Індивідуальний консультант із розробки мобільного додатку

Розробка мобільного додатку для попередження, моніторингу та реагування на надзвичайні ситуації в Донецькій області

Технічне завдання

Назва посади: Індивідуальний консультант із розробки мобільного додатку

Проект: Програма ООН із відновлення та розбудови миру

Необхідні роботи / послуги: Розробка мобільного застосунку для попередження, моніторингу та реагування на надзвичайні ситуації в Донецькій області

Тривалість початкового контракту: 4 місяці (травень – серпень 2019 р.)

Місце роботи: в домашніх умовах

Пункти очікуваних поїздок: дві поїздки до Маріуполя, Донецька область (загалом до 10 робочих днів)

Безпосередній керівник: Рустам Пулатов, керівник компонента Програми із відновлення та розбудови миру

Порядок оплати: фіксована ціна (за результатами роботи)

Метод відбору:шляхом порівняльного аналізу поданих документів 

Метод оцінки: кумулятивний аналіз

I. Контекст

Триваючий конфлікт у східній частині України має прямий і вкрай негативний вплив на соціальну згуртованість, стабільність, засоби до існування, безпеку громади та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення проблем реконструкції, відновлення економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо та опосередковано постраждали від конфлікту, наприкінці 2014 року Уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінки пріоритетних потреб відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об’єднаних Націй, Світовий банк та Європейський Союз провели оцінку відновлення та розбудови миру, яка була схвалена Кабінетом Міністрів у середині 2015 року.

Протягом останнього десятиліття, до початку конфлікту, ПРООН активно провадила свою діяльність у східній частині України з акцентом на розвиток громад, громадянського суспільства та охороні навколишнього середовища. Робота над вирішенням конкретних, пов’язаних з конфліктом, проблем розвитку, обговорених вище, заснована на цьому попередньому досвіді роботи та налагоджених партнерських відносинах, та розпочалася у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру.

ПрограмуООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують десять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також Уряди Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.

Програма ООН із відновлення та розбудови миру розроблена з метою реагування на причини конфлікту та пом’якшення їхніх наслідків. Вона базується на результатах Оцінки відновлення та розбудови миру і узгоджується з Державною цільовою програмою відновлення, а також з двома обласними стратегіями розвитку до 2020 року.Вона враховує можливості, що виникли в результаті Мінських домовленостей (вересень 2014 року) та відновлення їх положень щодо припинення вогню (останнє припинення вогню узгоджене у березні 2018 року), а також є повністю пристосованою до контексту гуманітарного розвитку. Програма ООН із відновлення та розбудови миру є невід’ємною складовою загальної програми ПРООН в Україні, і,тому,повністю узгоджена з Рамковою програмою партнерства ООН. Вона тісно пов’язана з Програмою демократичного врядування та реформ, що діє на національному рівні та в усіх регіонах України, і узгоджується з Цілями сталого розвитку, зокрема, Ціллю № 16 (Мир, справедливість та сильні інститути).

 Діяльність Програми ООН із відновлення та розбудови миру згрупована за її ключовими компонентами, що відповідають пріоритетним потребам регіону:

Компонент 1: Економічне відновлення та відбудова ключових об’єктів інфраструктури;

Компонент 2: Місцеве самоврядування та реформа децентралізації;

Компонент 3: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Програма ООН із відновлення та розбудови миру, яка працює на основі механізму об’єднаного фінансування, дотримується багатосекторного програмного підходу та впроваджується з використанням методології, що базується на потребах та контексті місцевого рівня. В рамках поточного проекту він є універсальною структурою для 16 проектів, що фінансуються 11 міжнародними партнерами.

 У жовтні 2018 року чотири партнерських агенції ООН – Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) долучилися до спільного проекту, що фінансується Європейським Союзом.Загальна мета проекту – відновити ефективне управління та сприяти примиренню в постраждалих від конфлікту громадах Донецької та Луганської областей України, тим самим підвищуючи довіру та легітимність органів місцевого самоврядування на контрольованих урядом територіях. Це сприятиме розбудові миру та запобіганню подальшим конфліктам в Україні через ефективну та відповідальну децентралізацію влади, планування відновлення з урахуванням ґендерно-чутливих питань, рівний доступ до послуг, а також поліпшення громадської безпеки та соціальної згуртованості. 

