bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Грант на підтримку аграрного розвитку від USAID (Донецька та Луганська обл.)
03.05.2018

Проект «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку в Україні» («Агросільрозвиток»), що здійснюється компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк», надалі – «Кімонікс», запрошує подавати заявки на одержання грантів для інвестування у діяльність, яка спрямована на збільшення доданої вартості у плодоовочевому та м’ясомолочному секторах Донецької та Луганської областей, впровадження нових технологій післяврожайної обробки та переробки продукції, впровадження міжнародних стандартів якості та безпечності сільськогосподарської продукції, розширення ринків її збуту. Дедлайн - 6 червня 2018 року. 

Більше грантів у розділі Гранти 

Проект «Агросільрозвиток» планує надати приблизно 7 млн. грн. в рамках  цього ЗПЗ  через 2-3 запланованих грантів. Очікується, що сума кожного гранту буде орієнтовно в діапазоні від одного до трьох мільйонів гривень. Остаточна сума гранту буде залежати від грантової діяльності та результатів переговорів. Вона буде визначена на основі кошторису, розробленого заявником для виконання запропонованого проекту з урахуванням фактичної спроможності заявника та потенційного ефекту від провадження діяльності, що фінансуватиметься за рахунок коштів гранту. Очікується, що термін дії грантової угоди за даним ЗПЗ не перевищуватиме 12 місяців. Приблизна дата початку присудження грантів за даним ЗПЗ – 20 липня 2018 року.

Проект «Агросільрозвиток» зосередить свою підтримку на розробці та реалізації бізнес-проектів, спрямованих на:

 • вдосконалення післяврожайної обробки (сортування, пакування, зберігання, охолодження, тощо), та переробки (сушіння, засолювання, консервування, пастеризації, виробництво м'ясо-молочної продукції, тощо) сільськогосподарської продукції шляхом придбання обладнання;
 • впровадження енергозберігаючих технологій у процесах післяврожайної обробки та переробки сільськогосподарської продукції;
 • створення демонстраційних ділянок, що показують нові технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції  і поширення на їх базі кращого досвіду;
 • проведення кампаній з покращення ефективності роботи завдяки впровадженим практикам зі зміни поведінки агро-МСП

Мета, цілі та очікувані результати програми:

Метою даної грантової програми є диверсифікація виробництва, оптимізація ланцюгів доданої вартості, розширення ринків збуту та збільшення доданої вартості продукції МСП та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що працюють на контрольованій Урядом України території Донецької та Луганської областей. 

Конкретні цілі діяльності:

 • впровадження нових технологій з метою покращення якості виробництва м'ясо-молочної та плодо-овочевої продукції;
 • покращення передпродажної підготовки та переробки плодоовочевої, ягідної, молочної та м'ясної продукції ;
 • покращення ланцюгів постачання засобів виробництва для сільськогосподарських виробників;
 • сприяння продажу фруктів, овочів, ягід, молочної та м'ясної продукції з контрольованої Урядом України території Донецької та Луганської областей в інші області, а також для експорту;
 • розвиток підприємницької діяльності з надання інформаційно-консультаційних послуг із впровадження нових технологій, контролю безпечного виробництва та переробки сільськогосподарської продукції;
 • реплікація на контрольованій Урядом України території Донецької та Луганської областей кращих практик з виробництва, переробки та сприяння продажу плодоовочевої, молочної та м'ясної продукції, реалізованих заявником у рамках попередньої діяльності (заявник повинен описати вже реалізовану практику і довести її ефективність)

Проект, насамперед, підтримуватиме ті пропозиції, які демонструють найкращі практики для подальшого поширення та застосування у майбутньому.

Очікувані результати

Кожний грант повинен досягти не менше чотирьох з наступних п’яти очікуваних результатів

 • збільшення кількості МСП/СОК, які отримали кращий доступ до сервісних послуг (зберігання, переробки сільськогосподарської продукції, сортування, пакування, логістики, ринкової та/або агротехнологічної інформації, доступ до високоякісного насіння, посадкового матеріалу, добрив, засобів захисту рослин, відгодівлі тварин, тощо);
 • збільшення кількості МСП/СОК, які впровадили нові технології зберігання, переробки та післяврожайної обробки сільськогосподарської продукції;
 • підвищення продуктивності МСП щонайменше на 15%;
 • збільшення обсягу продажів продукції, що реалізується на організованих ринках, на 10%;
 • впровадження міжнародних стандартів якості та безпечності сільськогосподарської продукції та забезпечення не менше ніж 50% збуту продукції за міжнародними стандартами.

