bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз


+ Пiдписатися

Деякі рекомендації по відродженню інтересу української громадськості до Відкритих даних   

 Все частіше з боку широкої громадськості можна почути заяви про недоцільність та безглуздість використання Відкритих даних в нашій країні. Деякі пояснюють це історичними особливостями розвитку України і ще не сформованим у наших громадян усвідомленням всієї перспективності демократичних цінностей. Але, дуже часто ця ситуація пояснюється набагато більш банальними речами. Так, зокрема, інтерес громадськості до Відкритих даних за останні два роки був істотно ослаблений лише за рахунок вкрай низької якості та ступеню затребуваності наборів даних, оприлюднених на ряді порталів. На жаль, в погоні за кількістю наборів ми як правило не звертаємо уваги на їх реальну необхідність і зручну засвоюваність для широкого кола наших громадян. Але ж при публікації вищеназваних наборів дуже важливо навчитися відокремлювати зерна від плевелів, які тільки дискредитують саму ідею Відкритих даних і заважають нормальному їх впровадження в усі сфери життя суспільства.

Відносно підтвердження істинності останнього вислову можна навести конкретний приклад з публікацією Відкритих даних по доходах та видатках місцевих (регіональних) і відомчих бюджетів на Єдиному державному порталі Відкритих даних. Зараз на цьому порталі у відповідь на запит по слову "бюджет" видається сторінка результату з близько 2600-ми наборами даних. Всі ці набори даних рясніють різноманітними звітами (як правило в не машинозчитуваних форматах) з масою специфічних і не інформативних показників, розібратися в яких людині далекій від бухгалтерії та економіки в державному секторі надзвичайно складно. Ось і виходить, що, хоча інтерес до показників виконання бюджетів різних рівнів у українців дуже великий, але через непридатність до аналізу даних по бюджетах з боку більшості пересічних громадян, ці дані у широкої громадськості викликають лише закономірний сумнів у доцільності їх публікації. Мало цього, всі ці набори даних щодо бюджетів через те, що вони не стандартизовані за показниками та зберігаються в не машинозчитуваних форматах, також безглузді і для свого використання в мобільних та Web додатках.

Очевидним виходом зі вищеописаної ситуації є відбір найбільш затребуваних суспільством наборів даних, максимальне очищене їх ресурсів (файлів у вигляді таблиць) від нецікавою та незрозумілою для пересічних громадян інформації, а також стандартизація цих ресурсів (таблиць) для розпорядників відповідних наборів даних. Тут слід зазначити, що для початку цілком достатнім буде формування пріоритетною (затребуваною суспільством) номенклатури наборів даних на основі вже наявного їх переліку, опублікованого у вигляді додатку до Постанови КМУ від 21 жовтня 2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню в формі відкритих даних». Саме на основі цього переліку представниками КП «Одеський обласний інформаційно-аналітичний центр» (ОІАЦ) був сформований список з пріоритетних наборів даних, які підлягають обов'язковому оприлюдненню органами місцевої влади та самоврядування в Одеській області. У цей список входять 25-ть наборів даних, які оприлюднюються районними адміністраціями, 25-ть наборів, що популяризуються радами міст обласного значення та 10-ть наборів даних, що популяризуються структурними підрозділами Одеської обласної державної адміністрації. Для кожного з перерахованих вище наборів даних також були сформовані шаблони файлів ресурсів у вигляді таблиць стандартної форми з такими інформативними показниками, на основі яких в подальшому зможе здійснюватися якісний всебічний аналіз і візуалізація відповідних Відкритих дані.