Це завдання буде виконано шляхом досягнення наступних конкретних цілей:

 1. Поліпшення спроможності регіонального та місцевого самоврядування щодо планування відновлення та надання послуг, яка враховує ґендерно-чутливі питання, є партисипативною та відповідає планам децентралізації влади та реформування місцевих органів влади.
 2. Стимулювання зайнятості та економічного зростання шляхом надання допомоги розвитку мікро, малого та середнього бізнесу (MSME) через розвиток послуг орієнтованих на обумовлений попитом бізнес та професійне навчання. 
 3. Посилення соціальної згуртованості та примирення шляхом підтримки громадських ініціатив.
 4. Підтримка секторальних реформ та структурних змін у сфері охорони здоров’я, освіти та критичної соціальної інфраструктури для зменшення прямих наслідків конфлікту.

Одним із пріоритетів проекту є надання підтримки зі створення сучасних систем попередження, моніторингу та реагування на надзвичайні ситуацій. Така підтримка передбачає розробку сучасних інформаційно-комп’ютерних рішень для зміцнення громадської та особистої безпеки та поширення надання послуг, що надаються під час виникнення надзвичайних ситуацій.

II. Основні цілі в рамках цього завдання

Основна мета завдання полягає у розробці мобільного застосунку для попередження, моніторингу та реагування на надзвичайні ситуації в Донецькій області та системи управління мобільним застосунком, яка дозволить підтримувати роботу застосунком та управляти ним. Мобільний застосунок «Служба порятунку 101» (надалі – «мобільний застосунок») спрямований на надання допомоги місцевому населенню у надзвичайній ситуації та пристосований до потреб різних груп, особливо найбільш вразливих (діти, особи з обмеженими можливостями тощо). Мобільний застосунок дозволить наблизити послуги, що надаються Державною службою з надзвичайних ситуацій, до користувачів, без безпосереднього залучення інформаційно-довідкового центру.

III. ОПИС ОБОВ’ЯЗКІВ / ОБСЯГ РОБІТ 

Під наглядом Програми ООН із відновлення та розбудови миру та при повсякденній координації з нею консультант повинен виконати такі роботи:

 • оцінити технічну базу ГУ ДСНС в Донецькій області щодо його технічної спроможності запустити та адмініструвати мобільний застосунок;
 • підготувати початковий звіт про технічну спроможність до запуску та адміністрування мобільного застосунку з детальним описом технічних потреб ГУ ДСНС в Донецькій області. Звіт також повинен містити опис контенту мобільного застосунку, візуального дизайну, безпосереднє технологічне рішення та детальний план робіт на етапі розробки;
 • розробити мобільний застосунок і систему управління ним у відповідності до концепції візуального дизайну і контенту мобільного застосунку, погодженої Програмою ООН із відновлення та розбудови миру;
 • мобільний застосунок повинен бути доступним як на платформі Android, так і на iOS, і очікується, що він буде виконувати такі функції:

-       отримувати спеціально налаштовані повідомлення стосовно виникнення надзвичайної ситуації на території;

-       одержувати текстові рекомендації, а також прямі інструкції від інформаційно-довідкового центруГУ ДСНС в Донецькій області про те, як діяти у надзвичайних ситуаціях;

-       подавати запити з приводу надзвичайної ситуації безпосередньо до ДСНС;

-       передавати в центр обробки даних ДСНС фотографії підозрілих предметів та боєприпасів, що не розірвалися, з інформацією про їхню геолокацію, визначену в автоматичному режимі;

-       містити карту з місцем розташування найближчих бомбосховищ та інших захисних споруд на даній території;

-       містити інформаційну картку, що включатиме відповідні дані про стан здоров’я користувача та інформацію про його/ її контактні особи у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

-       надавати можливість особам з обмеженими можливостями повідомляти про надзвичайні ситуації за допомогою систем, що активуються голосом, та інших засобів.

