Грантовий конкурс Програми розвитку ООН для НУО (Житомирська область)

ПРООН розпочинає Конкурс малих грантів для неурядових організацій в громадах-партнерах Житомирської області. Реалізація проекту повинна здійснюватися на території наступних громад-партнерів: Високівської, Новоборівської, Тетерівської та Червоненської ОТГ. Максимальна сума гранту – гривневий еквівалент 12500 доларів США. Дедлайн - 15 березня 2018 року.

Більше грантів у розділі Гранти

Цілі конкурсної пропозиції

Це оголошення повідомляє про Конкурс малих грантів для неурядових організацій Житомирської області, які здійснюють діяльність на її території (далі – Конкурс), який реалізується в рамках Програми «Відновлення та розбудови миру» ПРООН. Загальна стратегія конкурсу полягає у застосуванні орієнтованого на громаду підходу для забезпечення громадської безпеки та допомога вразливим групам населення у створенні стійких адвокаційних органів (НУО) та підвищення рівня поінформованості про права людини.

Беручи до уваги, що ключовими складовими діяльності ПРООН є залучення громадськості та сприяння розвитку мереж громадянського суспільства, метою Конкурсу є відбір громадських ініціатив, спрямованих на:

(1) зміцнення особистої та громадської безпеки на рівні громад.

(2) поліпшення доступу до правосуддя.

Грантові ініціативи відповідної спрямованості повинні бути оформлені у відповідності до вимог за спеціальною аплікаційною формою проекту для фінансування відповідно до правил закупівель Програми розвитку ООН (далі – ПРООН).

Аплікаційні заявки будуть презентовані на засіданнях робочих груп з громадської безпеки, які були створені в громадах партнерах.

Учасники конкурсу

Учасниками Конкурсу є неурядові регіональні організації Житомирської області, які здійснюють діяльність на території громад-партнерів ПРООН в Житомирській області (див. перелік вище). Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним організаціям та приватним (фізичним) особам.

Основні напрями ініціатив у межах конкурсу

До розгляду будуть прийняті ініціативи, які відповідають цільовій спрямованості Проекту, орієнтовані на населення реалізація яких, зокрема, сприятиме:

 • модернізації інженерної інфраструктури сфери безпеки в населених пунктах;
 • підвищенню рівня громадської безпеки системи охорони здоров’я, освіти та соціального забезпечення на місцевому рівні;
 • удосконаленню механізмів громадської безпеки;
 • поліпшенню навичок та усвідомленню відповідальності перед громадами органів внутрішніх справ і місцевих органів влади, які надають послуги населенню;
 • проведенню громадського аудиту з питань безпеки та доступності до різних послуг на території громад партнерів;
 • допомозі вразливим групам населення і створення стійких адвокаційних органів та підвищення рівня поінформованості про права людини; 
 • адвокації для захисту прав уразливих категорій громадян на рівні громад;
 • адвокаційній діяльності спрямованій на зменшення стигми, дискримінації, розширення прав та можливостей уразливих категорій громадян.
 • поліпшенню обізнаності в громадах щодо прав людини та пов’язаних із конфліктом ризиків;
 • поліпшенню координації між громадянами, органами внутрішніх справ, місцевими органами влади та іншими зацікавленими сторонами в забезпеченні громадської безпеки;
 • підвищенню рівня доступності первинної та вторинної правової допомоги, через яку вразливе та постраждале від конфлікту населення, у т.ч. жертви СҐН, отримують якісні правові послуги;
 • здійсненню інформаційної підтримки вразливих категорій щодо правових питань у різних формах (очні консультації, онлайн-підтримка, гаряча лінія, допомога в отриманні та складанні документів, оновлення юридичних або особистих документів, здійснення представлення або захисту інтересів, надання правової підтримки у випадках порушення прав);
 • більш відповідальній реакції співробітників судових установ на потреби громад у сфері безпеки, особливо на злочини, пов’язані з конфліктом та СҐН;
 • поліпшенню доступу до інформації про роботу судів та прозорості судів;
 • скороченню фізичних перепон, що перешкоджають доступ до правосуддя, та відновленню прав, порушених у зв’язку з конфліктом.

Також до розгляду будуть прийняті будь-які інші ініціативи, доцільність яких можна обґрунтувати з точки зору зміцнення громадської безпеки та покращення доступу до правосуддя.

Обсяг фінансування

Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок коштів країн-донорів, бюджетних, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Максимальна сума гранту – гривневий еквівалент 12500 доларів США.

Проект не містить обов’язкової вимоги щодо співфінансування, проте тим заявникам, які нададуть власний внесок організації (не менше 10% від загального бюджету проекту), або  внески з інших джерел (наприклад з бюджетів громади, бізнесу та інш.) буде надано перевагу. Цей внесок може бути зроблено як у фінансовій, так і немонетарній формі.

Строк реалізації проектів до 31 жовтня 2018 року.

