bg-img bg-img bg-img
Увiйти в ГУРТ
Забули пароль?

Ще не з нами? Зареєструйтесь зараз

Грант для проведення моніторингу судових процесів

Програма ООН із відновлення та розбудови миру оголошує грантовий конкурс для проведення моніторингу судових процесів, пов’язаних зі збройним конфліктом в Донецькій та Луганській областях. Заявки приймаються до 8 березня 2020 р., 18:00.

 

1. ВСТУП

Це оголошення має на меті надати інформацію про конкурс грантів за напрямом верховенство права та доступ до правосуддя для неурядових організацій, які здійснюють діяльність на території України, який проводиться Програмою ООН із відновлення та розбудови миру, та пояснити процедуру подачі проєктних пропозицій. В оголошенні викладені критерії відповідності вимогам конкурсу, процес подачі та відбору проєктних пропозицій, а також критерії оцінки проєктів, які будуть відібрані в межах цього конкурсу.

Загальна стратегія конкурсу полягає у застосуванні орієнтованого на громаду підходу для забезпечення доступу для правосуддя для осіб, що постраждали від збройного конфлікту на сході України. Конкурс проводиться за наступним цільовим напрямом:

UN_RPP_3_2020_17_AJ: «Моніторинг судових процесів, пов’язаних зі збройним конфліктом в Донецькій та Луганській областях».

 

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ І РОЗБУДОВИ МИРУ

Поточний конфлікт на сході України справив прямий і вкрай негативний вплив на соціальну згуртованість, безпеку громад та верховенство права. Визнаючи необхідність термінового вирішення питань відновлення, відбудови економіки та розбудови миру в районах, які безпосередньо та опосередковано постраждали від конфлікту, наприкінці 2014 року уряд України звернувся до міжнародної спільноти з проханням надати технічну допомогу та фінансову підтримку для оцінки пріоритетних потреб відновлення. Наприкінці 2014 року Організація Об’єднаних Націй, Світовий банк та Європейський Союз провели оцінку відновлення та розбудови миру, яка була схвалена Кабінетом Міністрів у середині 2015 року.

До початку конфлікту протягом останнього десятиліття ПРООН була представлена та здійснювала активну діяльність на сході України, з акцентом на розвиток громад, розвиток громадянського суспільства та охорону навколишнього середовища. Робота над вирішенням конкретних проблем розвитку, породжених конфліктом та обговорених вище, ґрунтується на цій попередній роботі та налагоджених партнерських відносинах. Вона розпочалася у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру, яка є багатосторонньою донорською рамковою програмою, спільно імплементованою чотирма партнерськими агентствами ООН у співпраці з урядом України.

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.

Програма ООН із відновлення та розбудови миру впроваджується з метою реагування та пом’якшення причин і наслідків конфлікту. Вона ґрунтується на результатах Оцінки відновлення та розбудови миру і узгоджується з Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, а також з двома обласними стратегіями розвитку до 2020 року. Програма ООН із відновлення та розбудови миру передбачає три основні напрямки діяльності: i) підтримка економічного відновлення у громадах, які постраждали внаслідок конфлікту; ii) сприяння впровадженню реформи з децентралізації влади та реформи у сфері охорони здоров’я; iii) посилення громадської безпеки та соціальної згуртованості. Програма повністю узгоджена з Рамковою програмою партнерства між урядом України та Організацією Об’єднаних Націй. Вона тісно взаємопов’язана з Програмою демократичного врядування та реформ, що впроваджується на загальнонаціональному рівні та в усіх областях України та відповідає Цілям сталого розвитку, зокрема, цілі сталого розвитку 16 (мир, справедливість та сильні інститути).

Як територіальна програма, розроблена спеціально для районів на сході України, які постраждали внаслідок конфлікту, Програма ООН із відновлення та розбудови миру спрямована на основні пріоритетні потреби у сфері стабілізації, розбудови миру, економіки та врядування на сході України після початку конфлікту. Вона враховує можливості, що виникли в результаті Мінського протоколу від вересня 2014 року та поновлення дії його положень про припинення вогню, а також повністю пристосована для створення взаємозалежності між гуманітарними потребами та потребами з розвитку.