Детальний опис функціональних можливостей мобільного застосунку наведено в Додатку 1.

Очікується, що успішне виконання завдання потребуватиме від відібраного консультанта таких дій:

 • прочитати, зрозуміти та дотримуватися необхідних вимог до мобільного застосунку, отриманих від Програми ООН із відновлення та розбудови миру та ГУ ДСНС в Донецькій області;
 • підготувати початковий звіт про технічну спроможність до запуску та адміністрування мобільного застосунку з докладним описом технічних потреб ГУ ДСНС в Донецькій області. Звіт також повинен містити опис контенту мобільного застосунку, візуального дизайну, безпосереднє технологічне рішення та детальний план виконання робіт на етапі розробки;
 • розробити мобільний застосунок і систему управління цим мобільним застосунком;
 • завершити всі результати вчасно і відповідно до графіку робіт, узгодженого з Програмою ООН із відновлення та розбудови миру;
 • регулярно надавати оновлену інформацію щодо процесу розробки програмного забезпечення Програмі ООН із відновлення та розбудови миру;
 • розробити та передати все необхідне програмне забезпечення та програмні коди для забезпечення високої якості роботи кінцевої версії програмного забезпечення;
 • спроектувати, розробити, запрограмувати, протестувати та віднайти і усунути несправності у мобільному застосунку та системі управління мобільним застосунком;
 • виконати початкове тестування застосунку та пошук і усунення несправностей;
 • застосовувати відгуки, отримані від Програми ООН із відновлення та розбудови миру та ГУ ДСНС України в Донецькій області, на етапі розробки;
 • забезпечити стабільний зв’язок між сервером і системою управління мобільним застосунком;
 • протестувати мобільний застосунок і надати протокол тестувань Програмі ООН із відновлення та розбудови миру;
 • забезпечити підписку операторів мобільного зв’язку для реєстрації трьох тисяч користувачів;
 • розробити інструкції для користувачів та технічну документацію до мобільного застосунку та системи управління цим мобільним застосунком;
 • навчити співробітників, визначених вигодонабувачем (до 25 працівників з різними правами доступу) тому, як користуватися мобільним застосунком і системою управління мобільного застосунку;
 • бути щоденно готовим до роботи із хост-сервером для розміщення розробленої версії та внесення змін до мобільного застосунку (у віддаленому режимі);
 • надавати послуги підтримки протягом одного року після розробки для забезпечення своєчасного вдосконалення програмного забезпечення.

Очікується, що розроблена система управління мобільним застосунком «Служба порятунку 101» буде встановлена в телекомунікаційних засобах ГУ ДСНС України в Донецькій області, а застосунок буде розміщений на App Store та Google Play для безкоштовного завантаження.

Усі вищезазначені роботи будуть виконані консультантом у тісній співпраці з командою Програмі ООН із відновлення та розбудови миру та Центром оперативного зв’язку, телекомунікаційних систем та інформаційних технологій ГУ ДСНС України в Донецькій області. Авторські права на розроблений мобільний застосунок належатимуть Програмі ООН із відновлення та розбудови миру– і в подальшому будуть передані ГУ ДСНС України в Донецькій області як кінцевому вигодонабувачеві проекту.

IV. Результати

Консультант досягне таких результатів:

Результат

Очікувана дата завершення

1.

Підготовлено та подано на затвердження Програмі ООН із відновлення та розбудови миру Початковий звіт про технічну спроможність до запуску та адміністрування мобільного застосунку з детальним описом технічних потреб ГУ ДСНС України в Донецькій області. Початковий звіт повинен також містити опис контенту мобільного застосунку, його візуального дизайну, безпосереднє технологічне рішення та детальний план виконання робіт на етапі розробки.

3 тижні після початку завдання

2.

Розроблені, протестовані і схвалені Програмою ООН із відновлення та розбудови миру мобільний застосунок і система управління цим мобільним застосунком

13 тижнів після початку завдання

3.

Розроблені і схвалені Програмою ООН із відновлення та розбудови миру докладні інструкції для користувачів та технічна документація до мобільного застосунку та система управління мобільним застосунком.

