bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Куцуруб: громада 21-го століття
05.01.2016

На прикладі блискавично створеної Куцурубської об’єднаної територіальної громади  маємо на Миколаївщині свій власний пілотний проект впровадження (імплементації) реформи місцевого самоврядування. Тепер ця громада спроможна виконувати повноваження, визначені законом та Бюджетним кодексом як для міста обласного значення. Шлях створення, проведення перших виборів у Куцурубській об’єднаній громаді  - яскраве підтвердження того, що жодних перепон для об’єднання громад  не існує!

На жаль, практично без уваги з боку ЗМІ, без належної суспільної оцінки виявилась подія, пов’язана з ухваленням 25 грудня на третій позачерговій сесії Миколаївської обласної ради  сьомого скликання  зміни до «Перспективного плану формування територій громад Миколаївської області», затвердженого рішенням обласної ради від 12 червня 2015 року № 3 «Про схвалення перспективного плану формування територій громад  Миколаївської області» (далі – перспективний план).

Правовим наслідком внесеної зміни до перспективного плану є визнання Куцурубської об’єднаної територіальної громади спроможною, тобто такою громадою, виконавчі органи якої  окрім власних отримають від держави ще й делеговані повноваження. В бюджетній площині -  перейде на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.

Цій події передувало утворення на початку серпня 2015 року нової громади шляхом об’єднання з власної ініціативи двох суміжних громад й прийняття відповідних рішень Куцурубською (с. Куцуруб) та Іванівською (с. Іванівка, с. Яселка) сільськими радами. Місцеві вибори 25 жовтня 2015 року були першими для цього утворення і відбувались вже на новій територіальній основі новоствореної адміністративно-територіальної одиниці. Нагадаємо, що всього в Україні у 159-ти  об’єднаних громадах  відбулись перші вибори.  Найбільше об’єднаних громад, де відбулися перші вибори, створено у Тернопільській (26), Хмельницькій (22), Львівській (15) та Дніпропетровській (15)  областях.

Тож, поява першого дитя децентралізації привнесло в регіон як зміни в адмініструванні, так і зміни самого територіального устрою Очаківського району.

На Миколаївщині такого не відбувалось за всі 24 роки існування незалежної України й за останню чверть століття за існування Радянського Союзу, тобто з Хрущовських часів!

Відбулось дещо відмінне від того, що існувало десятиліттями! З’явилися нові адміністративні кордони, нові адміністративні відносини представницьких органів громади, громадян - з державою.

Хіба перетворення не вражають, хіба ми не є свідками нової історії в новітній Україні! Громади отримали і вже скористались правом на добровільне об’єднання, на консолідацію зусиль,  бюджетів, на впровадження власної інтенсивної політики місцевого розвитку!

Модернізація системи управління територіями буде продовжуватися, і завдяки розпочатому  процесу буде забезпечена повнота і повсюдність місцевого самоврядування на всій території  Миколаївської області.

Варто також замислитись щодо психологічного аспекту цих подій, позаяк змінювати стан речей, бути першими у складній справі реформування, бути новаторам - завжди важко. Треба мати віру у  справу, наполегливо йти до поставленої мети!  І  такі люди, небайдужі, ініціативні, прагматичні - є. На авансцену виходить інша генерація українців - сміливих, вільних духом, таких, що вірують у свої сили і можливості, здатні взяти на себе відповідальність і нести її.

Дехто бентежиться питанням: можливо депутати поспішили з наданням новоствореній Куцурубській громаді статусу спроможної, хіба вистачить на це у громаді фінансового і управлінського потенціалу?

Вважаю, не поспішили. Зробили правильно. Більш того - своєчасно.

По-перше, в існуючих кордонах новоствореної громади процес об’єднання не закінчується,  очікується на його продовження. Куцурубська громада планує ініціювати подальше об’єднання з суміжними з нею Дмитрівською і Острівською громадами. В кордонах такої мозаїки об’єднання охопить майже третину території теперішнього Очаківського району, таку ж саму кількість населення. Отже, громада буде ще більше укрупнена і територіально і фінансово, що додасть їй більшої  стабільності.

По-друге, на прикладі блискавично створеної Куцурубської об’єднаної громади  ми маємо свій власний пілотний проект впровадження (імплементації) реформи місцевого самоврядування. А це основна реформа децентралізації. Справа у тому, що реформа передбачає як координацію так і співпрацю з місцевими адміністраціями, з багатьма центральними органами виконавчої влади представленими в регіоні, передачу, перерозподіл повноважень. Це стосується і освіти, і охорони здоров’я, і соціального захисту, і житлово-комунального господарства тощо.  Досвід інших областей, це добре, але все ж таки він віртуальний. Натомість маємо свій проект реалізації реформ, зрозуміліший, ближчий до нас, такий, в якому задіяно увесь управлінський спектр, що існує в області.

