bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Конкурс «Початкове дослідження з оцінки»

Запрошення до виявлення зацікавленості «Початкове дослідження з оцінки (місцевий консультант, що спеціалізується у соціальних дослідженнях)».                                                                                                                                                       

ЗАПРОШЕННЯ ДО ВИЯВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ

(КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ – ВІДБІР КОМПАНІЙ)

Країна: Україна

Проект : «Надання соціальних послуг в громаді»

Грант № TFOA8367

Назва завдання: «Початкове дослідження з оцінки (місцевий консультант, що спеціалізується у соціальних дослідженнях)»

Ідентифікаційний номер (як у плані закупівель): пакет закупівель CQS-3.1; cубпакет закупівель CQS-3.1/1

Угодою про грант № TFOA8367 від 27 вересня 2018 року Японський фонд соціального розвитку (JSDF) через Міжнародний банк реконструкції та розвитку (далі – МБРР, Світовий банк) надав урядові України грант на впровадження Проекту „Надання соціальних послуг в громаді” (далі – Проект).

Відповідно до Угоди про грант, відповідальним за впровадження Проекту від уряду України є Український фонд соціальних інвестицій (далі УФСІ, Замовник).

Метою Проекту є надання підтримки об’єднаним територіальним громадам для посилення їх спроможності у забезпеченні мешканців якісними соціальними послугами, підвищення доступу до соціальної та комунальної інфраструктури громади, поліпшення охоплення послугами вразливих груп (літніх людей, інвалідів, сімей, що знаходяться у складних життєвих обставинах).

УФСІ має намір використати частину фінансових надходжень на здійснення правомочних платежів за  консультаційні послуги, для закупівлі яких випущено це  запрошення до виявлення зацікавленості.

Консультаційні послуги Початкове дослідження з оцінки (місцевий консультант, що спеціалізується у соціальних дослідженнях) (далі – Послуги) передбачають:

-          виявлення головних соціальних проблем та проблем забезпечення/доступу до соціальних послуг у громадах;

-          визначення основних  груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальних  послуг;

-          отримання даних щодо досвіду надання соціальних послуг та поточного стану отримання цих послуг населенням;

-          визначення потреби у соціальних послугах або у додаткових соціальних послугах тощо.

Очікувана тривалість завдання становить чотири (4) місяці з початку надання послуг. Очікувана дата початку надання послуг – серпень 2019 року.

Деталізоване Технічне завдання (ТЗ) для надання послуг додано до цього запрошення.

Український фонд соціальних інвестицій запрошує правомочні консультаційні компанії (далі – Консультанти) виявити свою зацікавленість щодо надання зазначених  Послуг.

Зацікавлені Консультанти мають надати інформацію, що підтверджує наявність у них кваліфікації та досвіду, необхідних для виконання цих Послуг.

Включення Консультантів до «короткого списку» здійснюватиметься на основі наступних критеріїв:

Кваліфікація Консультанта повинна відповідати наступним мінімальним вимогам:

-                      Не менше 5 років досвіду проведення опитувань населення, у тому числі розробки методології та інструментарію опитування, дизайну вибірки, введення, обробки та аналізу даних у соціальній сфері;

-                          Доведений досвід організації і проведення репрезентативних опитувань населення із вибіркою не менше 2000 респондентів - щонайменше 5 опитувань протягом останніх 5 років, а також не менше двох листів відгуків від замовників про їх виконання.

Додаткові бажані вимоги:

-                          Доведений досвід роботи у проектах соціальної сфери, особливо з вразливими верствами населення (виявлення та аналіз проблем тощо);

-                      Наявність представників у Одеській і Тернопільській областях.

-                          Досвід роботи з міжнародними проектами та у сфері міжнародної технічної допомоги.

Підтвердження досвіду кваліфікації надається у формі довідки в довільній формі (табличний вигляд) з зазначенням наступної інформації: період надання послуг, замовник, короткий опис послуг.

