Тендер на проведення фінансового аудиту

Громадська організація «Агентство економічного розвитку» оголошує тендер на пошук аудиторської компанії для проведення фінансового аудиту за результатами діяльності в 2018 та 2019 роках.

Громадська організація «Агентство економічного розвитку» (далі - Організація) шукає незалежну аудиторську фірму для проведення аудиту фінансової звітності Організації за 2018-2019 роки. Аудиторська перевірка має бути проведена відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (ISA), виданих Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB), зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою), який має досвід проведення аудиту в громадських організаціях, є незалежним і кваліфікованим.

Аудит за 2018-2019 роки має розпочатися не пізніше 10 лютого 2020 року і аудитор має надати Організації аудиторський звіт про результати аудиту не пізніше 29 лютого 2020 року.

 Цілі та завдання аудиту

Провести аудит фінансової діяльності Організації за 2018-19 роки, а саме:

 • оцінити відповідність діяльності та бухгалтерського обліку Організації до національного законодавства, включаючи податкове законодавство та правила з регулювання діяльності неурядових організацій (в т.ч. здійснити аналіз облікової системи Організації, облікової політики та, відповідно неї, ведення бухгалтерського обліку Організації);
 • перевірити повноту та точність відображення рахунків в обліковій системі;
 • перевірити повноту та точність відображення первинних документів, що підтверджують понесені витрати, в системі обліку Організації, а також їх відповідність національному законодавству;
 • перевірити правильність оформлення та виплати заробітної плати та, супутніх з нею, податків та соціальних внесків;
 • висловити аудиторську думку, щодо достовірності фінансової звітності Організації, зокрема, про те що фінансові звіти відображають достовірно та у всіх суттєвих аспектах фактичне фінансове становище організації станом на 01 січня 2019 року за результатами операцій в період з 1 січня по 31 грудня 2018 року та станом на 01 січня 2020 року за результатами операцій в період з 1 січня по 31 грудня 2019 року.

 Аудиторські процедури

 • Аудитор самостійно планує, розроблює та виконує усі необхідні аудиторські процедури,  проводить оцінку виявлених ризиків та усіх недоліків, керуючись власним досвідом та Міжнародними стандартами аудиту.
 • Організація зобов’язується надати аудитору доступ до усієї інформації та документів, які стосується діяльності та фінансової звітності Організації та надати усі необхідні роз’яснення, у тому числі у письмовій формі.

 Звітність аудитора

По завершенню перевірки Аудитор повинен представити Управлінський Лист в Організацію, в якому міститься висновок аудитора і всі результати перевірки. Перелік результатів перевірки не обмежується обсягом робіт і аудитор має право звернутися з подальшими питаннями. Управлінський Лист повинен містити подробиці, що стосуються аудиту, використаної методології та обсягів аудиту та перелік усіх виявлених невідповідностей та недоліків, незалежно від їх суттєвості. Аудитор повинен зробити рекомендації щодо усунення будь-яких виявлених недоліків. Рекомендації повинні бути представлені в пріоритет. Аудитор повинен провести обговорення усіх моментів, вказаних в Управлінському листі з керівництвом Організації.

По закінченню аудиту та обговорення з керівництвом Організації усіх моментів, вказаних в Управлінському листі аудитор повинен надати Аудиторській Звіт, який буде містити аудиторську думку про достовірність річної фінансової звітності організації та про відповідність системи внутрішнього контролю організації. Аудиторський Звіт повинен містити посилання на те, що аудит був виконаний кваліфікованим аудитором у відповідності до міжнародних стандартів аудиту, виданих Міжнародною федерацією бухгалтерів (IFAC).

Аудиторський Звіт повинен містити підпис відповідального аудитора, заголовок та назву аудиторської фірми.

Аудиторський Звіт не повинен перевищувати 20 сторінок, повинен бути написаний українською та англійською мовами. 

Аудиторський Звіт надається організації в трьох друкованих копіях (англійською і українською мовою). 

 Умови участі у тендері

Компанія, яка подається на тендер повинна до 30.11.2019 року надіслати Тендерні пропозиції та додатки в будь-який, з перелічених нижче, способів:

 • в електронному вигляді слід надіслати на e-mail: oblik@aer.net.ua (з темою листа: «Тендер_Аудит»);
 • в паперовому вигляді слід надіслати поштою чи подати за адресою:

ГО «АЕР»

вул. Пушкінська,3/35

м. Вознесенськ,

Миколаївська обл.

56500.

 

 Для участі у конкурсі претенденти подають, такі документи:

 1. Свідоцтво/виписку про включення аудиторської компанії до реєстру аудиторських фірм (копія).
 2. Сертифікати на право займатись аудиторською діяльністю (копія).
 3. Документи, які підтверджують, що організація може проводити перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту(ISA), виданих Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB) (копія).
 4. Документи, які підтверджуються досвід роботи компанії з неприбутковими організаціями.
 5. Комерційну пропозицію та контакти відповідальної особи, яка уповноважена відповідати на запитання щодо тендерної пропозиції.

 

Контактна інформація

Додаткові питання просимо надсилати на e-mail: oblik@aer.net.ua з темою листа: «Тендер_Аудит»), або звертатись за тел. (05134) 3-22-50.

 

Контакти

 • тел. (05134) 3-22-50
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 1  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом!Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.