Перспективні можливості працевлаштування у громадському секторі

ГУРТ підготував добірку найперспективніших вакансій у громадському секторі. Будуйте свою кар’єру та впроваджуйте позитивні зміни у суспільстві. 

Менеджер із залучення грантових коштів/фандрейзер (Львів) 

Обов’язки: пошук джерел фінансування та написання заявок на фінансування; налагодження відносин з грантодавцями, встановлення нових контактів з партнерами; адміністрування грантів. Дедлайн – 3 червня 2018 року.

Провідний фахівець директорату з інновацій і розвитку (заступник керівника проекту HealthLink)

Обов’язки: забезпечення загального менеджменту проекту HealthLink: планування діяльності проекту, моніторинг впровадження та підготовка звітності. Забезпечення ефективної координації між партнерами-виконавцями проекту. Контроль за розробкою річного плану роботи проекту та бюджету та забезпечення їх належного виконання. Дедлайн – 3 червня 2018 року.

Асистент програм в УВКБ ООН (Маріуполь)

Обов’язки: сприяння контролю за здійсненням програми УВКБ ООН, включаючи надання всіх видів допомоги та моніторингу інфраструктури. Допомога у виконанні адміністративних завдань, таких, як підготовка звітів та зустрічі з уповноваженим персоналом та надання їм допомоги під час польових місій. Виступати як інтерпретатор при обміні рутинною інформацією, сприяти відповідним зв'язковим заходам і безпосередньо відповідати на звичайні запити. Дедлайн – 3 червня 2018 року.

Ментори на програму з організаційного розвитку «Школа 3.0»

Обов’язки: допомогти побудувати спільне бачення у школі; сприяти побудові команди та культури співпраці у школі; ознайомити, показати на практиці та навчити користуватися інструментами фандрейзингу, коректного зворотного зв’язку, історією змін, дизайн-мисленням. Дедлайн – 3 червня 2018 року.

Аналітик з питань бюджету

Обов’язки: дослідження та аналіз економічних питань. Проведення опитувань та збору даних. Аналіз даних за допомогою математичних моделей та статистичних методів. Дедлайн – 3 червня 2018 року.

Тендер на проведення тренінгу з розробки фандрейзингової стратегії діяльності ГО

Обов’язки: експерт проекту має провести триденний тренінг з фандрейзингу ГО “Простір молоді”, надати консультації, які дадуть можливість навчити членів ГО залучати ресурси, зрозуміти як правильно комунікувати з донорами та де можна знаходити донорів, правильно розробляти проектні заявки. Дедлайн – 4 червня 2018 року.

Проектний менеджер у ДП «Електронне здоров’я»

Обов’язки: повна координація розробки електронної системи eHealth. Розробка та впровадження процесів Software Development Lifecycle. Участь відборі та розвитку ІТ команди. Дедлайн – 5 червня 2018 року.

Головний бухгалтер у ДП «Електронне здоров’я»

Обов’язки: організація бухгалтерської служби, контроль за відображенням у рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, відстеження законодавчих змін; складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та надання у встановлені терміни користувачам; складання та подання інших видів періодичної звітності в органи ДФС, Статистики, Соціального Фонду. Дедлайн – 5 червня 2018 року.

Спеціаліст з комунікації для ГО «Екодія»

Обов’язки: участь у стратегічному плануванні кампаній та їх інформаційний супровід; написання якісних та зрозумілих текстів: прес-матеріали, статті, пости для соцмереж; продуктивна взаємодія з журналістами та редакторами онлайн-видань, телебачення, інформагенцій. Дедлайн – 5 червня 2018 року. 

Асистент проекту/перекладач в Українську фундацію громадського здоров’я

Обов’язки: переклад документів, пов'язаних із організацією програм профілактики та реагування на насильство, профілактики ВІЛ, профілактики рецидивів та здоров'я підлітків; надання підтримки з написанням звітів, річних звітів, оглядів, резюме, офіційних листів тощо; допомога в плануванні та організації зустрічей, тренінгів, медіа-заходів. Дедлайн – 5 червня 2018 року. 

Державний експерт до Міністерства освіти і науки України

Обов’язки: узагальнення практики застосування законодавства та реалізації державної політики у сфері професійної освіти, виявлення проблем, надання альтернативних пропозицій щодо їх розв’язання, оцінка й обґрунтування переваг і ризиків; розроблення проектів актів законодавства, що забезпечують імплементацію Закону України «Про освіту» з питань ліцензування, громадської акредитації, інституційного аудиту, забезпечення права на освіту тощо; розроблення механізмів впровадження Національної рамки кваліфікацій. Дедлайн – 6 червня 2018 року.

Pact Inc. шукає кандидатів на посаду фахівця з питань грантів та контрактів для проекту USAID ENGAGE

Обов’язки: сприяння розробці та впровадженню грантів з метою забезпечення дотримання політики та процедур донорів та Пакту та досягнення передбачуваних результатів; надання підтримки, спрямованої на дотримання правил, надання грантів та управління контрактами та успішне впровадження грантів та контрактів, а також інших заходів, таких як короткострокова технічна допомога (STTA). Дедлайн – 7 червня 2018 року.