Грантові заявки, які показують більш суттєвий вплив на розвиток ланцюжків доданої вартості, отримають більш високу оцінку в процесі відбору для надання гранту. Тому важливо включити числові показники при визначенні очікуваних результатів.


При підготовці проектів для участі в даній грантовій програмі заявникам рекомендується враховувати результати «Аналізу місцевого аграрного ринку Луганської, Донецької, Запорізької областей», який проводився проектом «Агросільрозвиток» протягом квітня-липня  2017  року (https://www.facebook.com/usaid.ards/). Ми усвідомлюємо, що деякі грантоотримувачі можуть потребувати технічної допомоги, щоб ефективніше здійснювати свою діяльність. Тому просимо заявників зазначати у заявках свої потреби в технічній допомозі (консультації, тренінги, інше).

Проект «Агросільрозвиток» планує відібрати 2-3 недержавні українські організації, які мають належати до однієї із таких категорій:

 • малі та середні підприємства, приватні підприємці (МСП) у сфері агропромислового сектору (переробка, логістика, збут, тощо);
 • МСП – постачальники послуг, в тому числі консалтингових, та матеріально-технічних ресурсів (наприклад, добрива, засоби захисту рослин, ветеринарний супровід, комбікорми, упаковка продукції, забезпечення логістики тощо) для забезпечення виробників та переробників плодово-овочевої та м'ясо-молочної продукції на контрольованих Урядом України територіях Донецької та Луганської областей.

МСП є прийнятними для одержання гранту за умови, що вони здійснюють свою діяльність на:

 1. a) контрольованих Урядом України територіях Донецької та Луганської областей, виробничі потужності по переробці, доробці, логістиці тощо яких (де планується впроваджувати проект) знаходяться не ближче ніж за 30 км від лінії розмежування;
 2. b) інших територіях України, але планують поширювати свою діяльність на території Донецької та Луганської областей, та відповідають хоча б одному з наступних критеріїв:
  • у загальному обсягу продукції, що постачається на потужності заявника, доля продукції від виробників з Донецької та Луганської областей складає не менш ніж 30%;
  • заявник постачає не менш ніж 50% своєї продукції для забезпечення діяльності товаровиробників та переробників в Донецькій та Луганській областях;
  • діяльність в рамках проекту буде здійснюватися на території Донецької та Луганської областей.

Кошти, одержані як грант за даним напрямом,  повинні використовуватися для закупівлі нового обладнання, як приклад, для впровадження нових технологій та модернізації інфраструктури післяврожайної обробки (сортування, пакування, зберігання, охолодження, тощо), і переробки (сушіння, засолювання, консервування, пастеризації, виробництво м'ясо-молочної продукції, тощо) сільськогосподарської продукції, в тому числі для забезпечення вимог міжнародних стандартів якості та її безпечності (стандарти Global GAP, HACCP, інші).

Процес подання заявки

Заявки подаються українською мовою обсягом не більше 20 сторінок.

Заявки (технічну пропозицію, бюджет і супровідні документи) слід подавати в електронному форматі на нижчезазначену поштову адресу з посиланням на RFA-04-3. Заявки мають бути подані не пізніше 18:00 годин за місцевим часом 6 червня 2018 року. Заявки, надіслані пізніше встановленого часу, або такі, що не відповідають вимогам до подання (комплектності) документів, розглядатися не будуть.

EMAIL: [email protected] 

Усі питання просимо надсилати на ім’я керівника відділу грантів і контрактів Володимира Наконечного, на електронну адресу: [email protected]. На прохання заявників проект «Агросільрозвиток» допомагатиме заявникам зрозуміти процедуру подання заявок і може надати консультацію щодо підготовки заявки.

Докладніше про умови надання грантів у рамках цього конкурсу, критерії відбору заявок тощо дивіться у доданих файлах (Повний текст оголошення про конкурс, форма заявки та форма бюджету).

Передзаявочний семінар

Проект «Агросільрозвиток» проведе 2 семінари з питань підготовки заявок з 22 до 25 травня 2018 р. у будівлі Донецької обласної державної адміністрації у м. Краматорськ та у будівлі Луганської обласної державної адміністрації у м. Сєвєродонецьк. Проект «Агросільрозвиток» надасть уточнену інформацію про час та місце проведення семінару організаціям, які надіслали листи про намір взяти участь у семінарі, за 1 тиждень до дня його проведення.  Зацікавлені заявники повинні підтвердити свою участь, надіславши лист про наміри з інформацію про прізвище, ім'я та по-батькові учасника і назву організації на ім’я керівника відділу грантів і контрактів Володимира Наконечного, на адресу [email protected]. Присутніми на семінарі можуть бути не більше двох представників від кожної організації. 

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.