 

Команда Консультанта:

Консультант має забезпечити персонал із не менш ніж 5-річним досвідом проведення опитувань населення у соціальній сфері (для керівника проекту, ключового експерта з соціальних питань, ключового експерта з аналізу даних та експерта зі збору даних.

Інформація про досвід персоналу надається у формі довідки в довільній формі (табличний вигляд) із зазначенням наступної інформації: ПІБ особи, період надання послуг, замовник, короткий опис послуг або у формі резюме.

Звертаємо увагу зацікавлених консультантів на п.п. 3.14, 3.16 та 3.17 Розділу ІІІ Правил закупівель Світового банку для позичальників ФІП (фінансування інвестиційних проектів), затвердженого в липні 2016 із оновленням в листопаді 2017 року («Правила закупівель»), в якому визначається політика Світового Банку щодо конфлікту інтересів.

Крім того, зверніть, будь-ласка увагу на наступну інформацію, пов’язану з виконанням цього завдання, стосовно конфлікту інтересів:

«Консультанти не повинні бути найнятими для будь-яких завдань, які будуть конфліктувати з їхніми попередніми або поточними зобов’язаннями або, які можуть унеможливити виконання завдання в інтересах Замовника.

Зокрема, Консультанти не повинні бути найняті за наведених нижче обставин:

а) Консультант та будь-який суб’єкт, пов’язаний з Консультантом, що відібраний Замовником для постачання товарів, робіт та неконсультаційних послуг в рамках проекту, не може бути відібраний для надання консультаційних послуг, які є результатом або прямо пов’язані із такими товарами, роботами чи неконсультаційними послугами. Це положення не поширюється на фірми (консультантів, підрядників або постачальників), які разом здійснюють виконання зобов’язань підрядника за контрактом «під ключ» або проектування та будівництво;

b) Консультант та будь-який суб’єкт, пов’язаний з Консультантом, що відібраний Замовником для надання консультаційних послуг для підготовки та впровадження проекту, не може бути відібраний для постачання товарів, робіт та неконсультаційних послуг, які є результатом або прямо пов’язані із такими консультаційними послугами. Це положення не поширюється на різні фірми (консультантів, підрядників або постачальників), які разом здійснюють виконання зобов’язань підрядника за контрактом «під ключ» або проектування та будівництво;

c) Консультант не повинен бути найнятий для будь-якого завдання, яке, за своєю природою, створює конфлікт інтересу з іншим завданням Консультанта;

d) Консультанту, який має тісні ділові або сімейні відносини з професійним персоналом Замовника, прямо чи опосередковано був залучений до:

- підготовки Технічного завдання;

- процесу відбору для укладання контракту; або

- здійснення контролю за виконанням контракту,

не може бути присуджено контракт, за виключенням випадків, коли конфлікт, що випливає з перелічених вище відносин, був вирішений у прийнятний для Банку спосіб в процесі відбору та виконання контракту.

Консультанти можуть об’єднуватися з іншими фірмами чи консультантами для підвищення їх кваліфікації, але повинні чітко вказувати, чи асоціація має форму спільного підприємства та / або суб-підряду. У випадку спільного підприємства, всі партнери спільного підприємства несуть солідарну відповідальність за весь договір, якщо вони обрані.

Консультанта буде обрано за допомогою методу відбору на основі кваліфікації консультанта CQS, що викладений в Правилах закупівель.

Додаткова інформація може бути отримати за телефоном або засобами електронної пошти, зазначеними нижче, з 9:00 до 17:00.

 

Виявлення зацікавленості мають бути доставлені у письмовій формі українською мовою за зазначеною нижче адресою (особисто, кур’єром, поштою або електронною поштою)  до  12.00 год, 09.08.2019 року включно.

Виявлення зацікавленості необхідно подавати із зазначенням наступної теми: «CQS-3.1/1: Виявлення зацікавленості».