Заходи Програми згруповані за такими ключовими компонентами Програми, які відображають пріоритетні потреби регіону:

Компонент I: Економічне відновлення та відбудова критично важливої інфраструктури;

Компонент II: Ефективне місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади;

Компонент III: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Фінансування в межах конкурсу грантів буде надано за підтримки уряду Королівства Нідерландів.

Фінансове адміністрування грантового конкурсу покладене на Програму розвитку ООН (ПРООН).

 

3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ ТА ТЕРИТОРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСУ

3.1. Громадські або благодійні організації, що прагнуть стати учасниками цього конкурсу, повинні відповідати таким загальним вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи;
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • мати досвід роботи від 4 років відповідно до тематики конкурсу (у сфері верховенства права та доступу до правосуддя);
 • мати підтверджений досвід впровадження щонайменше двох проєктів за тематикою конкурсу та звітування за ними;
 • мати відповідних фахівців та персонал проєкту для його реалізації (керівник проєкту, фінансовий спеціаліст /бухгалтер та інших фахівців відповідно до потреб проєкту). У випадку, якщо залучення фахівців передбачається лише за умови підтримки проєктної пропозиції, описова заявка має містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з фахівців, передбаченого проєктом (профільна освіта, досвід роботи, тощо).

3.2. Персонал залучений до виконання проєкту повинен відповідати наступним вимогам:

 • Проєктна команда щонайменше має складатися з: координатора проєкту (відповідального за загальну координацію імплементації проєкту та подання відповідних звітів Програмі ООН із відновлення та розбудови миру), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності), та осіб, безпосередньо залучених до імплементації проєкту;
 • Вища юридична освіта членів проєктної команди (ця вимога стосується керівника проєкту та осіб (юристів), відповідальних за безпосереднє втілення проєкту);
 • Досвід роботи у громадському секторі не менше трьох років (для керівника проєкту);
 • Досвід роботи зі студентською спільнотою не менше 1 року;
 • Досвід роботи у сфері права:

ü  Для керівника проєкту – не менше 7 років;

ü  Для юристів проєкту – не менше 4 років.

 • Досвід роботи у сфері представництва інтересів осіб у суді / захисті:

ü  Для керівника проєкту – не менше 5 років;

ü  Для юристів проєкту – не менше 3 років.

 • Вимога для персоналу проєкту – досвід роботи в організації не менше 3 років;
 • Знання мов – вільне володіння українською мовою;
 • Бухгалтер повинен мати вищу освіту (пов’язану із бухгалтерським обліком), досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше двох років;
 • Готовність впроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані міжнародним донором;

Зайнятість персоналу:

·      Керівник проєкту – не більше 0,5 ставки;

·      Бухгалтер – не більше 0,25 ставки;

·      Особи, безпосередньо відповідальні за втілення проєкту – 1 ставка.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть.

3.3. Території реалізації конкурсу, вимоги до реєстрації та досвіду організацій:

Проєкт має реалізовуватися на території Донецької та Луганської областей з урахуванням особливостей реалізації цього проєкту. Більш детальну інформацію щодо території проєкту див. у розділі 4 п. 3.3. цього грантового оголошення.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

Організації, що мають поточну грантову угоду із компонентом «Громадська безпека та соціальна згуртованість» Програми ООН із відновлення та розбудови миру (технічно – з Програмою Розвитку ООН (ПРООН), не можуть бути відібрані в рамках цього конкурсу до завершення дії такої грантової угоди, оскільки одна організація протягом одного періоду може реалізовувати лише одну грантову угоду.