Важливо відзначити і те, що всі три перераховані вище групи наборів даних за функціональною ознакою можна поділити на ряд підгруп зі своїми базовими цілями і завданнями, які повинні бути здійснені в процесі актуалізації та розширення номенклатури наборів даних в цих підгрупах. Так, наприклад, групу з 25-ти наборів даних, які повинні бути оприлюднені кожної районною адміністрацією, можна розділити на 5-ть наступних підгруп:

1. Основна інформація по державним і комунальним установам в районі:

 • Довідник підрозділів, установ, підприємств і організацій, що перебувають у державній та комунальній власності
 • Організаційна структура органів районної влади
 • Перелік і короткий опис фактично наданих ЦНАП послуг при органах місцевої влади
 • Реєстр об'єктів комунальної власності органів районної влади
 • Об'єкти комунальної власності по органам районної влади, передані в оренду чи інше право користування

2. Показники доходів і витрат по місцевим бюджетам в районі:

 • Індикативні показники доходів загального фонду бюджету
 • Показники надходження та використання коштів загального і спеціального фонду бюджету
 • Показники освоєння коштів бюджету для будівництва, ремонту і модернізації об'єктів комунальної власності
 • Показники освоєння коштів бюджету з метою виконання місцевих (регіональних) програм

3. Нормативно-правова документація органів місцевої влади в районі:

 • Місцеві нормативно-правові акти
 • Проекти та пропозиції від районних органів влади, які підлягають обговоренню громадськістю

4. Моніторинг діяльності органів місцевої влади в районі:

 • Звіти райадміністрації і рад різних внутрірайонних рівнів
 • Плани закупівель (зміни до планів) для райадміністрації, комунальних підприємств та рад різних внутрірайонних рівнів
 • Заключенні районними органами влади угоди та господарські договори
 • Адміністративні дані (статистичні звіти), що систематично складаються органами місцевої влади
 • Фінансова звітність, що систематично складається органами місцевої влади
 • Фінансова звітність підконтрольних органам місцевої влади комунальних підприємств та інших господарюючих суб'єктів

5. Відомості про інвестиційний потенціал району:

 • Детальні карти району
 • Незадіяні землі і об'єкти комунальної власності
 • Реєстр боргових зобов'язань суб'єктів господарювання (підприємств)
 • Місця під тимчасові споруди для підприємництва
 • Характеристика перевізників та маршрутів громадського транспорту
 • Характеристика розповсюджувачів реклами
 • Земельні ділянки для забудови
 • Перелік районних об'єктів масового відвідування, придатних для безперешкодного пересування мало мобільних громадян

Набори даних з 1-й підгрупи «Основна інформація по державним і комунальним установам в районі» повинні будуть істотно спростити процес взаємодії громадян і юридичних осіб з районними органами влади, а також забезпечити для громадськості ефективну інформативно-методологічну підтримку в ході контактів з цими органами влади.

2-я підгрупа «Показники доходів і витрат по місцевим бюджетам в районі» об'єднує в собі ті набори даних, які дозволять контролювати виконання місцевих бюджетів в районі з боку громадськості. Зокрема, вищеназвані набори даних дозволять належним чином у вигляді відповідних діаграм візуалізувати параметри виконання місцевих бюджетів в розрізі за наявними соціально-економічними програмами і по здійснюваному в районі капітальному будівництву.

Дані з 3-ої підгрупи «Нормативно-правова документація органів місцевої влади в районі» повинні будуть максимально спростити для громадськості процес відбору та вивчення тих чи інших потрібних громадянам або юридичним особам нормативно-правових актів та інших нормативних документів місцевого значення.

4-я підгрупа «Моніторинг діяльності органів місцевої влади в районі» складається з наборів даних, що дозволяють здійснювати з боку громадськості ефективний моніторинг діяльності влади з метою перешкоджання різним проявам низової корупції, оперативного виявлення і коректування проблемних аспектів при виконанні соціально-економічних програм та вироблення рекомендацій по підвищенню загальної ефективності діяльності органів місцевої влади.

