Керівник відділу експериментів

ПРООН шукає керівника відділу експериментів.

I.  Інформація про посаду

Посада: Керівник відділу експериментів

Номер посади:       00138092

Організація:                 ПРООН

Адміністративне підпорядкування: Постійному представникові ПРООН

Безпосереднє підпорядкування: н/з*

Статус посади:            неротаційний

Група посад:               немає

Клас посади: NOB

Місце служби: Київ

Відкриття вакансії: 21 січня 2019 року

Закриття вакансії: 23 лютого 2019 року

Тривалість і тип призначення: більше року; призначення з фіксованим терміном

 

Стратегічний план ПРООН на 2018-2021 рр. враховує складність розвитку та зобов'язує організацію допомагати країнам знаходити швидші та довготривалі рішення для виконання Порядку денного до 2030 року. Такі важливі світові тенденції, як-от урбанізація, кліматичні зміни та посилення нерівності створюють серйозні перешкоди на шляху до виконання Порядку денного до 2030 року та досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР).

ПРООН запустила розробку низки стратегічних ініціатив, покликаних трансформувати організацію та посилити її спроможність генерувати нове покоління рішень, які відповідають викликам, що постали перед світом. Однією з таких ключових стратегічних ініціатив є “Мережа лабораторій прискорення” у країнах. Ми визнаємо, що посилення взаємопов'язаності проблем у світі потребує виходу за межі традиційних методів діяльності й однозначних, лінійних, “простих рішень” у питаннях розвитку. Натомість заохочується пошук комплексних підходів і нелінійних рішень, які гуртують колективні зусилля різних партнерів із застосуванням знання місцевих реалій і досвіду осіб, що безпосередньо стикаються з проблемами та рішеннями. Ця ініціатива також покликана підтримати бажання дедалі більшої кількості представництв ПРООН в країнах щодо використання найсучасніших методологій роботи в поєднанні зі знанням місцевих контекстів і особливостей, для прискорення впливу та поступу в досягненні Цілей сталого розвитку

МИ:

Ми розбудовуємо найбільшу та найшвидшу глобальну навчальну мережу “Лабораторій прискорення” (на початку буде створено 60 лабораторій у 60 країнах), які будуть інтегровані до глобальної структури ПРООН і національних платформ. Для прискорення розвитку нова ініціатива базується на передових досягненнях у галузях комплексної науки, передових інноваціях користувачів і колективних знаннях.

Наша мережа висвітлюватиме та посилюватиме місцеві рішення, мобілізуючи широке та динамічне партнерство учасників для обміну знаннями, ресурсами та досвідом. Ідея полягає в трансформації колективного підходу шляхом запровадження нових протоколів, заснованих на доказових даних і практичному досвіді, що прискорюють випробування та розповсюдження рішень у межах окремих країн і на міжнародному рівні. Це забезпечить для світового співтовариства можливості колективного навчання на основі місцевих знань і майстерності, з такою швидкістю й у такому масштабі, яких потребують суспільства та планета. Досягнуто це буде таким чином:

-           Розбудова рішень, розроблених на місцевому рівні, пошук дієвих заходів і їхнє розширення;

-           Швидке тестування та повторення для впровадження дієвих заходів і вихід за рамки очевидних рішень;

-           Поєднання передових знань, ідей і досвіду для формування колективних знань;

-           Прискорення прогресу шляхом залучення досвіду, творчості та колективного інтелекту.

Лабораторія прискорення займатиметься i) зовнішньою діяльністю, спрямованою на вирішення пріоритетних проблем розвитку, та ii) внутрішніми експериментами щодо інтеграції нових шляхів розвитку до чинного  профілю діяльності ПРООН. 

Ви:

Вас захоплює думка і ви здатні започаткувати, розробити та керувати діяльністю у безпосередній взаємодії з місцевими громадами та співпрацюючи в глобальних мережах. Вам цікаво вивчати нове, досліджувати процеси та втілювати їхні принципи  в різних галузях. Ви розповідаєте про нові рішення і бажаєте вирішувати глобальні проблеми розвитку.

Ви маєте природну схильність до міждисциплінарного, багатокультурного мислення та міжгалузевого досвіду, Вас приваблює космополітизм і різноманіття. Ви цілеспрямовані, хочете брати участь у реалізації змін, а також помічаєте виникнення нових можливостей і зародження тенденцій. Ви готові відкривати нове та досліджувати, здатні висловлювати думки та ідеї через візуальне мислення, відкриті до непередбачуваних відкриттів, але при цьому Ви прагматичні та конструктивні в роботі з державними органами. Вам комфортно в ситуаціях невизначеності, Ви здатні розширювати сприйняття для усвідомлення контексту та зосереджуватися на змісті під час роботи  — Ви чітко націлені на виконання завдань і за необхідності швидко пристосовуєтеся та змінюєте курс. Ви маєте високі компетенції в управлінні програмами та цінними ресурсами, вільно почуваєтеся у процесах прийняття рішень і в динаміці різних моделей управління.