 

4. ОПИС ЗАВДАННЯ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ

Цей грантовий конкурс пов’язаний з відбором однієї громадської організації та направлений на підвищення потенціалу місцевої студентської спільноти (серед студентів 3-5 курсів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, що працюють на території Донецької та Луганської областей) та проведення моніторингу судових процесів щодо стану незалежності суддів при відправленні ними правосуддя в контексті додержання учасниками процесу принципів відправлення правосуддя у справах, пов’язаних зі збройним конфліктом в Донецькій та Луганській областях, в рамках кримінальної, цивільної та адміністративної (КАСУ) юрисдикцій.

Безпосередній моніторинг буде проводитися в місцевих загальних та окружних адміністративних, апеляційних судах та у Верховному Суді. Предмет розгляду справ, у яких буде здійснюватися моніторинг, має бути безпосередньо пов’язаним із конфліктом. Протягом часу імплементації проєкту за кожним видом судочинства має бути проведено моніторинг не менше ніж 15 справ (всього 45 справ; не більше 4 справ за однаковим предметом).

В рамках реалізації цього проєкту організація-грантер співпрацюватиме із місцевою студентською спільнотою (серед студентів 4-5 курсів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, що працюють на території Донецької та Луганської областей). Конкретна кількість осіб із числа студентської спільноти, а також методика відбору партнерів серед студенів, мають бути запропоновані організацією-грантером та зазначені у грантовій заявці. При цьому, методологія має базуватися на спеціалізації та досвіді учасників проєкту (за наявності). Перелік осіб-учасників проєкту з числа студентської спільноти має бути попередньо погоджений з Програмою ООН із відновлення та розбудови миру. Вищі навчальні заклади, із якими планується працювати за цим проєктом, мають бути перелічені в грантовій заявці.

Вся діяльність та співпраця (організація тренувальних заходів, моніторингових візитів, складання звітів, проведення досліджень та представлення їх результатів, інші проєктні заходи) між організацією-грантером та представниками місцевої студентської спільноти покладається на організацію-грантера в межах коштів цього гранту. В рамках такої співпраці застосовуються загальні правила фінансової звітності (див. розділ 9 цього грантового оголошення).

Безпосередніми завданнями грантового проєкту є:

1.    Підвищення потенціалу місцевої студентської спільноти щодо їх роботи в рамках моніторингу судових процесів, пов’язаних зі збройним конфліктом в Донецькій та Луганській областях, в рамках кримінальної, цивільної та адміністративної (КАСУ) юрисдикцій. Перелік методів та заходів, направлених на підвищення потенціалу місцевої студентської спільноти, має бути наведений у грантовій заявці та робочому плані;

2.    Проведення моніторингових заходів проєктною командою організації-грантера разом із членами місцевої студентської спільноти та складання відповідних звітів. При цьому, після спливу не більше двох третин часу тривалості грантового проєкту, мінімум половина моніторингової діяльності повинна проводитися членами місцевої студентської спільноти самостійно під менторством проєктної команди організації-грантера. Протягом часу імплементації проєкту за кожним видом судочинства має бути проведено моніторинг не менше ніж 15 справ (всього 45 справ). Перелік моніторингових методів та заходів, конкретні території покриття проєкту, перелік конкретних судових установ мають бути наведені у грантовій заявці та робочому плані;

3.    Проведення спільного (проєктна команда організації-грантера та члени місцевої студентської спільноти) моніторингового дослідження щодо ситуації зі станом незалежності суддів при відправленні ними правосуддя в контексті додержання учасниками процесу принципів відправлення правосуддя. Методологія та конкретна тематика дослідження має бути наведена у грантовій заявці та робочому плані;

4.    Складання відповідного моніторингового звіту, представлення його результатів на національному рівні. Ці матеріали мають бути надані Програмі ООН із відновлення та розбудови миру попередньо до будь-яких публікацій. Кількість і тематика інформаційних продуктів та матеріалів (звіти, публікації та ін.), які планується отримати в ході реалізації проєкту, мають бути перелічені у грантовій заявці та робочому плані. При цьому, члени партнерських місцевих громадських організацій мають брати безпосередню участь у складенні всіх без виключення інформаційних продуктів.

