Правничий диспут «Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини в Україні» (Кривий Ріг)

Інститут політико-правових та релігійних досліджень запрошує взяти участь у Всеукраїнському правничому диспуті «Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини в Україні» 13 грудня 2017. 

Захід відбудеться в рамках Всеукраїнського тижня права з нагоди проголошення Генеральною Асамблеєю ООН Загальної декларації прав людини. Диспут  проводиться Інститутом політико-правових та релігійних досліджень, Науковим товариством студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та молодих вчених спільно з кафедрою цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Донецького юридичного інституту МВС України, кафедрою цивільного та господарського права юридичного факультету Національного університету біоресурсів та природокористування України.

Вимоги до текстів доповідей

Обсяг доповідей - до 5 сторінок.

Оформлення текстів: прізвище, ім’я та по батькові автора (повністю), посада, назва установи, де працює (навчається) автор; нижче – назва доповіді прописними літерами з середини рядка; далі текст.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел». У тексті посилання вказуються у квадратних дужках з порядковим номером джерела за списком, через кому номер сторінки (сторінок).

Тексти необхідно надсилати в електронному варіанті у форматі doc, редактор Microsoft Word; шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5; поля – 20 мм; абзац – 12,5 мм; назва файлу відповідає  прізвищу автора; до тексту обов’язково додати заповнену заявку учасника (за зразком).

Матеріали, які не відповідають вказаним вимогам, напрямам або з порушенням терміну подання, розглядатися та публікуватися не будуть.Матеріали публікуються в авторській редакції.

Особисті запрошення направляються оргкомітетом за завчасним зверненням осіб, тези яких схвалено оргкомітетом правничого диспуту.

Робочі мови всеукраїнського правничого диспуту – українська, російська, англійська.

Усі витрати, пов’язані з відрядженням, проживанням і харчуванням, здійснюються учасником конференції за власний рахунок або за рахунок організації, що його відряджає.

Місце проведення

Донецький юридичний інститут МВС України, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, 21

Реєстрація учасників з 09-00.

Початок роботи о 10-00. 

Контакти оргкомітету:

Президент Інституту політико-правових та релігійних досліджень, Керівник Секретаріату Координаційної Ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України  Герасименко Олександр Олександрович institute2014@ukr.net

Голова Наукового товариства студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів та молодих вчених, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ДЮІ МВС України, к.ю.н. Піддубна Дар’я Сергіївна – (098) 989-62-11

Завідувач кафедри цивільного та господарського права юридичного факультету Національного університету біоресурсів та природокористування України, д.ю.н., доцент Піддубний Олексій Юрійович – (050) 330-03-90

Партнери заходу: Координаційна Рада молодих юристів України при Міністерстві юстиції України; «K-project center»; Український координаційний центр з підвищення правової освіти населення.

Контакти

  • https://www.facebook.com/institute2015/
  • Інститут політико-правових та релігійних досліджень
  • institute2014@ukr.net
  • 050 330 03 90
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

  •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом! 

Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.