Український фонд соціальних інвестицій

До уваги: Ковтун Катерини – Консультанта з закупівель 

Адреса: Україна, 04071, м. Київ, вул. Лук’янівська,77, 1-й під’їзд, 3-й поверх

Телефон: +38 (044) 230-25-36

Ел. пошта: k.kovtun@usif.org.ua

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на надання консультаційних послуг

“Початкове, середньострокове та фінальне дослідження з оцінки (місцевий консультант, що спеціалізується у соціальних дослідженнях)”

(пакет закупівель CQS-3.1)

“Початкове дослідження з оцінки (місцевий консультант, що спеціалізується у соціальних дослідженнях)”

(cубпакет закупівель CQS-3.1/1)

Проект “Надання соціальних послуг в громаді”,

грант Японського фонду соціального розвитку № TFOA8367

 1. I.              ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Угодою про грант № TFOA8367 від 27 вересня 2018 року Японський фонд соціального розвитку (JSDF) через Міжнародний банк реконструкції та розвитку (далі – МБРР, Світовий банк) надав урядові України грант на впровадження проекту „Надання соціальних послуг в громаді” (далі – проект).

Метою проекту є надання підтримки об’єднаним територіальним громадам (далі – ОТГ, громада) для посилення їх спроможності у забезпеченні мешканців якісними соціальними послугами, підвищення доступу до соціальної та комунальної інфраструктури громади, поліпшення охоплення послугами вразливих верств населення (літніх людей, інвалідів, сімей, що знаходяться у складних життєвих обставинах тощо).

Проект працюватиме в 13 громадах Одеської та 17 громадах Тернопільської областей. Громади було обрано на основі ключових чинників вразливості та виключення. Із загального населення громад 262 тисячі (46 відсотків є жінки), проект має на меті охопити приблизно 25 тисяч бідних та вразливих людей, включаючи серед іншого (і) осіб у віці більше 65 років, (іі) домогосподарства, що ризикують опинитися у стані бідності та соціального виключення, (ііі) осіб з інвалідністю, (iv) дітей та молодь з групи ризику з причин бідності, злочинності, неуспішності у школі, безробіття, (v) внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Проект підтримуватиме пілотування моделей надання соціальних послуг, потрібних громадам, шляхом створення послуг соціального захисту у 30 обраних громадах. Більше того, проект фінансуватиме мікро-проекти вибраних 10 громад з метою поліпшення охоплення соціальними послугами вразливих груп населення.

Для моніторингу ефективності впровадження проекту розроблено Систему оцінки результатів, яка складається з індикаторів таких, як: кількість бенефіціарів, кількість успішно впроваджених мікропроектів, кількість учасників тренінгів тощо, кожен з яких має базове та цільове значення. Співробітники підрозділів соціального захисту громади, інші представники органів місцевого самоврядування та надавачі послуг, залучені до впровадження мікропроектів, братимуть участь у моніторингу проекту, надаючи дані/інформацію для звітування про прогрес та результати його впровадження. Крім того, проект буде фінансувати оцінку бенефіціарів (базове, проміжне та остаточне дослідження) для вимірювання прогресу та результатів проекту.

З метою оцінки потреб у соціальних послугах, для виявлення фактичних і потенційних бенефіціарів, існуючих послуг, висвітлення основних труднощів при отриманні соціальних послуг (бар’єри, оцінка доступності, віддаленості тощо), вивчення досвіду громадян у соціальному обслуговуванні, визначення рівня задоволення бенефіціарів послугами Український фонд соціальних інвестицій (далі - Замовник) має намір залучити сторонню організацію консалтингову компанію (далі - Консультанта) для проведення початкового дослідження з оцінки у громадах  Одеської та Тернопільської областей.

Консультант працюватиме в межах цього Технічного завдання та надаватиме послуги в рамках реалізації проекту.