Предметом моніторингу є стан незалежності суддів при відправленні ними правосуддя в контексті додержання учасниками процесу принципів відправлення правосуддя:

1.    В рамках кримінального судочинства – відповідно до ст. 7 Кримінального процесуального кодексу України, з особливою увагою на наступних принципах:

1.1.        верховенство права (ст. 8 КПК);

1.2.        законність (ст. 9 КПК);

1.3.        рівність перед законом і судом (ст. 10 КПК);

1.4.        повага до людської гідності (ст. 11 КПК);

1.5.        забезпечення права на свободу та особисту недоторканність (ст. 12 КПК);

1.6.        презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини (ст. 17 КПК);

1.7.        свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї (ст. 18 КПК);

1.8.        забезпечення права на захист (ст. 20 КПК);

1.9.        доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень (ст. 21 КПК);

1.10.     гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами (ст. 27 КПК);

1.11.     розумність строків (ст. 28 КПК);

1.12.     мова, якою здійснюється кримінальне провадження (ст. 29 КПК).

2.    В рамках цивільного судочинства – відповідно до ст. 2 ч. 3 Цивільного процесуального кодексу України (включаючи положення ст. 16 та глави 4 розділу ІІІ ЦПК), з особливою увагою на наступних принципах:

2.1.        верховенство права (ст. 10 ЦПК);

2.2.        повага до честі і гідності, рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом (ст. 5 ЦПК);

2.3.        гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами (ст.ст. 7, 8, 9 КПК);

2.4.        обов’язковість судового рішення (ст. 18 ЦПК);

2.5.        розумність строків розгляду справи судом (глави 6 розділу І ЦПК);

2.6.        неприпустимість зловживання процесуальними правами (ст. 44 ЦПК).

3.    В рамках адміністративного судочинства – відповідно до ст. 2 ч. 3 Кодексу адміністративного судочинства України, з особливою увагою на наступних принципах:

3.1.        верховенство права (ст. 6 КАСУ);

3.2.        рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом (ст. 8 КАСУ);

3.3.        гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами (ст.ст. 10, 15 КАСУ);

3.4.        обов’язковість судового рішення (ст. 14 КАСУ);

3.5.        розумність строків розгляду справи судом (глава 6 розділ І КАСУ);

3.6.        неприпустимість зловживання процесуальними правами (ст. 45 КАСУ).

Організація-грантер надаватиме Програмі ООН із відновлення та розбудови миру наступні звіти:

1)    щоквартальні проміжні описові звіти про виконану роботу (включаючи статистичну інформацію із зазначенням ґендерної складової);

2)    моніторинговий звіт за результатами дослідження дотримання прав людини стосовно соціальних прав вразливих груп населення;

3)    фінальний проєктний описовий звіт (включаючи статистичну інформацію із зазначенням ґендерної складової та рекомендації щодо покращення доступу до правосуддя).

Окремим напрямом грантової діяльності за цим проєктом є здійснення моніторингу ЗМІ (включаючи соціальні мережі та офіційні сайти органів державної влади) щодо їх впливу на незалежність суддів при відправленні ними правосуддя за вказаною категорією справ. Фокусом проведення моніторингу мають бути наступні напрями (наведений перелік не є остаточним та має бути доповнений організацією-грантером):

a)    оціночні судження щодо процесуальних рішень;

b)    необ’єктивне / вибіркове висвітлення інформації;

c)    пропозиції, поради та припущення щодо «правильного» та «справедливого» судового рішення;

d)    висловлювання погроз будь-якого характеру у зв’язку із професійною діяльністю судді;

e)    наявність у працівників ЗМІ відповідної освіти або проходження ними тренінгів.

Короткі методології щодо здійснення моніторингу судових процесів, моніторингу ЗМІ та підвищення потенціалу місцевої студентської спільноти мають бути зазначені у грантовій заявці.