Вимоги до організацій

До участі у конкурсі будуть прийматися проектні пропозиції від тих організацій, які відповідають нижчезазначеним вимогам:

•   мають статус неприбуткової або благодійної організації та офіційно зареєстровані в Україні;

•   працюють на території Житомирської області; 

•   мають підтверджену історію впровадження проектів та звітування;

•   мають відповідних фахівців та персонал проекту для його реалізації (керівник проекту, фахівці з юридичною/соціальною освітою та досвідом роботи з вразливими групами).

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть.

Витрати за проектними пропозиціями

Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

•   необхідні для досягнення цілей та завдань проекту;

•   відповідають принципу ефективності та економічності витрат («найвища якість за найнижчу ціну»);

•   підтверджені документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Кошти, надані в межах конкурсу, можуть бути використані винятково для оплати:

·       праці персоналу організації та залучених експертів;

·       товарів та послуг, необхідних для реалізації проектної діяльності;

·       комунікаційних та інформаційних послуг;

·       консультаційних послуг, необхідних для досягнення проектних цілей;

·       оренди приміщень (для проведення тренінгів, групової роботи, тощо),             обслуговування заходів, та інших послуг, передбачених проектною діяльністю;

·       друкарських, типографських і копіювальних послуг;

·       послуг зв’язку (телефон, інтернет);

·       витратних матеріалів і канцелярських товарів;

·       транспортних та інших витрат, пов’язаних із відрядженням;

Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

·       підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;

·       сплатою боргів;

·       відшкодування витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;

·       міжнародними відрядженням;

Порядок подання проектних пропозицій

Учасники конкурсу подають тільки аплікаційну форму (форма додається). За результатами оцінки та відбору аплікаційних анкет, проекти будуть презентовані на засіданнях робочих груп з громадської безпеки, які були створені в громадах партнерах.

Аплікаційну форму для оформлення проектних пропозицій можна завантажити за посиланням тут:

Для проектів із громадської безпеки.

Для проектів з поліпшення доступу до правосуддя.

Проектні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд Ради Конкурсу.

Проектні пропозиції слід подавати українською мовою згідно з вимогами оголошення та аплікаційної форми. 

Пакет проектної пропозиції повинен складатися з:

належно заповненої аплікаційною форми, до якої додаються:

•   копія свідоцтва про реєстрацію;

•   довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості;

•   резюме керівника проекту та не менше двох спеціалістів із досвідом, який відповідає сфері проектної діяльності (правова допомога).

Проектну пропозицію у форматі Microsoft Word (*.docx/*.doc) разом з сканованими додатками (*.PDF або *.JPG) слід надіслати на електрону скриньку відповідно для території реалізації проектної пропозиції, що подається:

•   в Житомирській області:  [email protected]

вказавши тему повідомлення: Конкурс «Громадська безпека». Пакет проектної пропозиції повинен бути надісланий одним листом, розмір якого не має перевищувати 8Mb.

Оцінювання проектних пропозицій

Рада Конкурсу

Оцінка проектних пропозицій та відбір виконавця здійснюватиметься Радою Конкурсу (РК), яка матиме наступні завдання:

1.  Розгляд і оцінка проектних пропозицій;

2.  Рекомендація або відхилення проектних пропозицій для фінансування.

Критерії оцінки проектів:

•   відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу;

•   узгодженість мети, завдань та методів виконання проекту;

•   конкретність, досяжність та результативність заходів, запланованих проектом;

•   рівень компетентності організації-заявника у питаннях передбачених проектною пропозицією;

•   обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних результатів;

•   рівень компетентності (профільна освіта, досвід роботи) персоналу проекту (керівник проекту, фахівці по наданню правової допомоги);

Наявність співфінансування проекту (у фінансовій чи не фінансовій формі) вважатиметься додатковою перевагою.

•  Кінцевий термін прийняття пропозицій у Житомирській області – 15 березня 2018 р., о 12.00 годині. Проектні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

•   Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.

•   Про результати конкурсів учасників повідомлять електронною поштою.

•   Остаточне рішення щодо проекту чи заявки перегляду не підлягає.

•   Причини відмови чи підтримки проекту не будуть повідомлені.

Звітування, моніторинг та оцінювання грантових проектів

Моніторинг та оцінювання

Отримувач гранту відповідає за моніторинг упровадження проекту та оцінювання його результатів. Програма розвитку ООН здійснюватиме моніторинг реалізації грантового проекту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проекту, їх партнерами та бенефіціарами, а також через участь у заходах проекту.

Звітування

Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному Програмою розвитку ООН:

•   проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);

•   короткі звіти на вимогу, які можуть час-від-часу вимагатися Програмою, коли буде потрібна інформація про грантовий проект в період між регулярними звітами;

•   заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

Фінансування

Організація-грантоотримувач отримає авансовий платіж на заплановану діяльність у межах грантової угоди. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Цей розмір визначатимуть індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші виділятимуть після отримання та затвердження ПРООН проміжних звітів організації.

Контактні особи відповідно до території реалізації поданих проектних пропозицій у Житомирській області: Жанна Чмут / Zhanna Chmut

     e-mail: [email protected]  

     моб. тел: +380 674101967

Контакти

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

 •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом! 

Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.