bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Практичний курс «Міжнародні стандарти фінансової звітності в неприбутковому секторі»

Останнім часом донори більше уваги приділяють фінансовій звітності, яку складають громадські організації. На жаль, українські стандарти обліку відрізняються від міжнародних стандартів фінансової звітності, що часто викликає певні проблеми в порозумінні між двома сторонами.

Якщо Ви бажаєте вдосконалити свої знання та навчитися самостійно здійснювати трансформацію української фінансової звітності в звітність за міжнародними стандартами, запрошуємо Вас відвідати двохденний практичний курс «Міжнародні стандарти фінансової звітності в неприбутковому секторі, практика роботи і порядок застосування».

25 та 26 лютого провідний аудитор Аудиторської компанії «CompassGroup» - Науменко Наталія ознайомить Вас з веденням бухгалтерського обліку в рамках міжнародних стандартів.

Програма семінару:

1-й день

Вивчення і практичне застосування основних міжнародних стандартів, необхідних для роботи неприбуткової організації:

 • Загальний огляд системи МСФЗ.
 • Оцінка ступеня невідповідності між УСФЗ та МСФЗ.
 • Порівняльний аналіз або відмінності між українським законодавством та МСФЗ стосовно загальних принципів у фінансовій звітності.
 • Порівняльний аналіз МСФЗ та П(С)БО.
 • IAS 1 Подання фінансової звітності
 • IAS 2 Запаси
 • IAS 7 Звіти про рух грошових коштів
 • IAS 8 Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки
 • IAS 10 Події після закінчення звітного періоду
 • IAS 19 Виплати працівникам
 • IAS 16 “Основні засоби”
 • IAS  38 “Нематеріальні активи”
 • IAS  5 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”
 • IAS  17 ”Оренда”
 • IAS  37 “Резерви, умовні зобов’язання і непередбачені активи”
 • IAS 20 “Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу
 • IAS 24 Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін

2-й день

Практикум
Трансформація фінансової звітності згідно з МСФЗ:

1.     Визначення терміна “трансформація фінансової звітності”.

2.     Методологічні основи трансформації фінансової звітності, практично застосовані українськими підприємствами.

3.     Послідовність і етапи трансформація фінансової звітності.

Трансформація балансу:

 • Визнання активів відповідно до вимог МСФЗ.
 • Визнання зобов’язань, втому числі цільового відповідно до вимог МСФЗ.
 • Перекласифікація об’єктів для приведення їх у відповідність до вимог МСФЗ.

Трансформація звіту про фінансові результати в звіт про прибутки та збитки:

 • Визнання доходів і витрат відповідно до МСФЗ.
 • Рекласифікація статей звіту про прибутки і збитки відповідно до вимог МСБО.
 • Коригування показників звіту про фінансові результати.

Складання звіту про рух грошових коштів.

Примітки до фінансових звітів:

 • Інформація про облікову політику та облікові оцінки.
 • Події після дати балансу.

4.Вплив зміни валютних курсів:

 • Відображення у звітності курсових різниць за операціями в іноземній валюті.
 • Переклад звітності з функціональної валюти у валюту подання звітності.

5. Налагодження записів і перерахунок таблиць.

6. Критерій ефективності трансформації фінансової звітності та аналіз її інформаційного навантаження.

7. Практичний приклад трансформації фінансової звітності.

Вартість участі - 2600 грн. 

Кожен день навчання триватиме з 10.00 до 17.00 з перервами на каву та обід.

Зареєструватися можна за телефоном +38 (044) 461 96 97.

Контакти

 • +38 (044) 461 96 97
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.