Керівник відділу досліджень

ПРООН шукає керівника відділу досліджень.

 

I.  Інформація про посаду

Посада: Керівник відділу досліджень

Номер посади:       00138091

Організація:            ПРООН

Адміністративне підпорядкування: Постійному представникові ПРООН

Безпосереднє підпорядкування: н/з*

Статус посади:            неротаційна

Група посад:               немає

Клас посади: NOB

Місце служби: Київ 

Відкриття вакансії: 21 січня 2019 року

Закриття вакансії: 23 лютого 2019 року

Тривалість і тип призначення: більше року; призначення з фіксованим терміном

 

II. Мета роботи й організаційний контекст

 

 

Стратегічний план ПРООН на 2018-2021 рр. враховує складність розвитку та зобов'язує організацію допомагати країнам знаходити швидші та довготривалі рішення для виконання Порядку денного до 2030 року. Такі важливі світові тенденції, як-от урбанізація, кліматичні зміни та посилення нерівності створюють серйозні перешкоди на шляху до виконання Порядку денного до 2030 року та досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР).

ПРООН запустила розробку низки стратегічних ініціатив, покликаних трансформувати організацію та посилити її спроможність генерувати нове покоління рішень, які відповідають викликам, що постали перед світом. Однією з таких ключових стратегічних ініціатив є “Мережа лабораторій прискорення” у країнах. Ми визнаємо, що посилення взаємопов'язаності проблем у світі потребує виходу за межі традиційних методів діяльності й однозначних, лінійних, “простих рішень” у питаннях розвитку. Натомість заохочується пошук комплексних підходів і нелінійних рішень, які гуртують колективні зусилля різних партнерів із застосуванням знання місцевих реалій і досвіду осіб, що безпосередньо стикаються з проблемами та рішеннями. Ця ініціатива також покликана підтримати бажання дедалі більшої кількості представництв ПРООН в країнах щодо використання найсучасніших методологій роботи в поєднанні зі знанням місцевих контекстів і особливостей, для прискорення впливу та поступу в досягненні Цілей сталого розвитку.

МИ:

Ми розбудовуємо найбільшу та найшвидшу глобальну навчальну мережу “Лабораторій прискорення” (на початку буде створено 60 лабораторій у 60 країнах), які будуть інтегровані до глобальної структури ПРООН і національних платформ. Для прискорення розвитку нова ініціатива базується на передових досягненнях у галузях комплексної науки, передових інноваціях користувачів і колективних знаннях.

Наша мережа висвітлюватиме та посилюватиме місцеві рішення, мобілізуючи широке та динамічне партнерство учасників для обміну знаннями, ресурсами та досвідом. Ідея полягає в трансформації колективного підходу шляхом запровадження нових протоколів, заснованих на доказових даних і практичному досвіді, що прискорюють випробування та розповсюдження рішень у межах окремих країн і на міжнародному рівні. Це забезпечить для світового співтовариства можливості колективного навчання на основі місцевих знань і майстерності, з такою швидкістю й у такому масштабі, яких потребують суспільства та планета. Досягнуто це буде таким чином:

-           Розбудова рішень, розроблених на місцевому рівні, пошук дієвих заходів і їхнє розширення;

-           Швидке тестування та повторення для впровадження дієвих заходів і вихід за рамки очевидних рішень;

-           Поєднання передових знань, ідей і досвіду для формування колективних знань;

-           Прискорення прогресу шляхом залучення досвіду, творчості та колективного інтелекту.

Лабораторія прискорення займатиметься i) зовнішньою діяльністю, спрямованою на вирішення пріоритетних проблем розвитку, та ii) внутрішніми експериментами щодо інтеграції нових шляхів розвитку до чинного  профілю діяльності ПРООН. 

Ви:

Вас захоплює думка і ви здатні започаткувати, розробити та керувати діяльністю у безпосередній взаємодії з місцевими громадами та співпрацюючи в глобальних мережах. Вам цікаво вивчати нове, досліджувати процеси та втілювати їхні принципи  в різних галузях. Ви розповідаєте про нові рішення і бажаєте вирішувати глобальні проблеми розвитку.