Конкурс на відбір Координатора системи оцінки та контролю якості даних

Обов’язки: розробка, узагальнення, перегляд та адаптація керівництв/заходів/планів з контролю якості даних по програмам протидії захворюванню на туберкульоз та ВІЛ-інфекції/СНІДу на національному та регіональному рівнях.  Участь у розробці та адаптації відповідної моніторингової документації Проектів. Надання технічної допомоги та наставницької підтримки по верифікації для побудови когортних та кросс-секційних каскадів та аналізу даних регіональним кураторам з якості даних. Дедлайн – 7 червня 2018 року.

ГУРТ шукає менеджера/менеджерку проекту

Запрошуємо спробувати свої сили у конкурсі на посаду менеджера/менеджерки проекту міжнародної технічної допомоги у Ресурсному центрі ГУРТ. Дедлайн - 8 червня 2018 року. 

Менеджер малих грантових програм в офіс UNDP in Ukraine (Краматорськ)

Обов’язки: надання стратегічної та оперативної підтримки в концептуалізації, розробці та впровадженні загального процесу надання грантів; забезпечити керівництво, пов'язане з управлінням грантами, включаючи моніторинг виконання грантових проектів, і в тісному співробітництві з спеціалістом з МіО забезпечити якість моніторингу та звітності. Дедлайн – 8 червня 2018 року.

Координатор професійно-технічного навчання для UNDP in Ukraine (Сєвєродонецьк)

Обов’язки: ведення діяльності, спрямованої на аналіз та оцінку потреб та попиту на регіональному ринку праці, діяльність зацікавлених сторін місцевого бізнесу та інші відповідні дослідження; надання консультаційних послуг професійно-технічним навчальним закладам у наступній сфері: підвищення інституційного потенціалу для забезпечення програм професійної освіти на основі ринку; забезпечити суттєву консультативну підтримку щодо нормативно-правової бази, планування та фінансування політики для установ професійного навчання. Дедлайн – 8 червня 2018 року.

Спеціаліст з мобілізації громади (RPP) в UNDP Ukraine (Краматорськ)

Обов’язки: координація та контроль роботи з мобілізації громад, експертів та консультантів, включаючи підготовку технічних завдань, сприяння набору та моніторингу роботи / результатів; аналіз зібраної інформацію з цільового місця та підготувка резюме, приміток до брифінгів, планів впровадження та дорожніх карт; підготовка та реалізація скоординованої відповіді на потреби громад. Дедлайн – 8 червня 2018 року.

Спеціаліст з розвитку бізнесу до UNDP Ukraine (Сєвєродонецьк)

Обов’язки: ініціювати, створювати та розвивати довгострокові відносини з місцевими підприємствами для посилення їхньої здатності до виробництва та інвестицій. Управління здійсненням діяльності Компанії в галузі підприємництва та розвитку МСМ. Проведення розробки загальної програми підготовки як для майбутніх, так і для діючих підприємців. Дедлайн – 8 червня 2018 року.

Молодший експерт з PR та комунікацій для реформи системи захисту прав споживачів

Обов’язки: забезпечення належної комунікаційної підтримки реформи у сфері ринкового нагляду та захисту прав споживачів. Сприяння у розробці інформаційних матеріалів, публікаціях у ЗМІ. Допомога в організації заходів, спрямованих на підвищення обізнаності про систему швидкого оповіщення про небезпечні продукти та електронні засоби, що розробляються командою. Дедлайн – 8 червня 2018 року.

Юрист в громадську о‎рганізацію Донбас СОС

Обов’язки: консультування через Гарячу лінію Організації  з правових питань, які стосуються внутрішньо переміщених осіб, цивільних осіб, постраждалих від війни; консультування через он-лайн приймальню Організації  з правових питань, які стосуються внутрішньо переміщених осіб, цивільних осіб, постраждалих від війни; попередній правовий аналіз звернень для подальшої роботи в рамках напрямку та Організації. Дедлайн – 10 червня 2018 року.

Адвокасі-менеджер з питань законодавства для громадських організацій

Обов’язки: здійснення аналізу законодавства (законопроектів) у сфері свободи об’єднання і реєстрації громадських і благодійних організацій та практики його застосування; підготовка пропозицій з покращення законодавства щодо діяльності і реєстрації ГО та БО; менеджмент адвокасі-кампанією з просування кращого законодавства щодо реєстрації ГО та БО. Дедлайн – 10 червня 2018 року.

Фандрейзер у БФ «СОС Дитячі містечка»

Обов’язки: створення та розвиток довгострокових партнерських відносин з корпоративними донорами; нетворкінг, позиціонування бренду, рекрутування нових партнерів; власний моніторинг продуктивності, оцінка ринку та аналіз фактичних результатів та діяльності конкурентів. Дедлайн – 10 червня 2018 року.