 

 1. II.                МЕТА ЗАВДАННЯ

Метою виконання цього Технічного завдання є проведення початкового дослідження з оцінки у громадах Одеської та Тернопільської областей для визначення потреб у соціальних послугах, виявлення фактичних та потенційних бенефіціарів, існуючих послуг, висвітлення основних труднощів при отриманні соціальних послуг, вивчення досвіду громадян у соціальному обслуговуванні, визначення рівня задоволення бенефіціарів послугами тощо. Передбачається, що початкове дослідження з оцінки охопить основних/потенційних бенефіціарів проекту: осіб похилого віку, які потребують уваги та опіки, сім’ї, що опинились/ризикують опинитися у стані бідності та соціального виключення, осіб з інвалідністю, ВПО тощо та співробітників підрозділів соціального захисту громад, надавачів послуг тощо.

 

 1. III.             ОБСЯГ ПОСЛУГ

Дослідження з оцінки передбачає проведення опитування бенефіціарів проекту у громадах Одеської та Тернопільської областей, що дозволить:

-          виявити головні соціальні проблеми та проблеми забезпечення/доступу до соціальних послуг у громадах;

-          визначити основні  групи населення, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальних  послуг;

-          отримати дані щодо досвіду надання соціальних послуг та поточного стану отримання цих послуг населенням;

-          визначити потребу у соціальних послугах або у додаткових соціальних послугах тощо.

Очікується, що в межах проведення дослідження з оцінки Консультант:

 1. Розробить методологію дослідження, включаючи дизайн вибірки, інструменти збору даних, процедури обробки даних та оцінювання показників.
 2. Проведе тестування інструментів збору даних у польових умовах та навчання інтерв’юерів.
 3. Здійснить збір даних відповідно до розробленої методології.
 4. Забезпечить телефонний контроль зібраних даних.
 5. Забезпечить введення даних, валідизацію, арифметичний та логічний контроль.
 6. Забезпечить обробку даних.
 7. Здійснить оцінювання показників та аналіз результатів.
 8. Підготовить аналітичний звіт (українською мовою), розширене резюме дослідження (англійською мовою) та зведені таблиці.

 

Методологія

Опитування бенефіціарів проекту проводиться на основі особистих інтерв’ю “віч-на-віч” за місцем проживання респондента відповідно до сформованої репрезентативної вибірки.

 

Дизайн вибірки

Опитування проводиться у Одеській та Тернопільській областях на основі репрезентативної вибірки респондентів віком 18 років і старші. Обсяг вибірки не менше 700 респондентів.

 

Інструменти збору даних

Опитувальники обстеження (українською, російською мовами) та інструкції для інтерв’юерів буде розроблено Консультантом та погоджено з Замовником.

 

Введення, контроль, обробка даних, оцінювання показників, формування наборів (масивів) даних

Консультант повинен здійснити введення, контроль та обробку отриманих у результаті проведення опитування даних. Сформувати та надати Замовнику репрезентативний масив даних у форматі *.sav (з описами (мітками) змінних та значень українською мовою). Розрахувати показники та здійснити аналіз результатів, підготувати зведені таблиці показників та аналітичний звіт.

 

Аналітичний звіт

Консультант надасть Замовнику аналітичний звіт (українською мовою), який має включати наступні розділи:

-          опис методології дослідження;

-          основні результати опитування із табличним та графічним матеріалом;

-          зведені таблиці показників.

Також консультант підготує для Замовника розширене резюме дослідження (англійською мовою).

 

ІV. Тривалість послуг.

Консультант надає послуги протягом 4 місяців з моменту підписання договору.

 

V. Очікувані результати.

Очікувані результати опитування домогосподарств:

 1. Короткий опис методології опитування, дизайну вибірки та процедур збору даних;
 2. Запитальники опитування;
 3. Репрезентативний масив даних у форматі *.sav (з описами (мітками) змінних та значень українською мовою);
 4. Зведені таблиці показників;
 5. Аналітичний звіт (українською мовою), розширене резюме дослідження (англійською мовою).

