VІІІ Національний конвент МАСПН (Україна)

3-4 травня 2018 року МАСПН (Україна) проводить VІІІ Національний конвент на базі факультету політико-інформаційного менеджменту Національного університету «Острозька академія», на тему: «Популізм та політика постправди: виклики та перспективи». Дедлайн – 15 квітня 2018 року. 

До участі запрошуються науково-педагогічні працівники вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти, здобувачі та студенти. Організатори заходу раді вітати всіх, хто цікавиться політичною наукою, незалежно від профільної спеціальності. Адже гасло Міжнародної асоціації студентів політичної науки в Україні – «Без тебе політичної науки не буде». 

За матеріалами конференції буде видана збірка наукових праць. Для очних учасників - безоплатно!

Програмний комітет Конвенту:

Лебедюк В. М. – к.н.держ.упр., доцент, декан факультету політико-інформаційного менеджменту; Цвих В.Ф. – д.політ.н.,  професор,  завідувач кафедри політології філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка; Телешун С.О. – д.політ.н.,  професор,  завідувач кафедри політичної аналітики та прогнозування Національної академії державного управління при Президентові України; Яковлев Д.В. – д.політ.н.,  професор,  декан  факультету  психології,  політології  та соціології Національного університету «Одеська юридична академія» (список оновлюється).

Офіційні мови конференції: українська, англійська, російська.

Місце проведення конференції: місто  Острог, вул. Семінарська 2, Національний університет «Острозька академія».

Вимоги до тез доповідей:

  • Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007, 2010 у вигляді файлу з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
  • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); навчальний заклад, навчально-дослідний інститут, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.
  • Сторінки не нумеруються.
  • Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалівучасника конференції (наприклад, Петренко_П.В._тези)
  • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті посилання позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 89].

Порядок подання матеріалів:

Для участі у конференції необхідно надіслати оргкомітету до 15 квітня 2018 р. (включно) на електронну скриньку [email protected] наступні документи:

  • тези доповіді українською, російською, англійською (на вибір учасника);
  • у випадку (лише!!!!) заочної участі в конференції відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску  (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, Розенко_П.В._Квитанція);
  • заявку на участь у конференції (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Заявка» (наприклад, Розенко_П.В._Заявка).

Зразок оформлення заявки на участь у конференції:

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника

2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, назва кафедри, місце роботи (навчання) учасника

3.Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)

4.Контактний телефон

5.E-mail

6. Поштова адреса для направлення збірнику матеріалів конференції

7.Форма участі: очна або дистанційна

8.Чи є необхідність у забезпечені житлом на час проведення конференції

Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції буде обов’язково підтверджено повідомленням на електрону адресу, з якої надіслано матеріали. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів до друку 

Збірник тез конференції та сертифікат учасника буде надісланий у разі дистанційної участі у заході на поштову адресу, вказану у заявці, протягом трьох тижнів після проведення конференції.

 Організаційний внесок: організаційний внесок передбачається лишу у випадку заочної участі в конференції. Він складає 150 грн, у випадку очної участі – безоплатно надається збірник і сертифікат учасника.

Учасникам з інших країн з приводу оплати оргвнеску необхідно звернутися до організаційного комітету конференції на електронну адресу iapss@ukr.net

Для отримання реквізитів – звертайтесь -   iapss@ukr.net

Контакти організаційного комітету: Міжнародна асоціація студентів політичної науки (Україна); електронна пошта: [email protected], номер тел.: +38 095 614-23-06

Контакти

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

  •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом! 

Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.