Ви маєте природну схильність до міждисциплінарного, багатокультурного мислення та міжгалузевого досвіду, Вас приваблює космополітизм і різноманіття. Ви цілеспрямовані, хочете брати участь у реалізації змін, а також помічаєте виникнення нових можливостей і зародження тенденцій. Ви готові відкривати нове та досліджувати, здатні висловлювати думки та ідеї через візуальне мислення, відкриті до непередбачуваних відкриттів, але при цьому Ви прагматичні та конструктивні в роботі з державними органами. Вам комфортно в ситуаціях невизначеності, Ви здатні розширювати сприйняття для усвідомлення контексту та зосереджуватися на змісті під час роботи  — Ви чітко націлені на виконання завдань і за необхідності швидко пристосовуєтеся та змінюєте курс. Ви маєте високі компетенції в управлінні програмами та цінними ресурсами, вільно почуваєтеся у процесах прийняття рішень і в динаміці різних моделей управління.

Ви — цікавий, неортодоксальний, веселий, природний стратегічний мислитель і талановитий розробник. Ви розумієте системи, відрізняєте хороше, погане та зле; здатні працювати в бюрократичних установах з метою забезпечення змін; використовуєте технології для розширення, вдосконалення та примноження досліджень, відкриттів і результатів. Ви підковані у цифрових технологіях, вдосконалюєте інструменти, прагнете бути частиною великої глобальної організації, представляючи цінності ООН.

 

 

 

III. Обов'язки та сфера відповідальності

  1. Пошук інформації з різних джерел та збір ринкових даних для “Лабораторії прискорення” в Україні:

●        Виявлення, візуалізація та поширення інформації про нові тенденції, дані, технології та питання у сфері розвитку, з особливою увагою до маловідомих подій, можливостей і суб’єктів, а також системне відображення їхнього впливу на економіку, навколишнє середовище, суспільство та джерела існування найбідніших верств;

●        Спільно з групою “Лабораторії прискорення” картографувати й оцінювати локальні рішення визначати шляхи їх масштабування в політиці чи на ринках;

●        Виявлення нових джерел доказових даних і уявлень, аналіз і візуалізація закономірностей у неструктурованих джерелах даних, представлення нових ідей доступними комплексними способами, що дають змогу їх проаналізувати та раціоналізувати;

●        Активне дослідження та визначення нових методів/підходів і передових знань для вирішення проблем розвитку; співпраця з керівником відділу експериментів з метою перетворення їх на можливості навчання для вирішення конкретних питань політики в країні;

●        Участь у формулюванні послуг “Лабораторії прискорення” для програми ПРООН в Україні на основі результатів пошуку інформації з різних джерел, картографування систем і отриманих на місцях знань.

 

2.  Партнерство та мобілізація ресурсів

●        Складання списку потенційних партнерів у державному та приватному секторах, які мають різнобічний досвід, з метою посилення потенціалу “Лабораторії прискорення”, що розширюватиме розподілену мережу Лабораторії як на національному, так і на міжнародному рівнях;

●        Вивчення диверсифікації джерел фінансування та інвестицій шляхом проактивного пошуку потенційних партнерів і підготовку цінних пропозицій для їхніх інвестицій у Лабораторію та в її портфель експериментів;

●        Співпраця з керівниками програм/проектів і вищим керівництвом Представництва в країні з метою прогнозування нових потреб, формування попиту з боку клієнтів та підтримки Представництва в країні під час розробки низки нових проектів, що відповідають таким вимогам;

●        Презентувати актуальні погляди і надавати вхідні дані керівникам програм і вищому керівництву Представництва в країні для координації цілеспрямованого партнерства та комунікаційних заходів для відповідних проектів/ініціатив.

 

3.     Організаційне навчання та взаємодія з основною діяльністю ПРООН

●        Визначення майбутніх професійних навичок, необхідних для “Лабораторії прискорення”, Програми розвитку ООН в Україні та для клієнтів Лабораторії;

●        Розробка та проведення навчання з пошуку інформації з різних джерел для партнерів і ПРООН; допомога у впровадженні пошуку інформації з різних джерел та уваги до роботи в кризових ситуаціях у Представництві в країні та в роботі з партнерами;

●        Організація заходів для обміну знаннями та  встановлення ділових контактів;

●        Управління іншими заходами, пов'язаними з плануванням і діяльністю “Лабораторії прискорення”.

 

4.     Публічне висвітлення діяльності

●        Поширення результатів досліджень про майбутні тенденції, нові методології/підходи, потенційне партнерство, можливості фінансування тощо, в структурі ПРООН та в роботі з партнерами;

●        Активне використання блогів і соціальних медіа для висловлення своїх поглядів, залучення партнерів і допомоги в позиціонуванні “Лабораторії прискорення” на передовій дослідження нових тенденцій. 

