Громадський моніторинг діяльності Єдиних дозвільних центрів

Коаліція громадських організацій з моніторингу роботи єдиних дозвільних центрів (ЄДЦ) проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції «Гідна Україна», що об'єднала шість неурядових організацій з різних областей України, оприлюднила результати здійсненого нею громадського моніторингу діяльності ЄДЦ.

Громадський моніторинг мав своїми завданнями визначити перепони (недоліки), що створюють можливості для розвитку корупційних проявів у сферах нормативно-правового забезпечення діяльності ЄДЦ, обсягу та якості послуг, які надаються ЄДЦ, взаємодії адміністраторів та місцевих дозвільних органів в рамках ЄДЦ, кадрового забезпечення ЄДЦ, а також політики місцевої влади щодо ЄДЦ. Також він допоміг виявити кращі практики у впровадженні ЄДЦ та розробити рекомендації щодо вдосконалення роботи ЄДЦ.

Предметом моніторингу стали єдині дозвільні центри у 17 містах та районах Івано-Франківської, Київської, Луганської, Миколаївської, Хмельницької, Чернігівської областей та Автономної Республіки Крим.
Як показав громадський моніторинг, єдині дозвільні центри як явище позитивно сприймаються як суб’єктами господарювання, так і представниками дозвільних органів. Майже 80% опитаних підприємців та 65% представників дозвільних органів вважають існування дозвільних центрів виправданим. Респонденти дали досить високу оцінку діяльності ЄДЦ (4,1 бали за п’ятибальною шкалою).

Моніторинг засвідчив, що видача документів дозвільного характеру, не передбачених законом, є загальнопоширеною практикою в Україні. Фактично в усіх досліджених єдиних дозвільних центрах зафіксовано видачу документів дозвільного характеру, що не мають законодавчого підґрунтя. У різних дозвільних центрах трапляються різні інтерпретації одного й того самого дозволу. Це все є наслідком відсутності законодавчо визначеного переліку (реєстру) документів дозвільного характеру. Така практика створює широкі корупційні можливості для місцевих дозвільних органів і , на думку партнерів коаліції, має бути невідкладно припинена.

З результатів проведеного дослідження випливає, що кількість адміністраторів у ЄДЦ є явно недостатньою (у досліджених ЄДЦ один адміністратор припадає в середньому на 6552 суб’єкти господарювання). Навантаження на адміністраторів ЄДЦ, особливо в обласних центрах, є значним. Найбільш вагомим навантаженням, попри прийняття та видачу документів, складають ведення баз даних та консультування заявників. Не сприяє залученню на посади адміністраторів кваліфікованих кадрів недостатній рівень оплати працівників (місячний оклад до 900 грн.), а також те, що посада адміністратора прирівняна до посади провідного спеціаліста.

За оцінками респондентів з числа суб’єктів господарювання, ЄДЦ досить ефективно виконує функцію стримування корупції. Майже половина опитаних суб’єктів господарювання (46%) вважає, що ЄДЦ є дієвою інституцією, яка протидіє корупції. Разом з цим, третина опитаних (30%) вважає, що наявність ЄДЦ суттєво не впливає на рівень корупції. Серед відзначених респондентами причин корупції більшість належать до компетенції Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади.

З результатів моніторингу випливає, що у значній мірі ефективність роботи дозвільних центрів залежить від політичної волі місцевої влади, її бажання йти назустріч підприємцям та реально просувати послуги дозвільних центрів. В ході дослідження виявлено низку випадків, коли ефективні моделі функціонування дозвільних центрів (спільні засідання, організований виїзд на об’єкти, оприлюднення інформації про діяльність дозвільних центрів) здійснювалося саме завдяки позиції місцевої влади або перших осіб. З одного боку, така політична воля є позитивним явищем, в той же час партнери по коаліції вважають, що стандарти діяльності дозвільних центрів та механізм взаємодії адміністраторів та дозвільних органів доцільно якісно прописати в нормативно-правових актах центрального рівня.
Результати громадського моніторингу були використані для впровадження змін у місцевих регулюваннях, що стосуються дозвільної системи та функціонування ЄДЦ. У кожному регіоні були проведені кампанії громадського представництва, спрямовані на фахову підготовку, публічну презентацію та впровадження місцевих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади з питань діяльності дозвільних центрів.

«Незалежний моніторинг роботи дозвільного центру виконується в межах проекту «Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна», що виконується Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI) завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Корпорації Виклики Тисячоліття (МСС)».
Громадська організація «Агентство з розвитку приватної ініціативи» є координатором коаліції громадських організацій з громадського моніторингу ЄДЦ в рамках проекту «Гідна Україна». Першочерговим завданням коаліції є визначення перепон (недоліків) у діяльності ЄДЦ, що створюють можливості для розвитку корупційних проявів, виявлення напрямків вдосконалення роботи ЄДЦ, а також промоція кращих практик у їх впровадженні.

Контакти

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 0  - Нi  

Коментарі

  •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом! 

Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.