Конференція «Традиційна культура в умовах глобалізації»

21-22 червня 2019 року в м. Харкові відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю.

У програмі конференції передбачається робота секцій, на яких будуть проаналізовані такі питання:

 • шляхи збереження традиційної культури в умовах полікультурного суспільства, активізації міграційних процесів та розширення культурно-інформаційного простору;
 • механізми децентралізації як спосіб подолання кризи національної ідентичності на фоні збереження мультикультуралізму й толерантності;
 • відтворення і репрезентація фольклору як чинник збереження традиційної культури в умовах глобалізації;
 • значення фестивалів, конкурсів та наукових конференцій у вивченні, наслідуванні та популяризації традиційної культури в умовах глобалізації;
 • вокальний та інструментальний фольклор як зразок оригінальності локальних стилів та музичних діалектів в умовах глобалізації;
 • творчість сучасних виконавців народної музики – приклад синергії традицій та інновації в мистецтві;
 • роль етнолінгвістики у вивченні традиційної культури: дослідження мови через призму духовної культури етносу;
 • використання творчого доробку, педагогічної спадщини та досвіду видатних діячів культури, педагогів і науковців як приклад синергії традиції та інновації;
 • перспективи застосування елементів традиційної культури в системі навчання, виховання та всебічного розвитку підростаючого покоління;
 • поєднання традиції та інновації в роботі народних майстрів у процесі створення сучасних зразків декоративно-прикладного мистецтва;
 • інноваційні форми презентації традиційної культури у просвітницькій діяльності музеїв, галерей, архівів, бібліотек;
 • впровадження досягнень It-технологій у традиційну культуру – зразок синергії традиції та інновації.

Заявку про участь у конференції слід подати до 27 травня 2019 року за посиланнямhttps://goo.gl/forms/OO8sSstWMOzx7Enh1  або заповнивши додаток до цього листа (див. додаток).

Робочі мови конференції – українська, російська.

Вимоги до оформлення доповідей. Матеріали приймаються в електронному вигляді. Обсяг доповіді або повідомлення до 7 сторінок, тези – 2 сторінки комп’ютерного набору формату А 4 в редакторі MS WORD for WINDOWS, шрифтом Times New Roman, 14 розміром, через 1, 5 інтервали, поля – всі 2 см. Перелік використаної літератури надається наприкінці тексту в алфавітному порядку. Посилання на джерела в тексті вказуються у квадратних дужках: порядковий номер джерела, сторінка(и) (наприклад: [1, с. 16-17]).

Доповіді будуть опубліковані в збірці матеріалів конференції.

Друковані примірники будуть надіслані до провідних українських бібліотек, а електронна версія видання - всім учасникам конференції та розміщена на сайті ООМЦКМ.

Витрати, пов’язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування), здійснюватимуться за рахунок відряджуючої сторони. Передбачена заочна форма участі в конференції.

Адреса оргкомітету: вул. Пушкінська, 62, м. Харків, 61002.

E-mail: conference@cultura.kh.ua

Контакти

 • +38(057) 725-12-44
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом! 

Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.