Ви — цікавий, неортодоксальний, веселий, природний стратегічний мислитель і талановитий розробник. Ви розумієте системи, відрізняєте хороше, погане та зле; здатні працювати в бюрократичних установах з метою забезпечення змін; використовуєте технології для розширення, вдосконалення та примноження досліджень, відкриттів і результатів. Ви підковані у цифрових технологіях, вдосконалюєте інструменти, прагнете бути частиною великої глобальної організації, представляючи цінності ООН.

 

 

III. Обов'язки та сфера відповідальності

1. Розробка портфоліо експериментів:

 • Робота з ПРООН та партнерами у визначенні контексту та суті проблем розвитку, з особливою увагою до розуміння системних проблем, які виходять за рамки традиційних класифікацій, а також визначення рушійних сил змін і важелів втручання;
 • Картографування систем і активів, визначення важелів і логіки втручань, побудова гіпотез досягнення змін, які відповідають визначеним вимогам системного рівня;
 • Визначення логіки, на основі якої можна здійснювати оцінку відповідності окремих заходів стосовно нових викликів, на вивчення яких вони спрямовані.

2. Управління пілотними експериментами для забезпечення сталого розвитку:

 • Співпраця з колегами у ПРООН та іншими зацікавленими особами у розробці експериментів для перевірки гіпотез і випробування ефективності визначених прототипів, зокрема, визначення змінних, формулювання гіпотез, координація експериментальних протоколів;
 • Розробка принципів роботи для вивчення досвіду експериментів, де критична оцінка та миттєва адаптація до ситуації є важливішою, ніж просто констатування фактів і звітність;
 • Надання технічних рекомендацій для розробки експериментів, розгортання та перевірки на основі умов експерименту, наявних ресурсів і вимог;
 • Активне управління ризиками в рамках експериментів, зокрема тими, що пов’язані з етичними питаннями та конфіденційністю;
 • Вивчення результатів випробування прототипів і втілення їх у пропозиції, що міститимуть дані для програмних рішень щодо подальших кроків і наслідків для вдосконалення, отримання додаткових переваг і масштабування у випадках, де це обґрунтовано.

 

3. Публічне висвітлення роботи:

·         Активне використання блогів і соціальних медіа для поширення інформації про результати реалізації портфоліо заходів;

·         Сприяння ПРООН і партнерам у розповсюдженні даних, отриманих шляхом проведення експериментів «Лабораторії прискорення» через соціальні медіа як засіб регулярного висвітлення діяльності та залучення зовнішніх аудиторій;

·         Налагодження зв'язків із широкою мережею “Лабораторій прискорення” та з командою підтримки з метою обміну досвідом і знаннями, заснованими на досвіді конкретних країн;

·         Спільно з Представництвом в країні, підтримка партнерів у країні з метою розвитку мережі нових ініціатив, підтримка інших видів діяльності, пов'язаних із плануванням роботи і функціонуванням Лабораторії;

·         Розробка та застосування ефективних і змістовних методів для оцінки досвіду, отриманого на основі експериментів;

 • Активне використання блогів і соціальних медіа для поширення інформації, залучення партнерів і просування «Лабораторії прискорення» на передові позиції у вивченні нових тенденцій; 

·         Управління іншими сферами діяльності, пов’язаними з плануванням роботи і функціонуванням «Лабораторії прискорення».

 

4. Організаційне навчання, публічне висвітлення роботи , інтеграція експериментів до основної діяльності ПРООН:

 • Сприяння інтеграції логіки портфоліо заходів в роботу клієнтів, включно з  наявною Програмою ПРООН в Україні (як визначено та узгоджено з вищим керівництвом);
 • Робота з клієнтами з метою заохочення роздумів і врахування інтелектуальних результатів окремих експериментів і їхнього зв’язку з загальною логікою портфоліо;
 • Забезпечення проведення технічних консультацій і навчання для національних партнерів і Представництва в країні через різні етапи, зокрема, картографування активів, розробку стратегії стратегічного портфоліо, проектування експериментів, тестування прототипів та оцінку.