Залучений до виконання проєкту персонал матиме наступний обсяг роботи:

І. Координатор проєкту:

1)    Загальна координація роботи персоналу проєкту;

2)    Надання Програмі ООН із відновлення та розбудові миру проміжних та фінального статистичних та описових звітів про виконану роботу та процес виконання проєкту;

3)    Опис успішних історій учасників судових процесів (не менше 5) щодо відновлення своїх прав з метою їх подальшої публікації (за письмовою згодою учасника судового процесу та не менше 5 фото учасника судового процесу);

4)    Безпосередня організація та проведення представлення фінального звіту.

Цей перелік не є вичерпним та може бути доповнений організацією-грантером.

Координатор проєкту самостійно несе відповідальність за якість та повноту діяльності, що здійснюється в рамках реалізації проєкту. Програма ООН із відновлення та розбудови миру у жодному разі не буде нести відповідальності за якість та повноту проведеного моніторингу в рамках реалізації проєкту.

ІІ. Особи, відповідальні за безпосереднє втілення проєкту:

1)    Організація та безпосереднє проведення заходів щодо підвищення потенціалу місцевої студентської спільноти;

2)    Проведення моніторингових візитів разом із представниками місцевої студентської спільноти;

3)    Менторство місцевої студентської спільноти;

4)    Участь у проведенні моніторингового дослідження щодо ситуації зі станом незалежності суддів при відправленні ними правосуддя в контексті додержання учасниками процесу принципів відправлення правосуддя;

5)    Участь у складанні звіту за результатами дослідження.

Цей перелік не є вичерпним та може бути доповнений організацією-грантоотримувачем.

Особи, залучені до виконання проєкту, самостійно несуть відповідальність за якість та повноту діяльності, що здійснюється в рамках реалізації проєкту. Програма ООН із відновлення та розбудови миру у жодному разі не буде нести відповідальності за якість та повноту проведеного моніторингу в рамках реалізації проєкту.

Юристи, залучені до виконання проєкту, є відповідальними за організацію всіх переміщень, пов’язаних із проєктною діяльністю.

ІІІ. Бухгалтер / фінансовий спеціаліст:

1)    Ведення обліково-бухгалтерського обліку в рамках проєкту;

2)    Складання фінансових звітів.

Всі звіти подаються українською мовою.

Очікувані результати проєкту:

1)   Ідентифіковано проблеми стану незалежності суддів при відправленні ними правосуддя в контексті додержання учасниками процесу принципів відправлення правосуддя;

2)   Розроблено конкретні рекомендації з метою поліпшення стану незалежності суддів при відправленні ними правосуддя в контексті додержання учасниками процесу принципів відправлення правосуддя;

3)   Створено на підконтрольних уряду України територіях Донецької та Луганської областей ефективну моніторингову студентську мережу;

4)   Учасники проєкту є відомими та впізнаваними в рамках своєї діяльності;

5)   Результати та рекомендації, отримані в рамках проведеного дослідження щодо моніторингового дослідження щодо ситуації зі станом незалежності суддів при відправленні ними правосуддя в контексті додержання учасниками процесу принципів відправлення правосуддя, є основою та робочим планом для подальшої моніторингової та адвокаційної діяльності місцевих громадських організацій;

6)   Отримано рекомендації щодо розширення експертної сфери студентів-учасників проєкту, а також мережі в цілому (включаючи географічне розширення проєкту у східній частині та Приазовському регіоні України);

7)   Після закінчення цього проєкту робота з моніторингу судових процесів має бути продовжена.

 

5. ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ, ВИМОГИ ДО СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ТРИВАЛІСТЬ ПРОЄКТІВ

Тривалість проєкту – до 1 року. Початок імплементації проєкту – 1 квітня 2020 року.