 

VІ. Умови виконання завдання.

Консультант працює під керівництвом Координатора проекту та під наглядом виконавчого комітету УФСІ, у тісній співпраці з консультантом з моніторингу, оцінювання та навчання та з іншими консультантами, які працюють в рамках реалізації проекту.

 

Кінцеві результати включають в себе вище згадані очікувані результати, а також наступні звітні матеріали:

Результат:

Період надання результатів:

І етап

 1. Короткий опис методології дослідження, дизайну вибірки та процедур збору даних (у паперовому вигляді у 2-хекземплярах) та в електронному вигляді у форматі *.doc (*docx))

1 місяць від дати укладання договору

 1. Запитальники (українською, російською мовами (у паперовому вигляді у 2-хекземплярах) та в електронному вигляді у форматі *.doc (*docx))

1 місяць від дати укладання договору

 1. Звіт щодо тестування інструментів збору даних (у паперовому вигляді у 2-хекземплярах) та в електронному вигляді у форматі *.doc (*docx))

1 місяць від дати укладання договору

ІІ етап

 1. Репрезентативні масиви даних у форматі *.sav (з описами (мітками) змінних та значень українською мовою)

4 місяці від дати укладання договору

 1. Зведені таблиці показників (в електронному вигляді у форматі *.xls (*.xlsx))

4 місяці від дати укладання договору

 1. Аналітичний звіт (українською мовою), розширене резюме дослідження (англійською мовою)  (у паперовому вигляді у 2-хекземплярах) та в електронному вигляді у форматі *.doc (*docx))

4 місяці від дати укладання договору

З Консультантом буде підписаний договір з фіксованою формою оплати (стандартна форма договору Світового Банку). Оплата буде здійснюватися протягом сорока п’яти (45) днів після виконання Консультантом кожного етапу завдання та після отримання УФСІ Звіту за відповідним етапом,  супровідного рахунку на відповідний частковий платіж та Акту прийому-передачі наданих послуг.

Консультанта може бути найнято для продовження виконання завдання у наступний період. За УФСІ залишається виняткове право приймати рішення стосовно виконання або невиконання подальших робіт, а у разі їх виконання, стосовно консультанта, який буде найнятий з цією метою.

 

VII. Кваліфікаційні вимоги

Кваліфікація Консультанта повинна відповідати наступним мінімальним вимогам:

-          Не менше 5 років досвіду проведення опитувань населення, у тому числі розробки методології та інструментарію опитування, дизайну вибірки, введення, обробки та аналізу даних у соціальній сфері;

-          Доведений досвід організації і проведення репрезентативних опитувань населення із вибіркою не менше 2000 респондентів - щонайменше 5 опитувань протягом останніх 5 років, а також не менше двох листів відгуків від замовників про їх виконання.

Додаткові бажані вимоги:

-          Доведений досвід роботи у проектах соціальної сфери, особливо з вразливими верствами населення (виявлення та аналіз проблем тощо);

-          Наявність представників у Одеській і Тернопільській областях.

-          Досвід роботи з міжнародними проектами та у сфері міжнародної технічної допомоги.

Підтвердження досвіду кваліфікації надається у формі довідки в довільній формі (табличний вигляд) з зазначенням наступної інформації: період надання послуг, замовник, короткий опис послуг.

Вимоги до кваліфікації персоналу Консультанта:

Консультант має забезпечити персонал із не менш ніж 5-річним досвідом проведення опитувань населення у соціальній сфері (для керівника проекту, ключового експерта з соціальних питань, ключового експерта з аналізу даних та експерта зі збору даних.

Інформація про досвід персоналу надається у формі довідки в довільній формі (табличний вигляд) із зазначенням наступної інформації: ПІБ особи, період надання послуг, замовник, короткий опис послуг або у формі резюме.

Контакти

 • k.kovtun@usif.org.ua
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.