IХ Національний конвент МАСПН (Україна)

17-18 травня 2019 року проводить IХ Національний конвент МАСПН (Україна) у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему: «Трансформація політичних процесів у XXI столітті».

Робота конференції відбуватиметься за наступними напрямами:

- трансформації політичних ідеологій;

- трансформації політичних партій та політичних рухів;

- сучасні політичні процеси в Україні;

- політичні технології та комунікації;

- світова політика та міжнародні відносини.

Мови конференції: українська, англійська та російська

Матеріали для участі в конференції:

- заявка на участь в конференції;

- наукова праця (до 5-ти сторінок);

приймаються до 1 травня 2019 року

за електронною адресою:

IAPSS@ukr.net

!!!! Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції буде обов’язково підтверджено повідомленням на електронну адресу, з якої надіслано матеріали.

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів до друку.

 

Місце проведення конференції:

місто Київ, вул. Володимирська, 60.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Червоний корпус.

Аудиторії проведення секційних засідань буде повідомлено додатково під час реєстрації учасників.

Вимоги до оформлення заявки:

Заявка та тези подаються в електронному вигляді в двох окремих файлах (у форматі doc).
Назва документів має починатися з прізвища та ініціалів (латиницею), а потім вказуватися «заявка» чи «тези».
Зміст заявки на участь:

- ПІБ;

- місце навчання (роботи) і посада;

- тематичний напрямок Вашої доповіді (секція);

- тема доповіді;

- чи є членом МАСПН (Україна);

- тип участі (очний/заочний);

- контактний телефон та електронна адреса.

Вимоги до оформлення наукових  праць:

- Назва доповіді посередині рядка (всі слова великими літерами, без крапки): шрифт Times New Roman, кегель - 14, жирний.

- Нижче, через один інтервал, посередині рядка зазначається назва секції або напрям.

- Нижче, через один інтервал, праворуч - прізвище, ім’я та по-батькові автора, курс, факультет та повна назва установи, де навчається/працює автор.

- Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве - 2 см, шрифт Times New Roman, кегель - 14, міжрядковий інтервал 1,5.

- Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою Список використаних джерел: У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому - номера сторінки (сторінок), наприклад: [4, с. 64].

- Обсяг тексту: до 5-ти сторінок.

УВАГА!

Усі витрати, що пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, харчування), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок направляючої сторони. Учасникам з інших міст буде надано безкоштовне житло на час проведення Конвенту.

Організаційний внесок:

- Для того, щоб взяти участь у Конвенті заочно, потрібно сплатити організаційний внесок у розмірі 180 грн. Для отримання реквізитів звертайтеся за електронною адресою - IAPSS@ukr.net

Додаткову інформацію можна отримати за:

- електронною поштою (IAPSS@ukr.net) ;

- Анастасія Візняк (https://www.facebook.com/profile.php?id=100009578493694 )

Контакти

  •  Анастасія Візняк (https://www.facebook.com/profile.php?id=100009578493694 )
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

  •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом! 

Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.