Проєктним пропозиціям, в межах яких буде запропоноване співфінансування (до 10% від загального бюджету проєкту), надаватимуться додаткові бали при розгляді відповідно до Критеріїв оцінки проєктних пропозицій. Під співфінансуванням мається на увазі наявність іншого джерела фінансування, крім Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Власний фінансовий внесок організації має бути підтверджений відповідними обліково-бухгалтерськими документами на етапі подачі фінансової звітності за проєктом. Наявні у організації матеріальні цінності (включаючи офісне приміщення та офісну техніку) у якості співфінансування не розглядаються.

Додаткову превагу отримають організації, проєктні заявки яких будуть підтримані партнерськими організаціями (недержавні організації, органи державної влади та місцевого самоврядування), про що до проєктної заявки мають бути подані відповідні листи підтримки проєкту. У такому листі має бути зазначено про підтримку та конкретну роль підтримуючої організації.

 

6. ВИТРАТИ ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

6.1. Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

-     необхідні для досягнення цілей та завдань проєкту;

-     що відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»);

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

-     праці персоналу організації та залучених експертів;

-     товарів та послуг, необхідних для реалізації проєктної діяльності;

-     комунікаційних та інформаційних послуг;

-     консультаційних послуг, необхідних для досягнення проєктних цілей;

-     оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо), обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю;

-     друкарських, типографських і копіювальних послуг;

-     витратних матеріалів і канцелярських товарів;

-     транспортних та інших витрат, пов’язаних із проєктною діяльністю.

6.2. Обов’язкові витрати:

-     Оплата послуг керівника проєкту та фінансового спеціаліста / бухгалтера (або передбачення цих послуг як власного внеску чи фінансування із інших джерел);

6.3. Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

-     підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;

-     сплатою боргів;

-     відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;

-     міжнародними відрядженнями;

-     орендою офісу та сплатою комунальних послуг.

Адміністративні витрати фінансової пропозиції не можуть перевищувати 5% від загальної вартості проєктної пропозиції.

 

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОТРИМАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Аплікаційний пакет складається із наступного:

1)   Онлайн аплікаційна форма, заповнена онлайн за посиланням, що містить основні відомості про організацію та проєктну пропозицію.

2)   Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план та план впровадження проєкту (*.docx/*.doc);

3)   Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel);

4)   Відскановані копії наступних документів (*.PDF або *.JPG):

 • свідоцтво про реєстрацію або витяг;
 • довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості.

5)   Для проєктів, в яких передбачено співфінансування – лист-підтримка від установи-партнера, яка надає співфінансування із зазначенням суми співфінансування.

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні заповнити онлайн аплікаційну форму (пункт 1), а також подати повний аплікаційний пакет (пункти 2-5), зазначений вище, за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення:

UN_RPP_3_2020_17_AJ: «Моніторинг судових процесів, пов’язаних зі збройним конфліктом в Донецькій та Луганській областях»

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до 18:00 8 березня 2020 року. Аплікаційний пакет (пункти 2-5) повинен бути надісланий одним листом у архіві (*.rar/*.zip) розмір якого не має перевищувати 15 Mb.

Для надання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим Конкурсом, буде проведено одну Skype-консультацію, що відбудеться 24 лютого 2020 року о 14:30. Для того, щоб зареєструватися для участі у Skype-консультації, будь ласка, надішліть інформаційне повідомлення щодо бажання участі у консультації за електронною адресою grants.ua@undp.org із темою повідомлення «UN_RPP_3_2020_17_AJ: Участь у Skype-консультації щодо грантового конкурсу», але не пізніше ніж за 24 години до її проведення і надайте ПІБ та контактний телефон особи, що прийме участь у скайп консультації від імені організації. Skype-консультація буде одночасно проведена для всіх зареєстрованих учасників.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Конкурсної комісії.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

 

8. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

8.1. Оцінювання проєктних пропозицій проходить у декілька етапів.