15 тижнів після початку завдання

4.

Проведене навчання для співробітників, визначених вигодонабувачем (до 25 працівників), щодо того, як користуватися мобільним застосунком і системою управління мобільним застосунком.

16 тижнів після початку завдання

V. Пропонований графік платежів

ПРООН виплатить договірну суму 4 траншами після досягнення результатів, описаних вище:

 • 20% від загальної суми після завершення результату №1
 • 60% від загальної суми після завершення результату №2
 • 10% від загальної суми після завершення результату №3
 • 10% від загальної суми після завершення результату №4

Платежі будуть здійснені після повного завершення та прийняття результатів на підставі актів виконаних робіт, наданих спеціалістом з верховенства права та громадської безпеки.

VI. Вимоги до моніторингу та звітності

Консультант звітуватиме керівнику компонента громадської безпеки та соціальної згуртованості Програми ООН із відновлення та розбудови миру, який прийматиме та затверджуватиме вищезазначені результати.

Консультант повинен дотримуватися системи моніторингу, оцінки та контролю якості, що застосовується в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру, та надавати необхідну інформацію, звіти та засоби відповідно до встановленого графіку робіт або якнайшвидше (протягом розумного часу).

Усі звіти до Програми ООН із відновлення та розбудови миру слід подавати в електронному вигляді (у форматах: * .docx, * .xlsx, * .pptx, * .pdf) на цифровому носії або шляхом електронного зв’язку з остаточною версією продукту у формі прикріпленого файлу. Звіти слід готувати українською або англійською мовою.

VII. Досвід та кваліфікаційні вимоги

 1. Щонайменше ступінь бакалавра в галузі інформаційних технологій, інформатики або будь-якої суміжної галузі.
 2. Щонайменше 5 років відповідного досвіду з розробки програмного забезпечення та мобільних застосунків на платформах Android і iOS.
 3. Щонайменше 3 роки досвіду з систем управління інформацією або в якості експерта з питань інформаційних технологій, або менеджера з питань інформаційних технологій.
 4. Підтверджені знання щодо розгортання мобільних застосунків на платформах Android і iOS з використанням мови програмування Java та інших інструментів розробки.
 5. Підтверджений досвід розробки адаптивного та інклюзивного веб-дизайну (особливо для осіб з обмеженими можливостями).
 6. Практичний досвід розробки програмного забезпечення для органів, що входять до системи Міністерства внутрішніх справ України, або інших державних та місцевих органів влади буде перевагою.
 7. Вимоги до володіння мовами:необхідно володіти письмовою та усною українською та російською мовами. Знання англійської мови буде перевагою.

VIII. Документи, які слід включити під час подання пропозицій

Конкурсанти повинні подати такі документи:

 

лист зацікавлення/ пропозицію, у якому/ якій буде стисло описано методологію про хід виконання робіт та/ або втілення підходу (до 2 сторінок);

 

професійне резюме або заповнена форма ПРООН «P-11», включаючи інформацію про минулий досвід виконання подібних проектів/ завдань;

 

слід надати щонайменше три приклади мобільних застосунків, розроблених консультантом (включаючи ті, які дозволять оцінити якість адаптивного та інклюзивного веб-дизайну);

 

фінансову пропозицію (відповідно до визначених результатів);

 

Рекомендаційні листи щодо раніше розробленого програмного забезпечення або його копії (щонайменше 3 рекомендаційних листа)

IX. Фінансова пропозиція 

 Контракт із фіксованою сумою

У фінансовій пропозицій слід зазначити загальну фіксовану суму доларах США, а також умови оплати на підставі конкретних і вимірюваних (якісних і кількісних) результатів (тобто зазначити, чи платежі слід проводити траншами або після цілковитого виконання контракту). Платежі обумовлюються досягненням результатів, тобто проводяться після надання послуг, зазначених у Технічному завданні. З метою надання допомоги підрозділу, який запитує пропозиції, для порівняння фінансових пропозицій, фінансова пропозиція повинна включити розбивку цієї фіксованої суми (у тому числі транспортні витрати, добові та кількість очікуваних робочих днів).

