bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Грантовий конкурс для НУО та груп активних громадян громад-партнерів Луганської області

ПРООН розпочинає Конкурс малих грантів для неурядових організацій та груп активних громадян Луганської області, а також регіональних та національних організацій, які здійснюють діяльність на її території. Дедлайн - 5 травня 2017 р.

1. ЦІЛІ КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

1.1. Це оголошення повідомляє про Конкурс малих грантів для неурядових організацій та груп активних громадян Луганської області, а також регіональних та національних організацій, які здійснюють діяльність на її території (далі – Конкурс), який реалізується в рамках Програми відновлення та налагодження миру ПРООН. Загальна стратегія конкурсу полягає у застосуванні орієнтованого на громаду підходу для забезпечення громадської безпеки та поліпшення доступу до правосуддя, в першу чергу в районах, що найбільше постраждали від конфлікту. Його метою є сприяння досягненню таких цілей, як (1) зміцнення особистої та громадської безпеки в районах, постраждалих від конфлікту та (2) вдосконалення правосуддя на рівні громад через зміцнення потенціалу установ щодо надання послуг на основі прав людини та ефективного доступу до правосуддя.

1.2. Приймаючи до уваги, що ключовими складовими діяльності ПРООН є залучення громадськості та сприяння розвитку мереж громадянського суспільства, метою Конкурсу є відбір громадських ініціатив, спрямованих на (1) зміцнення особистої та громадської безпеки (2) покращення доступу до правосуддя у районах, що зазнають впливу конфлікту, (3) підвищення правової захищеності найбільш вразливих категорій населення шляхом надання послуг із правової допомоги (в т.ч. жителям сільських регіонів, літнім людям, вимушено переміщеним та ін.) , (4) підвищити рівень чутливості правосуддя до пов’язаних із конфліктом злочинів через забезпечення доступу до правової допомоги, юридичного захисту та різних форм допомоги жертвам СГН та (5) пропагування захисту прав вразливих категорій громадян на рівні громад. 

Грантові ініціативи відповідної спрямованості повинні бути оформлені у відповідності до вимог за спеціальною формою (додається) для фінансування відповідно до правил закупівель Програми розвитку ООН (далі – ПРООН).

2.УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

Учасниками Конкурсу є групи активних громадян (від 3 до 15) та громадські організації громад-партнерів ПРООН в Луганській, Донецькій та Житомирській областях, а також інші регіональні та національні громадські (неурядові) організації, які здійснюють діяльність на території зазначених областей. Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним організаціям.

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ІНІЦІАТИВ В РАМКАХ КОНКУРСУ

До розгляду будуть прийняті ініціативи, які відповідають цільовій спрямованості Проекту, орієнтовані на населення реалізація яких, зокрема, сприятиме:

- удосконаленню механізмів громадської безпеки;

- модернізації інженерної інфраструктури сфери безпеки в населених пунктах;

- підвищенню рівня громадської безпеки системи охорони здоров’я, освіти та соціального забезпечення на місцевому рівні;

- поліпшенню обізнаності в громадах щодо прав людини та пов’язаних із конфліктом ризиків;

- поліпшенню навичок та усвідомленню відповідальності перед громадами органів внутрішніх справ і місцевих органів влади, які надають послуги населенню;

- поліпшенню координації між громадянами, органами внутрішніх справ, місцевими органами влади та іншими зацікавленими сторонами в забезпеченні громадської безпеки;

- підвищенню рівня доступності первинної та вторинної правової допомоги, через яку вразливе та постраждале від конфлікту населення, у т.ч. жертви СҐН, отримують якісні правові послуги;

- здійсненню інформаційної підтримки вразливих категорій щодо правових питань у різних формах (очні консультації, онлайн-підтримка, гаряча лінія, допомога в отриманні та складанні документів, оновлення юридичних або особистих документів, здійснення представлення або захисту інтересів, надання правової підтримки у випадках порушення прав);

- більш відповідальній реакції співробітників судових установ на потреби громад у сфері безпеки, особливо на злочини, пов’язані з конфліктом та СҐН;

- поліпшенню доступу до інформації про роботу судів та прозорості судів;

- скороченню фізичних перепон, що перешкоджають доступ до правосуддя, та відновленню прав, порушених у зв’язку з конфліктом;

- пропагування захисту прав вразливих категорій громадян на рівні громад.

Також до розгляду будуть прийняті будь-які інші ініціативи, доцільність яких можна обгрунтувати з точки зору зміцнення громадської безпеки та покращення доступу до правосуддя

4. ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок коштів країн-донорів, бюджетних, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Тип проектів

Обсяг фінансування

Спрямованість

Аплікаційна форма

1-й  (А)

<  2,000

Будь-яка в рамках Конкурсу

Додаток А

2-й (Б)

> 2,000

Інфраструктурні (обладнання)

Додаток Б

3-й  (В)

> 2,000

Змішані

Додаток В

ПРИМІТКА:

· А-проекти - проекти вартістю менш 2-х тис. дол. , спрямовані на покращення інфраструктури: освітлення, відеоспостереження і т.ін. («жорсткі» або “змішані”) або проекти, спрямовані на реалізацію локальних міні-ініціатив громад в сфері громадської безпеки та доступу до правосуддя (з загальним обсягом фінансування до 2-х тис. дол.) і т.ін. («жорсткі» або “змішані”);

· Б - проекти  - проекти вартістю більш 2-х тис. дол., що передбачають покращення інфраструктури та здійснення громадських заходів в рамках спрямованості Проекту («жорсткі» або “змішані”);

· В – проекти - проекти спрямовані на надання правової допомоги вразливим категоріям в районах, постраждалих від конфлікту або проекти, спрямовані на підтримку жертв СГН в районах, постраждалих від конфлікту  ( “м’які” або “змішані”).

