bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Організація та проведення групових психотерапевтичних занять і психологічної підтримки (Миколаїв)

Консультаційні послуги з організації та проведення групових та тренінгових занять з ізотерапії, зоотерапії, флоротерапії та психологічних тренінгів за принципом «рівний рівному» для внутрішньо-переміщених осіб.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

Проект подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей

Грант № TF0A3307

 Назва завдання: „Організація та проведення групових психотерапевтичних занять і психологічної підтримки”

 № завдання (за Планом закупівель): MK-CS-1-001-CQS

Україна отримала від Світового Банку фінансову допомогу (далі - Грант) на реалізацію Проекту подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей (далі -Проект). Проект впроваджується під загальним наглядом Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі - МТОТ). Для здійснення діяльності за Проектом, МТОТ має намір витратити частину коштів Гранту для платежів за консультаційні послуги.

 Консультаційні послуги (надалі - Послуги) передбачають організацію та проведення групових та тренінгових занять з ізотерапії, зоотерапії, флоротерапії та психологічних тренінгів за принципом «рівний рівному» для внутрішньо-переміщених осіб (надалі – ВПО) та ветеранів антитерористичної операції (надалі – АТО) і членів їх сімей, ціль яких полягає у наданні психосоціальної підтримки, реабілітації та відновлення психоемоційного стану сімей та осіб, які пережили психотравму шляхом впровадження сучасних, інноваційних методів соціально-психологічної роботи.

 Передбачається проведення серії наступних тренінгів:

-       тренінгові заняття з ізотерапії, флоротерапії та зоотерапії (загальна кількість – 90 годин) передбачають проведення групової психологічної роботи, спрямованої на реабілітацію ВПО, ветеранів АТО та членів їх сімей, інших груп населення, які пережили психотравму, із застосуванням відповідних методів і підходів.

-       індивідуальна психокорекційна робота в обладнаній сенсорній кімнаті (загальна кількість консультацій - 250) передбачає проведення психокорекційної роботи в облаштованій сенсорній кімнаті з корекційно-реабілітаційним обладнанням та сучасним інноваційним інструментарієм, необхідним для подальшої роботи з особами, які пережили психотравму.

-       тренінги за  програмою взаємопідтримки «Рівний – рівному» (загальна кількість занять - 45), передбачають підготовку самостійних інструкторів груп підтримки з урахуванням індивідуального підходу до учасників тренінгу.

Режим надання послуг – Консультант надаватиме свої послуги на основі підготовленого та затвердженого графіку проведення тренінгів.

Місце проведення заходів та тренінгів – Україна, м. Миколаїв.

 Виконання завдання орієнтовно триватиме впродовж орієнтовно 6 календарних місяців, але не пізніше 31 травня 2020 року.

Консультант працюватиме в межах затвердженого Технічного завдання, з текстом якого можна ознайомитись за наступним посиланням – Технічне завдання MK-CS-1-001-CQS.

 МТОТ запрошує правомочні консультаційні компанії (юридичні особи та фізичні особи підприємці) (далі – „Консультанти”) висловити свою зацікавленість у наданні зазначених Послуг (українською або англійською мовою). Зацікавлені Консультанти мають надати інформацію, що підтверджує наявність у компанії досвіду та кваліфікації, необхідних для виконання вищезазначених Послуг.

 Вимоги до кваліфікації зацікавлених Консультантів наступні.

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до Консультанта:

  • досвід роботи на ринку професійних послуг щодо організації та надання послуг з психологічної, соціальної, психіатричної допомоги (не менше 2 виконаних договорів/проектів/заходів  впродовж останніх 3 років);
  • досвід роботи на ринку професійних послуг щодо організації і проведення семінарів та тренінгів у сфері надання психологічної допомоги, професійного навчання чи подібне (не менше 2 виконаних договорів/проектів/тренінгів впродовж останніх 3 років);
  • досвід розробки  програм з надання психологічної, соціальної психіатричної допомоги (не менше 2 розроблених програм в рамках виконаних договорів/проектів/заходів).