По-третє,  сам факт, сам процес створення Куцурубської громади повністю «роззброїв»  деяких  місцевих політиків, які досі випробують на міцність державність України, постійно намагаються шукати політику там, де її немає, а тому паразитують на начальному, найважчому етапі  впровадження реформ. Звісно, використовують у своїх цілях відсутність практики, деякий інформаційний вакуум в сільських глибинках, а тому створюють міфи, страшилки й досі намагаються  залякувати ними людей.

Наразі практика об’єднання громад вже є! Вона позитивна. Більш того, існує довершеність цього процесу з математичною, правовою і бухгалтерською точністю! Шлях створення, проведення перших виборів у Куцурубській об’єднаній громаді  - яскраве підтвердження того, що жодних перепон для об’єднання громад  не існує!

По-четверте,  процес  об’єднання громад,  отримання та реалізація делегованих  державою повноважень об’єднаними громадами, впровадження повноцінного самоврядування на рівні села, селища, міста не пов’язано з прийняттям змін до Конституції України в частині децентралізації. Прийняття змін до Конституції -  справа конче важлива, але більше стосується реформування системи державного управління на субрегіональному, тобто районному рівні, що  аж ніяк не може бути гальмом у проведенні реформи місцевого самоврядування на базовому рівні.

По-п’яте, найближчим часом ми наживо побачимо як буде здійснюватись задекларована в Законі про об’єднання територіальних громад  державна підтримка об’єднань, які відбулись згідно з перспективним планом, як буде фінансуватись розвиток інфраструктури цих громад з Державного бюджету, як має діяти при цьому громада, що саме вона враховуватиме у своїй стратегії  розвитку, у який спосіб і на що буде витрачати  отримані інвестиційні кошти.

По-шосте, ми зможемо на базі першого об’єднання детально оцінити фінансову спроможність новоутвореної громади протягом поточного 2016 року, проаналізувати дохідну й витратну частину  бюджету. Проведений аналіз дасть відповідь на питання щодо існуючого потенціалу інших громад нашої області, які виявили бажання об’єднатись.

По-сьоме, на прикладі Куцурубської об’єднаної громади, нарешті, чітко зазначаємо про вартість реформи для громад, що будуть об’єднуватись. Не повірите! Об’єднання до сьогодні вартувало бюджету Куцурубської громади 100 (сто) грн. - на виготовлення печатки. Додайте до цього ще 250 (двісті п’ятдесят) грн. на виготовлення найближчим часом штампу. Так, дійсно, ще будуть інвестиційні витрати на створення інфраструктури громади (капітальні вкладення), компенсації працівникам, що вирішили звільниться тощо, але вони залежатимуть від прийнятого на рівні  держави бюджету, його наповнення, принаймні будуть пропорційними із субвенціями до місцевих бюджетів інвестиційного спрямування протягом одного року.

Щодо управлінського (кадрового) потенціалу Куцурубської громади, то він величезний. В цьому можна впевнитись за фактом того, як керівництво ради разом з депутатським корпусом склало  іспит на здатність реалізовувати організаційно-розпорядчі повноваження  у перші, найтяжчі, часи своєї роботи після виборів. Наполегливість, бажання працювати мають більш ніж яскраве підтвердження у наступному:

03.11.2015 вперше з об’єднаних громад в Україні проведена  сесія ради  з прийняттям повноцінних рішень щодо всіх питань, які визначали правове й організаційне підґрунтя для подальшої роботи представницького органу. Це був дуже сміливий і відповідальний крок, якщо зважати на певні законодавчі протиріччя, що існували на той час.

16.11.2015 вперше в Україні здійснено державну реєстрацію представницького органу  громади як юридичної особи публічного права. Це дозволило новоствореному представницькому органу повністю оформити свою цивільну дієздатність у правовому полі держави.

02.12.2015 вперше в Україні Державна казначейська служба в Очаківському районі  включила розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) Куцурубську сільську раду до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів. Відтак, рада громади вже місяць як повноцінно діє відповідно до наданих чинним законодавством України повноважень, реалізуючи права і обов`язки юридичної особи публічного права.

21.12.2015 громада остаточно легалізувалася, обговоривши й ухваливши на сесії ради  Статут об’єднаної громади, отримавши таким чином свою “маленьку Конституцію”. Доречи, проект Статуту надав ММГО «Фонд розвитку міста Миколаєва», що був розроблений на базі модельного статуту громади ВГО «Асоціації сприяння саморганізації населення» в рамках проекту при підтримці МФ «Відродждення» .

25.12.2015 прийнято бюджет на 2016 рік.

Тож, на прикладі Куцурубської об’єднаної територіальної громади маємо команду однодумців. Ми бачимо людей, які входять у 2016 рік громадою зразка 21 століття - відповідальною самоврядною  спільнотою.

Отже, у новому 2016-му році, з вірою у світле майбутнє, в український народ, побажаємо куцурубчанам нових звершень, вдалого втілення всіх задумів, миру, добра та злагоди!

Прес-служба ММГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» по матеріалам директора Офісу Реформ у Миколаївській області Валентина Бойко

Контакти

Коментарі

  •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.