Асистент проектів на повну зайнятість для БО «100 відсотків життя. Київський регіон»

Обов’язки: підготовка запитів/відповідей на офіційні запити. Підготовка інформаційних матеріалів про діяльність проектів/організації. Участь у написанні програмних звітів. Дедлайн – 10 червня 2018 року.

Інститут «Республіка» запрошує на роботу журналіста/ку

ГО «ВГО «Інститут «Республіка» шукає  креативного, цікавого, ініціативного журналіста прес-служби. Дедлайн - 10 червня 2018 року.

Юрист у спеціалізовану громадську приймальню з питань Криму (Київ)

Обов’язки: первісне правове консультування на особистому прийомі та онлайн; досудова підготовка справ та вторинна правова допомога по окремих категоріях справ; складання позовних заяв, запитів до органів влади, клопотань та інших документів. Дедлайн - 10 червня 2018 року.

Аналітик у сфері місцевих фінансів в «Асоціацію міст України»

Обов’язки: виявлення, вивчення та систематизація проблем у сфері місцевих фінансів, що потребують вдосконалення нормативного регулювання; вивчення та аналіз можливого впливу на стан місцевого самоврядування проектів законодавства, що стосуються місцевих бюджетів, підготовка відповідних аналітичних матеріалів; розробка (актуалізація) Стратегії розвитку та законодавчої карти реформ сфери місцевих фінансів. Дедлайн - 13 червня 2018 року.

Пакт шукає спеціаліста з досліджень для проекту ENGAGE

Обов’язки: брати участь у дослідженнях, зборі даних, аналізі та інтерпретації, підготовці кінцевої проектної продукції; синтезувати результати досліджень з питань, пов'язаних із громадською участю, боротьбою з корупцією та включенням маргіналізованих груп; забезпечити підходи, що керуються даними, до діяльності програми ENGAGE. Дедлайн – 14 червня 2018 року.

Бухгалтер у БО «100 відсотків життя. Київський регіон»

Обов’язки: ведення первинної документації. Звірка з контрагентами. Аналіз витрат та оптимізація використання ресурсів. Виконання доручень головного бухгалтера. Дедлайн – 15 червня 2018 року.
 
 
Обов’язки: організація проектної діяльності та виконання завдань, пов’язаних із проектом; підготовка та проведення публічних заходів, зустрічей тощо; робота з кореспонденцією та комунікація з громадськими та державними установами, партнерами, виконавцями тощо. Дедлайн – 15 червня 2018 року.
 
 
Обов’язки: участь у розробці та впровадженні програм із соціального підприємництва. Розвиток програм соціального підприємництва, розробка нових курсів, формування викладацького складу, управління інформаційними потоками, планування та реалізація маркетингового плану програми. Комунікація з учасниками, викладачами, партнерами та іншими стейкхолдерами програми. Дедлайн – 15 червня 2018 року.
 
 
Обов’язки: консолідація зусиль різних членів проекту (керівників проектів, юридичних радників, технічних працівників і координаторів, менеджерів з моніторингу тощо) під час реалізації завдань. Дедлайн – 15 червня 2018 року.
 
 
Спеціаліст з комунікацій та PR потрібен в Офіс реформи адміністративних послуг. Дедлайн - 15 червня 2018 року.
 
Обов’язки: розробити та керувати реалізацією комунікаційних ініціатив, орієнтованих на розвиток місцевих систем, з метою сприяння зміні поведінки ключових зацікавлених сторін, щоб поліпшити життя мешканців сіл. Забезпечити технічну спрямованість та реалізацію завдань комунікації, гарантуючи, що ARDS виходить за межі своїх прямих втручань, щоб впливати на поведінку інших суб'єктів у державному та приватному секторах, на які проект намагається впливати через свою комунікаційну стратегію. Дедлайн - 15 червня 2018 року.
 
 
Обов’язки: організація оперативної діяльності та контроль за впровадженням в рамках проектів та програм Товариства; щоденна координація і співпраця з представниками донорів, керівництвом ТЧХУ і персоналом в областях по проектам; збір якісних щомісячних звітів з регіонів і надання щоквартальних звітів українською та англійською мовами. Дедлайн - 15 червня 2018 року.
 
 
Обов’язки: надання послуг усного/письмового перекладу та редагування на період 16 місяців на контрактній основі. Дедлайн – 25 червня 2018 року.
 
 
Обов’язки: надання послуг друку та дизайну на період 16 місяців на контрактній основі. Дедлайн – 29 червня 2018 року.
 
 
Обов’язки: підтримка роботи фінансового напрямку організації. Формування консолідованого бюджету організації. Формування та перевірка бюджетів окремих проектів. Дедлайн – 1 липня 2018 року.

Конгрес національних громад України оголошує тендер на посаду фандрейзера

Обов’язки: фандрейзинг проектів неформальної освіти для молоді з виховання міжнаціональної й міжрелігійної толерантності, активної громадянської позиції, демократичних цінностей. Дедлайн – 1 серпня 2018 року.

Контакти

  • Ресурсний центр ГУРТ
  • info@gurt.org.ua
  • (044) 296 10 52
  • www.gurt.org.ua
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

  •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом! 

Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.