VI Міжнародна науково- практична конференція «Пріоритети розвитку фінансової системи»

25 квітня 2019 р.  відбудеться VI Міжнародна науково- практична конференція «Пріоритети розвитку фінансової системи: традиції, моделі, перспективи».  

Координаційна група секції “Місцеві бюджети та розвиток місцевого самоврядування” запрошує фахівців неурядових організацій та органів місцевого самоврядування, науковців надсилати тези доповідей з питань, що стосуються планування, виконання, моніторингу та оцінки місцевих бюджетів для публікації в збірнику матеріалів конференції. 

Вимоги до оформлення доповідей. Матеріали приймаються в електронному вигляді. Обсяг матеріалів - 2-4 стор., які не нумерувати. Формат – А4, гарнітура – МS Word 2003 for Windows. Параметри сторінки: розмір – А4, поля зверху, знизу, зліва - 2 см справа – 1,5 см, шрифт Тіmes New Roman, 14 пт; міжрядковий інтервал - 1; абзац - 1 см; вирівнювання основного тексту по ширині. Тези розпочинаються заголовком (напівжирним, великими літерами), наступний рядок - ініціали й прізвище авторів (через кому, якщо авторів декілька), наступний рядок - назва організації, місто, держава; все по центру.  Малюнки і таблиці повинні не перевищувати за шириною 10 см, за висотою -16 см.   В кінці тексту - через один пробіл - наводиться Література (жирним і по центру). По тексту тез посилання на літературне джерело подається у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.

За результатами роботи конференції кожному учаснику на електронну адресу буде відправлена pdf- версія збірника тез та запропонована участь у діяльності громадської мережі, яка буде займатись адвокацією та впровадженням практичних рекомендацій, напрацьованих учасниками секції.  

Адреса координаційної групипроспект Центральний 59-а, м. Сєвєродонецьк, 93400, Україна

E-mail: nzmp@ukr.net 

Веб- сторінка  секції “Місцеві бюджети і розвиток місцевого самоврядування” https://sites.google.com/view/girri-svd/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97/%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8?authuser=1&fbclid=IwAR0aiZp2YBxPgxEYMmk6VfEqmnB_TeCSCSCzeWojyniBX0qUAVyDLCoLlkM 

Контакти

  • Микола Шуліко
  • ГС “Громадський інститут регіональних проблем”
  • тел. 095-242-51-24
  • e- mail nzmp@ukr.net
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

  •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом! 

Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.