Правила користування Порталом


ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

  • Постачальник інформаційних послуг (далі Постачальник) – Ресурсний центр ГУРТ. Юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 1/3.
  • Користувач – особа, яка користується інформаційною послугою, наданою Постачальником для задоволення своїх інформаційний та суспільних потреб.
  • Портал – інтернет-сервіс, що належить Постачальнику, зареєстрований під адресою www.gurt.org.ua, в рамках якого Постачальник надає інформаційні послуги.
  • Інформаційна послуга – послуга, яку одержує Користувач від Постачальника за допомогою електронних комунікацій.
  • Суспільна інформація – інформація, яка пов’язана з діяльністю інститутів громадянського суспільства, головне призначення якої вирішувати конкретні суспільні проблеми.
  • Правила користування Порталом (далі Правила) – набір положень, які відповідають чинному Законодавству України, що регулює інформаційну діяльність.

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Портал www.gurt.org.ua – сервіс, який надається Ресурсним центром ГУРТ в рамках своєї статутної діяльності, не спрямований на отримання прибутків, головна мета якого – популяризація суспільно корисної діяльності для пришвидшення трансформації українського суспільства.

2. Портал надає своїм користувачам можливість безкоштовно розміщувати новини, встановлювати і підтримувати контакти з іншими користувачами послуги з метою обміну інформацією, коментарями та поглядами, користування інформацією та матеріалами, розміщеними на Порталі.

3. Правила користування включають:
а) обсяг та умови надання послуг;
б) права та зобов’язання Постачальника та Користувача;
в) збереження та використання приватної інформації;

4. Користувач зобов’язаний виконувати Правила з моменту початку користування Порталом.

5. Портал пропонує такий обсяг інформаційних послуг:
а) створення індивідуального, унікального реєстраційного запису Користувача;
б) доступ до створення загальнодоступного Профілю;
в) доступ Користувача до тематичних новин та категорій;
г) можливість надсилати повідомлення іншим Користувачам;
д) можливість розміщувати власні новини;
е) інші інформаційні послуги.

ІІ. ОБСЯГ ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

6. Для користування всіма послугами Порталу необхідна реєстрація.

7. Реєстрація передбачає:
а) надання справжніх даних про себе: прізвище та ім’я, які є підписом Користувача на Порталі;
б) згода на отримання на вказану під час реєстрації адресу електронної пошти сервісних повідомлень від Порталу;
в) обрання логіну та паролю для входу на Портал. Логіном входу на Портал є адреса електронної пошти, вказана під час реєстрації.
г) ознайомлення з Правилами та їх дотримання;

8. Постачальник після отримання заповненої даними Користувача реєстраційної форми створює для Користувача в межах Порталу унікальний реєстраційний запис.

ІІІ. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА ТА КОРИСТУВАЧІВ

9. Постачальник зобов’язаний підтримувати безперервну роботу Порталу

10. Постачальник залишає за собою право:
а) короткостроково призупиняти роботу Порталу Гурт у зв’язку з його технічним оновленням чи з інших технічних причин;
б) надсилати на електронну адресу Користувачам сервісні повідомлення та іншу інформацію;
в) заблокувати чи видалити реєстраційний запис Користувача, який порушує Правила, своїми діями загрожує (може загрожувати) іміджу Постачальника, роботі Порталу, приватності, правам чи безпеці інших Користувачів.
г) дані, матеріали чи публікації Користувача можуть бути змінені або видалені без повідомлення про це Користувача.
ґ) довільно змінювати обсяг інформаційних послуг Порталу.

11. Користувач зобов’язаний дотримуватись цих Правил.

12. Користувач має право безкоштовно користуватись інформаційними послугами Порталу.

13. Постачальник не несе відповідальності за зміст і форму матеріалів та інформації, розміщених Користувачами. Адміністрація Порталу не відслідковує реальність авторства розміщених публікацій. Уся відповідальність за порушення авторських прав лежить на Користувачах, які розміщують такі матеріали. За зверненням правовласника такі матеріали будуть видалені з сайту.

ІV. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИВАТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

14. Всі особисті дані, які були надані Користувачем, зберігаються.

15. Реєструючись на порталі ГУРТ, користувач засвідчує, що добровільно надає персональні дані про себе Ресурсному центру ГУРТ з подальшим занесення до його бази персональних даних, підтверджує, що такі дані Ресурсний центр ГУРТ отримав правомірно та володіє ними на законних підставах. Зареєстрований користувач погоджується на обробку Ресурсним центром ГУРТ своїх персональних даних з метою забезпечення функціонування порталу ГУРТ як інформаційно-комунікаційної платформи лідерів громадянського суспільства та забезпечення реалізації інших сфер відносин, що вимагатимуть обробки персональних даних щодо себе в силу дотримання вимог законодавства, умов договорів та/або інших правочинів чи реалізації прав, обов’язків та інтересів як користувача, так і Ресурсного центру ГУРТ. Одночасно зареєстрований користувач надає згоду на збирання, накопичення, зберігання та обробку своїх персональних даних для виконання зазначеної мети третім особам без наступного повідомлення про передачу.

16. Постачальник володіє інформацією про IP адресу Користувача, ці дані зберігаються на сервісі 60 днів. Ця інформація використовується виключно для статистичних досліджень. IP адреси не співвідносяться з особистими даними користувачів.

17. Постачальник як адміністратор даних дбає про безпечне зберігання даних Користувачів. Особисті дані ретельно зберігаються, доступ до них сторонніх осіб чи організацій не допускається.

Правила набувають чинності 01.01.2012

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом! 

Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.