Всеукраукраїнський форум з міжнародних економічних відносин (Житомир)

Вчені та дослідники, молоді вчені, аспіранти та студенти запрошуються 18 квітня 2018 р. до обговорення актуальних питань міжнародних економічних відносин, зокрема проблеми розвитку малих відкритих економік. Дедлайн - 15 квітня 2017 року.

Метою проведення Всеукраїнського форуму є:

- поглиблення знань про перспективи розвитку торговельних відносин малих відкритих економік та зовнішньоекономічної діяльності їх підприємств та регіонів;

- активізація учасників форуму до наукового пошуку шляхів вирішення проблем формування та розвитку соціальної відповідальності бізнесу та інноваційного розвитку в малих відкритих економіках;

- дослідження особливостей формування та розвитку фінансового сектору і транспортних логістичних систем малих відкритих економік;

- визначення тенденцій міграційних потоків у країнах, що відносяться до малих відкритих економік

Напрями роботи форуму:

1. Перспективи розвитку торговельних відносин малих відкритих економік

2. Проблеми формування та розвитку соціальної відповідальності бізнесу в малих відкритих економіках

3. Інституційні аспекти формування транспортних логістичних систем у
малих відкритих економіках

4. Особливості формування та розвитку фінансового сектору малих відкритих економік

5. Трансформація напрямів міграційних потоків у малих відкритих економіках

6. Інноваційні напрями розвитку малих відкритих економік

7. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств та регіонів: питання теорії  та практики

Робочі мови форуму: українська, англійська, польська

Участь у форумі з розміщенням матеріалів - безкоштовна.

Обов’язкова реєстрація за посиланням

https://goo.gl/7vQqJF

Зареєструватися та надіслати матеріали виступів на електронну адресу
організаційного комітету форуму необхідно до 15 квітня 2018 року.

За результатами форуму буде сформовано електронне видання - збірник матеріалів виступів, якому буде присвоєно коди УДК, ББК та ISBN для апробації результатів досліджень учасників.

Збірник матеріалів виступів Форуму буде сформовано методом прямого відтворення тексту, наданого авторами, які несуть відповідальність за його достовірність, зміст і стилістику, за правильне цитування джерел та посилання на них.

Кожному учаснику буде розісланий збірник матеріалів форуму в
pdf-форматі та сертифікат про участь в електронному форматі (за потреби)

Збірник матеріалів буде розміщено 1 червня 2018 року за посиланням:

https://conf.ztu.edu.ua/vseukrayinskyj-forum-z-problem-mizhnarodnyh-ekonomichnyh-vidnosyn/

Правила оформлення матеріалів виступів та умови їх включення до збірника

1. До розміщення в збірнику приймаються тези доповіді/матеріали
однією з робочих мов форуму, обсяг яких не перевищує 4-х сторінок,
включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел.

2. Матеріали виступів повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора МS Word. Поля – 2 см з усіх боків. Файл має бути названий прізвищем автора латинськими літерами. Сторінки не нумеруються. Міжрядковий інтервал - 1,15.

3. Матеріали виступів мають наступну структуру:

 • назва тез – прописними літерами, шрифт Тіmes New Roman, 14 рt,
  по центру;
 • (через інтервал) прізвище та ініціали автора, назва навчального закладу, місто – (12 рt), вирівнювання по правому краю;
 • науковий керівник (прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад) - (12 рt), вирівнювання по правому краю;
 • (через інтервал) текст матеріалів – шрифт Тіmes New Roman, 12 рt;
 • (через інтервал) список використаних джерел під рубрикою “Список
  джерел” – шрифт Тіmes New Roman, 12 рt.

4. Для назв таблиць та рисунків слід використовувати шрифт Тіmes New
Roman, 12 рt, жирний. Текст таблиць та рисунків слід наводити шрифтом Тіmes New Roman, 11 рt. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт. Формули слід розташовувати по центру з нумерацію по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS Equation.

5. Список використаних джерел слід наводити наприкінці тексту мовою оригіналу. Список джерел повинен бути оформлений за ДСТУ 8302:2015

6. Право рекомендувати матеріали виступів до друку залишається за
редакційною колегією.

Контакти

 • Житомирський державний технологічний університет
 • [email protected]
 • +38(096)0845828
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом! 

Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.