Дані з 5-ої підгрупи «Відомості про інвестиційний потенціал району» повинні презентувати інвестиційну та туристичну привабливість того чи іншого району не тільки для вітчизняного і зарубіжного бізнесу, а й для потенційних грантодавців і туристів з України та інших країн світу. Характерною особливістю даної підгрупи є те, що вона з найбільшою ймовірністю серед всіх інших підгруп може бути розширена за рахунок специфічних, властивих тільки для відповідного регіону даних. Наприклад, дана підгрупа може додатково містити дані по культурним пам'яткам району або по функціонуючим в районі санаторно-курортним установам. Ще однією особливістю даної підгрупи є те, що саме на основі наборів даних з цієї підгрупи може бути створена найбільша кількість різних мобільних і Web додатків, що стимулюють туристичну та інвестиційну активність фізичних та юридичних осіб щодо того чи іншого регіону.

Такий поділ наборів даних на підгрупи з передбаченими для кожної з них чіткими функціональними цілями, в першу чергу, стимулює розпорядників даних до цілком осмисленої популяризації відповідних наборів даних, як за рахунок усвідомлення соціально-економічної важливості цього процесу для регіонів, так і завдяки можливості зайвий раз прорекламувати свою діяльність. Крім того, вищеназваний поділ наборів даних на підгрупи дозволяє користувачам Відкритих даних найкращим чином оптимізувати процес пошуку та використання потрібної інформації.

Відчутне розширення сфери застосування Відкритих даних і підвищення ступеня ефективності їх використання можливе лише після стандартизації переліків наборів даних та шаблонів таблиць ресурсів для них. Для органів місцевої влади на рівні областей України така стандартизація може бути здійснена за аналогом з уже наявними напрацюваннями для Одеської області. Тому, в якості першого кроку щодо вирішення проблеми із затребуваністю Відкритих даних могло б бути формування зауважень та пропозицій до вищеназваних напрацювань і до проекту розпорядження щодо їх впровадження. Ці зауваження та пропозиції ми будемо раді прийняти і обговорити, як від органів центральної і регіонально влади, так і від експертів та представників громадських об'єднань. Саме за підсумками такої дискусії стане можливою стандартизація наборів Відкритих даних та їх шаблонів ресурсів (файлів з відкритими даними, які можна візуалізувати, завантажувати собі на комп'ютер або використовувати для створення мобільних і Web додатків) на всеукраїнському рівні. Це в свою чергу дозволить здійснювати повноцінний порівняльний аналіз соціально-економічних та інших показників по необхідним (обраним користувачами) регіонам. Крім того, така стандартизація дозволить створювати різні програмні сервіси у всеукраїнському масштабі.

На закінчення не можна не згадати ще про одну можливість відродження ідеї Відкритих даних, яку можуть забезпечити громадські організації на регіональному рівні. Існують, як мінімум дві підгрупи наборів даних, які повинні подаватися громадськими організаціями та викликати у громадськості жвавий інтерес. До цих підгруп відносяться:

 • Характеристики ступеня нужденності та загальних потреб громадян в розрізі різних категорій соціально незахищеного населення.
 • Комплексна оцінка діяльності громадських об'єднань.

Саме ці дві підгрупи наборів даних з одного боку допоможуть об'єктивно відобразити медико-соціальне, матеріальне, житлове та інше становище соціально незахищених громадян, а з іншого боку дозволять ефективно презентувати діяльність громадських організацій для вишукування ними додаткового фінансування.

Зрозуміло, що факт реального оприлюднення наборів даних з двох вищеназваних підгруп буде в основному залежати від активності і бажання громадських організацій та їх об'єднань на регіональному рівні. Але, в будь-якому випадку, необхідні методики по оцінці ступеня нужденності та потреб соціально незахищених громадян, а також методики щодо комплексної оцінки діяльності громадських організацій можна буде отримати написавши відповідний запит на E-mail: [email protected].

За вищенаведеною електронною адресою можна буде також отримати, як всі напрацювання щодо стандартизації списків наборів даних та табличних шаблонів їх ресурсів, так і проект розпорядження щодо впровадження названих вище напрацювань на рівні області.

Коментарі

 •   Пiдписатися на новi


Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.