 Транспортні витрати

Усі передбачувані транспортні витрати слід включити до фінансової пропозиції. Це включає всі подорожі до місця виконання робіт у зв’язку із початком роботи та повернення до постійного місця проживання. В цілому ПРООН зобов’язана не допускати транспортних витрат, що перевищують витрати на проїзд в економ-класі. Якщо індивідуальний консультант бажає подорожувати у вищому класі, він/ вона повинен це здійснювати за рахунок власних коштів. У разі непередбачуваної подорожі, транспортні витрати, включаючи квитки, проживання та термінальні витрати, повинні бути узгоджені між відповідним підрозділом та індивідуальним консультантом до початку подорожі та будуть відшкодовані.

X. Критерії оцінки

Технічні критерії оцінки становлять 70 балів максимум:

 1. Відповідний ступінь бакалавра – 5 балів, ступінь магістра – 7 балів;
 2. Принаймні 5 років практичного досвіду з розробки мобільних застосунків на платформах Android і iOS – 16 балів, понад 7 років практичного досвіду з розробки мобільних застосунків – 20 балів;
 3. Принаймні 3 роки досвіду з систем управління інформацією або в якості експерта з питань інформаційних технологій, або менеджера з питань інформаційних технологій – 10 балів, понад 5 років досвіду роботи з систем управління інформацією або в якості експерта з питань інформаційних технологій, або менеджера з питань інформаційних технологій – 12 балів;
 4. Підтверджені знання щодо розгортання мобільних застосунків на платформах Android і iOS з використанням мови програмування Java та інших інструментів розробки: 3 приклади мобільних застосунків, розроблених консультантом, – 16 балів, понад 3 приклади мобільних застосунків, розроблених консультантом, – 20 балів;
 5. Підтверджений досвід розробки адаптивного та інклюзивного веб-дизайну (особливо для осіб з обмеженими можливостями) – 3 бали;
 6. Практичний досвід розробки програмного забезпечення для органів, що входять до системи Міністерства внутрішніх справ України, або інших загальнодержавних та місцевих органів влади – 3 бали;
 7. Знання української та російської мов – 2 бали, знання української, російської та англійської мов – 5 балів.

Максимальна технічна оцінка, яку можна отримати, – 70 балів.

Фінансові критерії– 30% від загальної оцінки.

Серед тих пропозицій, які оцінюватимуться за фінансовими критеріями, найнижча цінова пропозиція отримає 30 балів.

XI. Метод оцінки 

 Кумулятивний аналіз

Контракт буде присуджений кандидату, пропозиція якого буде оцінена та визначена як така, що:

а) відповідає Технічному завданню/ узгоджується з вимогами/ прийнятна і

б) така, що отримала найвищу сукупну оцінку із заздалегідь визначеного комплексу виважених технічних і фінансових критеріїв, специфічних для цього оголошення про конкурс 

* Питома вага технічних критеріїв: 70%

* Питома вага фінансових критеріїв: 30% 

Лише кандидати, які отримають щонайменше 70% від максимально можливої технічної оцінки, будуть допущені до оцінки за фінансовими критеріями.

Максимальна кількість балів, визначених для фінансової пропозиції, буде присуджена найнижчій ціновій пропозиції і становитиме 30. Усі інші цінові пропозиції будуть оцінені та отримають бали згідно із нижчезазначеною формулою:

30 балів [максимальна кількість балів, яку можна отримати за фінансову частину] x [найнижчу з усіх запропонованих цін серед пропозицій, що відповідають Технічному завданню та оцінюються] / [ціна, яка оцінюється].

Пропозиція, яка отримає загальну сукупну найвищу оцінку після додання балу за технічну пропозицію та балу за фінансову пропозицію буде вважатися пропозицією, що найкращим чином відповідає вимогам,  – і їй буде присуджено контракт. 