 

Кваліфікаційні вимоги, які відповідають специфіці завдання та будуть прийматись як перевага:

  • досвід роботи (кількість проведених навчальних заходів, які є як мінімум аналогічними за обсягами завданню за цим ТЗ) на ринку професійних послуг, включаючи організацію та проведення семінарів та тренінгів у сфері надання послуг з психологічної допомоги, професійного навчання чи подібне впродовж останніх 5 років, зокрема досвід, що найбільш пов’язаний з специфікою даного завдання щодо рівня складності, тематики та цільової аудиторії;
  • досвід щодо надання індивідуальної психологічної допомоги по виходу з посттравматичного стресового стану, впродовж останніх 5 років, зокрема досвід, що найбільш пов’язаний з специфікою даного завдання щодо рівня складності, тематики та цільової аудиторії;
  • досвід розробки навчальних програм (кількість підготовлених навчальних програм) за темами подібними до предмету ТЗ впродовж останніх 5 років, зокрема досвід, що найбільш пов’язаний з специфікою даного завдання щодо рівня складності, тематики та цільової аудиторії;
  • досвід співпраці (кількість виконаних проектів/договорів) з державними органами влади, органами місцевого самоврядування та місцевими органами влади з питань підвищення інституціональної спроможності та/чи з питань соціальної/психологічної допомоги населенню впродовж останніх 5 років;
  • досвід роботи в рамках або впровадження проектів міжнародних фінансових організацій або міжнародних донорів впродовж останніх 5 років.

 Додатково увага зацікавлених Консультантів звертається на наступні аспекти підготовки інформації:

-          період за який подається інформація: інформацію, що подається, бажано сфокусувати впродовж періоду останніх 5 років, але не обмежуючись ним;

-          структурованість інформації: інформацію бажано подавати достатньо детальною і структурованою в розрізі кожного із років. Інформацію про досвід бажано розкривати з урахуванням характеру виконуваного завдання стосовно його складності та комплексності;

-          релевантність інформації: бажано подавати інформацію про досвід найбільш пов’язаний з даним завданням;

-          достовірність інформації: бажано подавати додаткову інформацію що підтверджує заявлений досвід, зокрема відгуки третіх осіб (учасники та замовники), копії договорів, посилання на відкриті джерела інформації і т.д.;

-          щодо інформації, яка описує відповідність вимогам щодо досвіду роботи на ринку професійних послуг, бажано розкривати дані про проведені семінари та тренінги, з деталізацію їх тематики, аудиторії, термінів, замовників та досягнутих результатів;

-          щодо інформації, яка описує відповідність вимогам щодо досвіду надання індивідуальної психологічної допомоги по виходу з посттравматичного стресового стану, бажано висвітлити інформацію про категорії громадян, яким надавалась допомога, проблематика станів, за якими надавалась допомога, застосовувані методики роботи та досягнуті результати;

-          щодо інформації, яка описує відповідність вимогам щодо досвіду Консультанта з розробки навчальних програм, бажано включити опис методології, яка використовувалась та надати приклади таких програм;

-          щодо інформації, яка описує досвід співпраці з державними органами влади, органами місцевого самоврядування та місцевими органами влади, бажано в розрізі виконаних проектів/договорів відобразити проблемні питання у взаємовідносинах з відповідними органами влади при реалізації поставлених завдань та досягнуті результати.

-          щодо інформації, яка описує досвід впровадження проектів міжнародних фінансових організацій або міжнародних донорів бажано розкривати таким чином, щоб продемонструвати розуміння Консультантом специфіки реалізації відповідних проектів.

З метою полегшення підготовки свого висловлення зацікавленості Консультанти можуть звернутись до контактної особи, зазначено нижче, за отриманням стандартних форм.

 Зацікавлені консультанти мають звернути увагу на параграф 1.9 „Керівництва: відбір та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку”, опублікованого Світовим банком у січні 2011 року зі змінами від липня 2014 року, що визначає політику Світового банку щодо конфлікту інтересів.

 Консультанти можуть об’єднуватися для підвищення рівня загальної кваліфікації.

Відбір консультантів здійснюватиметься згідно з процедурою відбору на основі кваліфікації консультантів (CQS).

 Зацікавлені Консультанти можуть отримати додаткову інформацію за зазначеною нижче контактною інформацією з 10:00 до 18:00 окрім вихідних днів:

Контактна особа:      Володимир Воротюк

Телефон:   + 38 (044) 536-92-55

Ел.пошта: vorotyuk@outlook.com

Висловлення зацікавленості слід направляти електронною поштою за наведеною нижче адресою до 17:00(за місцевим часом) 22 січня 2020 року.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

Секретарю Тендерного Комітету – Бригінець Я.М.

Тема листа – “Виявлення зацікавленості - MK-CS-1-001-CQS, Організація та проведення групових психотерапевтичних занять і психологічної підтримки”

Ел.пошта:     brigin@mtot.gov.ua, обов’язкова копія на vorotyuk@outlook.com, brigin@ukr.net та z.amiranovich@gmail.com.

Контакти

  • + 38 (044) 536-92-55
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

  •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.