 

 

IV. Компетенції та критерії відбору

 

Опис компетенцій на необхідному рівні

(Докладніший опис міститься у переліку компетенцій)

Основні

 

Інновації

Здатність до втілення нових корисних ідей на практиці

Рівень 4: Експерт у складних концепціях, який цілеспрямовано ставить під сумнів умовності

Лідерство

Здатність переконувати інших

Рівень 4: Викликає відданість, захоплення і заохочує до вдосконалення інших

Управління людьми

Здатність до підвищення продуктивності та рівня задоволеності

Рівень 4: Дає приклад незалежного мислення та дій

Комунікації

Уміння слухати, пристосовуватися, переконувати та трансформуватися

Рівень 4: Синтезує інформацію для презентації підсумків незалежного аналізу

Виконання

Здатність досягати заплановане на основі тверезого розрахунку

Рівень 4: Досягає цілей і забезпечує відповідність критеріям якості з метою виробництва продукції чи надання послуг

Технічні/ функціональні

 

Інновації

Здатність управляти організаційними ресурсами та розгортати їх з метою знаходження інноваційних підходів та ініціатив

Рівень 5: Ініціювання: генерує нові ідеї, методи та програми з метою прокладення шляху до інновацій та постійного вдосконалення у професійній сфері

 

V. Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Ступінь магістра у сфері соціології, міжнародного розвитку, природничих наук, інженерії, проектування (наприклад, промислового чи архітектурного), психології або в суміжних галузях і щонайменше 2 роки професійного досвіду роботи у програмах або у сфері політики, пов'язаних із розвитком. Напрямки діяльності: у  соціальні інновації, побудова партнерства, залучення (державного та приватного сектора) та/або мобілізація ресурсів або суміжні сфери.

 

АБО

 

Ступінь бакалавра у соціології, міжнародного розвитку, природничих наук, інженерії, проектування (наприклад, промислового чи архітектурного), психології або в суміжних галузях і щонайменше 4 роки професійного досвіду роботи у програмах або у сфері політики, пов'язаних із розвитком. Напрямки діяльності: соціальні інновації, побудова партнерства, залучення (державного та приватного сектора) та/або мобілізація ресурсів або суміжні сфери.

 

 

Досвід

·        Підтверджена здатність до проектування експериментів,  обґрунтування гіпотез і випробування прототипів;

·        Професійний досвід у розробці програм або політик, пов’язаних із розвитком, та соціальних інновацій.

 

Досвід у таких сферах є бажаним, але не обов’язковим:

 

·        Підтверджені професійні знання та досвід застосування таких підходів у соціальних інноваціях, як проектувальне мислення, поведінкові ідеї, якісні та кількісні дослідження користувачів, проектування та валідація експериментів, підвищення можливостей на основі даних, колективні інтелектуальні дані;

·        Підтверджена здатність до співпраці з партнерами з метою виявлення невизначених потреб;

·        Підтверджена здатність до застосування портфельної логіки до експериментів;

·        Підтверджена здатність до проведення спільно розроблених сесій, зміцнення спроможності під час проектування експериментів, раціональних ітерацій та оцінки впливу.

 

Знання мов

Високий рівень володіння письмовою та усною англійською та українською мовами. 

Інше

* До складу “Лабораторій прискорення” входитиме основна група з вузькоспеціалізованими спеціалістами, що зосереджуються на дослідженнях, експериментах та етнографії. Протягом перших 6-8 місяців роботи лабораторії кожен член основної команди керуватиме виконанням однієї з таких функцій:

 

1) Координація

2) Навчання

3) Комунікації

 

Основна група “Лабораторій прискорення” матиме такі можливості:

 

●        Експериментування: запровадження швидкого вивчення нових викликів шляхом розробки та проведення портфеля експериментів, що відповідають категоріям проблем, які охоплює стратегічний план ПРООН;

●        Картографування етнографічних рішень: глибоке занурення в динаміку громад, ідентифікація та робота з провідними користувачами та застосування низових рішень для розробки політик;

●        Дослідження: основна увага зосереджується на виявлення й осмислення нових тенденцій, наслідків для системних впливів і ризиків, а також їхнього потенціалу для прискорення прогресу в досягненні ЦСР. Результати цієї роботи будуть заноситися до портфоліо експериментів, що забезпечить його відповідність новим ризикам і можливостям (безпосереднє співробітництво з Керівником експериментального відділу) і пов'язуватиме місцеву динаміку та рішення (зв'язок із Керівником етнографічного відділу), створюючи ширшу національну та міжнародну екосистему потенційних спонсорів, партнерів і союзників, тим самим збільшуючи шанси на прискорення. Хоча функція досліджень має важливе значення для функціонування “Лабораторії прискорення”, вона також служитиме на користь роботи всього Представництва в країні, як визначено та узгоджено з вищим керівництвом ПРООН.

Для детального опису вакансій та заявки на ці та інші вакансії ПРООН будь ласка, відвідайте: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/en/home/jobs.html, РЕЄСТРУЙТЕСЯ та пройдіть на онлайн заявку. 

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом! 

Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.