Додаток 1

 Детальний опис функціональних можливостей мобільного застосунку

Окрім ключових особливостей, зазначених у Технічному завданні, очікується, що мобільний застосунок матиме такі характеристики:

-       Платформа: материнські мобільні застосунки для платформ Android і iOS;

-       Шрифт:  Офіційним шрифтом ООН є Noto Sans, другорядним – Arial, як для Android, так і для IOS;

-       Мова: програма повинна бути доступна трьома мовами (українською, англійською та російською);

-       Інклюзивність: застосунок повинен містити необхідний функціонал для осіб з вадами зору;

-       Масштаби застосування: у разі успішного застосування на пілотній території, програма повинна забезпечувати можливість її застосування в масштабах інших областей України;

-       Відповідність Технічному завданню: на етапі розробки слід врахувати відгук від ГУ ДСНС в Донецькій області;

-       Простота для користувача: зручний користувацький інтерфейс / інтуїтивно зрозумілий користувацький інтерфейс. Необхідно дотримуватися стандартів користувацького інтерфейсу, характерних для платформи, що забезпечуються відповідно Apple та Google.

-       Система управління мобільним застосунком: слід розробити систему веб-управління з можливістю керування даними мобільного застосунку шляхом застосування комплексу новітніх технологій.

-       Високий рівень продуктивності/ швидкості завантаження даних: швидкість завантаження не повинна змушувати користувачів перебувати в очікуванні. 

1)     Інформація про користувача: користувачам буде запропоновано надати про себе таку інформацію:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • номер мобільного телефону, який буде пізніше використовуватися в якості логіну;
 • пароль та підтвердження пароля;
 • підтвердження реєстрації здійснюватиметься за допомогою смс-повідомлення;
 • електронну пошту;
 • місцезнаходження;
 • проблеми зі здоров’ям (сліпота, глухота, сонливість, інвалідність, параліч, хронічні захворювання, група крові, алергія тощо);
 • інформацію щодо контактних осіб у разі виникнення надзвичайної ситуації. 

2)     Очікується, що на першому екрані мобільного застосунку «Екстрений виклик» міститиметься така інформація:

 • дані геолокації із зазначенням поточної адреси;
 • для осіб, які під час реєстрації зазначили про свої проблеми зі здоров’ям, кнопка «Виклик екстреної допомоги» та «Повідомити про пожежу або іншу надзвичайну ситуацію» повинні містити особливий функціонал;
 • попередження про відповідальність за неправдиві дзвінки;

3)     Очікується, що на другому екрані мобільного застосунку «Сповістити про надзвичайну ситуацію» міститиметься така інформація:

 • пожежа;
 • дорожньо-транспортна пригода;
 • вибуховий об’єкт;
 • виклик швидкої допомоги;
 • виклик служби газу;
 • інше.

Для будь-якого з цих пунктів повинна існувати можливість прикріпити докладніший опис події та фотографії, відео або звукові файли. Після повідомлення про надзвичайну ситуацію користувач повинен отримати детальні інструкції щодо того, як поводитися у випадку конкретної ситуації.

4)     Очікується, що на третьому екрані мобільного застосунку «Зворотній зв’язок» міститиметься така інформація:

 • кнопка «Передзвоніть мені, будь ласка»;
 • контактні телефони чергової частини з можливістю здійснення виклику з застосунку;
 • графік прийому громадян;
 • при натисканні кнопки «Подати скаргу» відображається інформація про скаргу та кнопка «Отримано»;

5)     Очікується, що на четвертому екрані мобільного застосунку «Мапа району» міститиметься така інформація:

 • мапа Донецької області з розташуванням найближчих підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій, захисних споруд, точок ураження цілей, пунктів гуманітарної допомоги з номерами телефонів та адресами. Користувачі повинні мати можливість застосовувати фільтри до цієї інформації;

6)      Очікується, що на п’ятому екрані мобільного застосунку «Інформація про останні події» міститиметься така інформація:

 • новини, попередження або інша інформація;

7)     Очікується, що на шостому екрані мобільного застосунку «Мій профіль» міститиметься така інформація:

 • налаштування профілю з можливістю внесення змін до даних користувача, можливістю вибору мови, зміни пароля та інші відповідні налаштування.

8)     Сьомий екран повинен містити детальну інформацію про застосунок.

Контакти

 • https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=85217
 • ПРООН
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом! 

Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.