 

 

 

IV. Компетенції та критерії відбору

 

Опис компетенцій на необхідному рівні

(Докладніший опис міститься у переліку компетенцій)

 

Основні

 

Інновації

Здатність до втілення нових корисних ідей на практиці

Рівень 4: Експерт у складних концепціях, який цілеспрямовано ставить під сумнів умовності

Лідерство

Здатність переконувати інших

Рівень 4: Викликає відданість, захоплення і заохочує до вдосконалення інших

Управління людьми

Здатність до підвищення продуктивності та рівня задоволеності

Рівень 4: Дає приклад незалежного мислення та дій

Комунікації

Уміння слухати, пристосовуватися, переконувати та трансформуватися

Рівень 4: Синтезує інформацію для презентації підсумків незалежного аналізу

Виконання

Здатність досягати заплановане на основі тверезого розрахунку

Рівень 4: Досягає цілей і забезпечує відповідність критеріям якості з метою виробництва продукції чи надання послуг

Технічні/ функціональні

 

Інновації

Здатність управляти організаційними ресурсами та розгортати їх з метою знаходження інноваційних підходів та ініціатив

Рівень 5: Ініціювання: генерує нові ідеї, методи та програми з метою прокладення шляху до інновацій та постійного вдосконалення у професійній сфері

 

V. Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Ступінь магістра у сфері соціології, обробки й аналізу даних, статистики, фізики, інформатики або в суміжних галузях і щонайменше 2 роки професійного досвіду роботи в програмах або в розробці програм або політик, пов'язаних із розвитком. Напрямки діяльності: соціальні інновації, побудова партнерства, залучення (державного та приватного сектора) та/або мобілізація ресурсів або суміжні сфери.

 

АБО

 

Ступінь бакалавра у сфері соціології, обробки й аналізу даних, статистики, фізики, інформатики або в суміжних галузях і щонайменше 4 роки професійного досвіду роботи в програмах або в розробці програм або політик, пов'язаних із розвитком. Напрямки діяльності: соціальні інновації, побудова партнерства, залучення (державного та приватного сектора) та/або мобілізація ресурсів або суміжні сфери.

 

Досвід

  • Професійний досвід у розробці програм або політик, пов’язаних із розвитком, соціальних інновацій;
  • Підтверджена здатність до пошуку інформації з різних джерел.

 

Досвід у таких сферах є бажаним, але не обов'язковим:

 

  • Професійний досвід у створенні та залученні партнерств (у державному та приватному секторах) і мобілізації ресурсів;
  • Підтверджені професійні знання та досвід щонайменше в одній із таких сфер: майбутнє мислення та прогнозування, дослідження, картографування систем;
  • Базове усвідомлення ключових глобальних і регіональних тенденцій;
  • Підтверджений доступ до мереж передових інноваторів.

 

Знання мов

Високий рівень володіння письмовою та усною англійською та українською мовами. 

Інше:

* До складу “Лабораторій прискорення” входитиме основна група вузькоспеціалізованими спеціалістами, що зосереджуються на дослідженнях, експериментах та етнографії. Протягом перших 6-8 місяців роботи лабораторії кожен член основної команди керуватиме виконанням однієї з таких функцій:

 

1) Координація

2) Навчання

3) Комунікації

 

Основна група “Лабораторій прискорення” матиме такі можливості:

 

●        Експериментування: запровадження швидкого вивчення нових викликів шляхом розробки та проведення портфеля експериментів, що відповідають категоріям проблем, які охоплює стратегічний план ПРООН;

●        Картографування етнографічних рішень: глибоке занурення в динаміку громад, ідентифікація та робота з провідними користувачами та застосування низових рішень для розробки політик;

●        Дослідження: основна увага зосереджується на виявлення й осмислення нових тенденцій, наслідків для системних впливів і ризиків, а також їхнього потенціалу для прискорення прогресу в досягненні ЦСР. Результати цієї роботи будуть заноситися до портфоліо експериментів, що забезпечить його відповідність новим ризикам і можливостям (безпосереднє співробітництво з Керівником експериментального відділу) і пов'язуватиме місцеву динаміку та рішення (зв'язок із Керівником етнографічного відділу), створюючи ширшу національну та міжнародну екосистему потенційних спонсорів, партнерів і союзників, тим самим збільшуючи шанси на прискорення. Хоча функція досліджень має важливе значення для функціонування “Лабораторії прискорення”, вона також служитиме на користь роботи всього Представництва в країні, як визначено та узгоджено з вищим керівництвом ПРООН.

 

Для детального опису вакансій та заявки на ці та інші вакансії ПРООН будь ласка, відвідайте: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/jobs.html, РЕЄСТРУЙТЕСЯ та пройдіть на онлайн заявку. 

 

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

  •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом! 

Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.