Етап 1: Розгляд поданих проєктних пропозицій Конкурсною комісією. На цьому етапі подані проєктні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв оцінки, і проєктні пропозиції, що набрали менше 70 балів від загальної кількості балів будуть відхилені. Пропозиції, що потребуватимуть доопрацювання відповідно до рекомендацій Конкурсної комісії, будуть повернуті на доопрацювання зі встановленням строків подання оновленої пропозиції.

Етап 2: Остаточне ухвалення списку проєктних пропозицій, рекомендованих Конкурсною комісією до підтримки. Формування списку проєктних пропозицій, що можуть отримати підтримку за умови наявності додаткового фінансування.

Конкурсна комісія складатиметься з представників Програми ООН із відновлення і розбудови миру відповідно до їх ключових напрямів роботи та залучених експертів (наприклад, представники Національної поліції). Разом з цим, Конкурсна комісія має право звернутися до незалежної експертної думки в ході відбору проєктних пропозицій чи до думки місцевих органів влади, на території яких передбачена діяльність проєкту.

8.2. Критерії оцінки проєктів:

 

Узагальнена форма оцінки технічної пропозиції

Максимальний бал

1.

Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу (подана заявка відповідає тематиці – 10 балів, відповідає пріоритетам – 10 балів; заявка частково відповідає тематиці – 5 балів, частково відповідає пріоритетам – 5 балів; заявка не відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів)

10

2.

Узгодженість мети, завдань та методів виконання проєкту (мета, завдання та методи виконання проєкту повністю узгоджені між собою – 10 балів, частково узгоджені – 5 балів, не узгоджені – 0 балів)

10

3.

Конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані проєктом конкретні – 5 балів, досяжні – 5 балів, та результативні – 10 балів, заходи не відповідають переліченим умовам – 0 балів)

20

4.

Досвід організації-заявника у питаннях, передбачених проєктною пропозицією (компетентність заявника підтверджена досвідом втілення проєктів, що відповідають напрямкам Конкурсу – 5 балів, організація має досвід втілення проєктів, але у суміжних до проєктної пропозиції напрямках – 3 бали; у організації немає досвіду або його попередні проєкти не відповідають напрямкам Конкурсу – 0 балів)

5

5.

Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» – 20 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду та/або скорочення витрат – 10 балів, фінансова пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів)

20

6.

Ґендерно орієнтовані потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи населення із цільових громад враховані у поданій заявці (ґендерно орієнтовані потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи враховані – 10 балів, ґендерно орієнтовані потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи враховані частково – 5 балів, ґендерно орієнтовані потреби з особливим акцентом на найбільш уразливі групи не враховані – 0 балів)

10

7.

Наявність співфінансування за проєктом (у фінансовій чи не фінансовій формі) (наявне співфінансування у розмірі 10% – 10 балів, наявне співфінансування у розмірі до 5% – 5 балів, співфінансування відсутнє – 0 балів);

10

8.

Рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проєкту (залучений персонал має відповідний рівень компетенції – 15 балів, частково необхідний рівень компетенції – 10 балів, не має необхідного рівня компетенції – 0 балів)

15

 

Загальний бал

100

 

Примітки

 

Зверніть увагу!

 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

 

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ГРАНТОВИХ ПРОЄКТІВ

9.1. Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проєкту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проєкту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проєкту, їх партнерами та благоотримувачами, а також через участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (відповідно до цього оголошення);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагатися ПРООН, коли буде потрібна інформація про грантовий проєкт в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

 

10. ФІНАНСУВАННЯ

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір буде визначений індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші будуть виділені після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Зверніть увагу! Фінальний транш у розмірі 10% буде надано організації-грантоотримувачу постфактум після 100% звітування за проєктом, включаючи підтвердження.

 

ДОДАТКИ 

Джерело: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/recovery-and-peacebuilding/grant-opportunities-UN-RPP/UN-RPP-grant-to-monitor-judicial-procedures-in-e-Ukraine/

Контакти

 •  grants.ua@undp.org
Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новiЩоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.