Проект не містить обов’язкової вимоги щодо співфінансування, проте тим заявникам, які нададуть власний внесок організації (не менше 10% від загального бюджету проекту), буде надано превагу. Цей внесок може бути зроблено як у фінансовій, так і немонетарній формі.

Тривалість проекту - до 6 місяців.

5.ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙ

Для реалізації мікропроектних ініціатив з обсягом фінансування від ПРООН до 2-х тис. дол. участь зареєстрованої неурядової організації не є обов’язковою. До розгляду будуть прийняті заявки від активних груп громадян з населених пунктів-партнерів  (від 3 до 15 осіб).

У всіх інших випадках до участі у конкурсі будуть прийматися проектні пропозиції від тих організацій, які відповідають нижчезазначеним вимогам:

·      мають статус неприбуткової або благодійної організації та офіційно зареєстровані в Україні;

·      працюють на підконтрольних Уряду України територіях Донецької та Луганської областей та/або в Житомирській області;

·      мають досвід роботи не менш, ніж один рік у сфері надання первинної правової допомоги, захисту прав людини, підвищення громадської обізнаності щодо прав та потреб вразливих груп населення, допомоги жертвам СГН;

·      мають підтверджену історію впровадження проектів та звітування;

·      мають відповідних фахівців та персонал проекту для його реалізації (керівник проекту, фахівці з юридичною/соціальною освітою та досвідом роботи з вразливими групами).

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть.

6. ВИТРАТИ ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

· необхідні для досягнення цілей та завдань проекту;

· відповідають принципу  ефективності та економічності витрат ( «найвища якість за найнижчу ціну» );

· підтверджені  документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використано винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів та послуг, необхідних для реалізації проектної діяльності;
 • комунікаційних та інформаційних послуг ;
 • консультаційних послуг, необхідних для досягнення проектних цілей;

·         оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проектною діяльністю;

 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • послуг зв’язку (телефон, інтернет);
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних та інших витрат, пов’язаних із відрядженням;

6.2.Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодування витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженням

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Проектні пропозиції повинні містити повний пакет документів, визначений  формами візповідно до типів проектів (А, Б, В). Спеціальні форми для оформлення проекних пропозицій, які можна скачати по зсилкам тут:

 Форми проектних пропозицій для типу А:

 Форми проектних пропозицій для типу Б:

  Форми проектних пропозицій для типу В:

Проектні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Ради Конкурсу.

Проектні пропозиції слід подавати українською мовою згідно з вимогами оголошення та аплікаційної форми. 

Пакет проектної пропозиції повинен складатися з:

Належно заповненої аплікаційною форми, до якої додаються:

·         копія свідоцтва про реєстрацію;

·         довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості;

·         резюме керівника проекту та не менше двох спеціалістів із досвідом, який відповідає сфері проектної діяльності (правова допомога).

Проектну пропозицію у форматі Microsoft Word (*.docx/*.doc) разом iз сканованими додатками (*.PDF або *.JPG) слід надіслати на електронну скриньку відповідно для території реалізації проектної пропозиції, що подається:

·         в Луганській області: – [email protected]

вказавши тему повідомлення: Конкурс «Громадська безпека та правосуддя на рівні громад». Пакет проектної пропозиції повинен бути надісланий одним листом, розмір якого не має перевищувати 8Mb.

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Рада Конкурсу

Оцінка проектних пропозицій та відбір виконавця здійснюватиметься Радою Конкурсу  (РК), яка матиме наступні завдання:

1.       Розгляд і оцінка проектних пропозицій;

2.      Рекомендація або відхилення проектних пропозицій для фінансування.

РК складатиметься з представників ПРООН, разом з цим, вона має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору грантових проектів чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачена діяльність проекту.

8.2. Критерії оцінки проектів:

·         відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу;

·         узгодженість мети, завдань та методів виконання проекту;

·         конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проектом;

·         рівень компетентності організації-заявника у питаннях передбачених проектною пропозицією;

·         обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів.;

·         рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проекту (керівник проекту, фахівці по наданню правової допомоги).

Наявність співфінансування проекту (у фінансовій чи не фінансовій формі) вважатиметься додатковою перевагою.

Зверніть увагу!

• Кінцевий термін прийняття пропозицій по Луганській області – 5 травня 2017 р. Проектні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

• Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.

• Про результати конкурсів учасників повідомлять електронною поштою.

• Остаточне рішення щодо проекту чи заявки перегляду не підлягає.

• Причини відмови чи підтримки проекту не будуть повідомлені.

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проекту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проекту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проекту, їх партнерами та бенефіціарами, а також через участь у заходах проекту

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

·         проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);

·         короткі звіти на вимогу, які можуть час-від-часу вимагатися Програмою, коли буде потрібна інформація по грантовий проект в період між регулярними звітами;

·         заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір визначатимуть індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші виділятимуть після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Контактні особи відповідно до території реалізації  поданих проектних пропозицій:

 

·         в Луганській області: – Еміль Коренєв / Emil Koreniev/ [email protected] ; +380 50 577 92 55

Контакти

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.