bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз


+ Пiдписатися

Як громадській організації налагодити партнерство з бізнесом завдяки корпоративному волонтерству   

З кожним роком все більшої актуальності серед бізнесових структур набуває концепція корпоративної соціальної відповідальності. Це стає бізнес-стратегією для багатьох міжнародних та вітчизняних компаній. Реалізовуючи програми по корпоративній соціальній відповідальності, компанії застосовують різні інструменти – операційні та грантові програми, корпоративний фонд, in-kind giving програми, pro bono послуги та корпоративне волонтерство.

Як феномен «корпоративне волонтерство» виникає на зламі інтересів трьох соціальних гравців: бізнесу, громади та безпосередньо волонтерів, приносячи вигоду кожному з них.

Реалізовуючи програми корпоративного волонтерства, компанія покращує свій імідж, поліпшуються стосунки в колективі та створюються підґрунтя для стабільних прибутків в майбутньому, адже вияв турботи про громаду допомагає залучати нових клієнтів та інвесторів. За допомогою програм корпоративного волонтерства компанія покращує корпоративну культуру, зміцнює моральний та командний дух працівників. Крім того, волонтерство сприяє професійному розвитку кадрів, оскільки дає нові знання та навички, нові можливості для особистісного та професійного росту співробітників компанії.

Окрім вище зазначеного, для співробітників компанії це ще й можливість самореалізації, відчуття сенсу і мети. Волонтери компанії отримують новий життєвий досвід та роблять особистий внесок у вирішення соціальної проблеми.

Громада, в свою чергу, має можливість розв’язати певні соціальні проблеми за рахунок додаткових фінансових та людських ресурсів, що забезпечує програма корпоративного волонтерства.

Задля того, щоб програми корпоративного волонтерства були ефективні та приносили користь усім учасникам процесу, варто при їх складанні враховувати бізнес-цілі компанії, потреби працівників та інтереси громади. В цьому питанні велика роль відводиться недержавним організаціям (мова йде про громадські та благодійні організації), які можуть виступати як отримувачі послуг корпоративних волонтерів, так і посередниками, що пов’язують  волонтерські програми з цільовими групами. У НДО є досвід роботи з волонтерами, вони знають запити цільових груп, мають зв’язки з державними та іншими організаціями. Тому вони можуть виступати партнерами комерційних організацій при складанні програм корпоративного волонтерства, для того, щоб забезпечити їх ефективність.

Громадські та благодійні організації без участі бізнесу у волонтерстві залишаться без додаткових ресурсів, серед яких не лише «вільні руки», але і професійні знання волонтерів, а зрештою, можливість розширити і урізноманітнити спектр соціальних послуг, що надаються населенню. Тому пропонуємо вашій увазі рекомендації, що посприяють побудові партнерських стосунків:

1. Спочатку складіть перелік соціальних проблем, вирішенням яких зараз займається ваша організація і до яких можуть долучитися корпоративні волонтери.

2. Складіть перелік компаній, які з цими проблемами щось пов’язує (місія, продукти, клієнтська база, інтерес та симпатії персоналу, потреби громади, у яких вони ведуть бізнес, традиції корпоративної соціальної відповідальності).

3. Зверніться до відділу зв’язків з громадськістю компанії та дізнайтесь, які саме соціальні ініціативи їх цікавлять, до яких проектів можна залучити працівників, а також про їх досвід такого партнерства.

4. Враховуйте бізнесові потреби компанії. Під час першого знайомства варто дізнатися про бізнес цілі та завдання компанії. Якщо компанії матимуть певний зиск від їх благодійної діяльності, вони охочіше співпрацюватимуть з громадськими організаціями.

5. Розкажіть представникам бізнес-компанії про соціальні питання, вирішенням яких займається ваша організація, ініціативи та проекти, які ви плануєте реалізовувати чи вже реалізовуєте, про ваші сильні сторони і ресурси. З’ясуйте, які з них найбільше приваблюють компанію.

6. Підготуйте пропозицію та подайте її на розгляд бізнес-компаніям. Подайте кілька варіантів волонтерських ініціатив, які найточніше відповідають бізнесовим та маркетинговим потребам компаній.

7. Беріть участь у складанні плану реалізації програми корпоративного волонтерства. Розробка плану включає такі етапи: постановка завдань і цілей (бажаних наслідків) для компанії та волонтерської ініціативи; визначення стратегічних заходів; розподіл функцій та обов’язків; складання графіку виконання та бюджету. Це допоможе уникнути непорозумінь і плутанини при розподілі функцій та обов’язків.

8. Допомагайте відстежувати результати й звітувати про них. Від оцінювання результату корпоративного волонтерства може залежати те, наскільки тривалим воно буде. Після того як будуть визначені цілі й стратегії програми, можна братися за розробку плану оцінювання. Над цим мають працювати представники обох сторін.

9. Подякуйте компанії та волонтерам за їх доброчинність у прийнятний для них спосіб. Нагороди, грамоти, відео-презентації, прес-конференції, спеціальні заходи – це все буде сприяти формуванню у бізнес-компанії лояльності до вашої організації, що в майбутньому може призвести до додаткових фінансових надходжень та подальшої підтримки вашої діяльності.

Врахування цих рекомендацій при співпраці з бізнес-компанією буде сприяти побудові тривалого партнерства, підвищенню репутації, залученню більшої кількості партнерів з числа комерційних організацій.

Людмила Свецька
Соціальний консалтинг «Параграф»

https://www.facebook.com/prgrf 

Коментарі

  •   Пiдписатися на новi


Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.