Засади редакційної політики


1. ВСТУП

Ресурсний центр ГУРТ для здійснення своєї статутної діяльності створив та використовує веб-портал «ГУРТ», який знаходиться за адресою gurt.org.ua.

Мета Порталу – популяризація суспільно корисної діяльності для пришвидшення трансформації українського суспільства. Портал розрахований на суспільно активних громадян, які, зареєструвавшись, можуть отримати додаткові можливості. Реєструючись на порталі, користувачі Порталу приймають Принципи користування Порталом, зобов’язані ознайомитись та дотримуватись Правил користування Порталом, а при додаванні новин - Редакційної політики порталу.

2. МЕТА

Цей документ визначає основні засади та інструменти здійснення редакційної політики порталу ГУРТ. Підставою для внесення змін у цей документ є виникнення прецедентів, які можуть мати негативні репутаційні та інші наслідки для Ресурсного центру ГУРТ і які потребують врегулювання. Зміни в документ вносяться відповідним рішенням Редакції порталу.

3. ОСОБИ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ЦЬОГО ДОКУМЕНТУ

Вимоги цього документу стосуються працівників та волонтерів організації, її членів,Правління та зареєстрованих користувачів порталу ГУРТ. Усі працівники, які залученні до роботи порталу ГУРТ, повинні щороку письмово засвідчувати своє ознайомлення з цим документом.

4. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ

Портал ГУРТ – інформаційно-комунікаційна платформа, яка слугує місцем спілкування лідерів громадянського суспільства та обміну інформацією суспільно корисного характеру, що належить Ресурсному центру ГУРТ, зареєстрована за адресою www.gurt.org.ua, в рамках якої Ресурсний центр ГУРТ надає інформаційні послуги.

Редакція порталу ГУРТ – це команда професіоналів, які відбирають для публікації найцікавіші матеріали, додані користувачами порталу, редагують та коригують тексти і приймають рішення щодо стратегії розвитку порталу. Редакція працює на засадах демократичного врядування.

Новина – оперативне інформаційне повідомлення, яке містить суспільно важливу та актуальну інформацію, що стосується певної сфери життя суспільства загалом чи окремих його груп, характеризується стислим викладом ключової інформації щодо певної події, яка сталася нещодавно.

Основними характеристиками новини є:

 • оперативність – інформація про певну подію має бути максимально швидко оприлюднена через відповідний канал передачі інформації, інакше вона перестане бути новиною;
 • актуальність – інформаційне повідомлення має зачіпати важливі для суспільства питання, привертати суспільну увагу, спонукати до ширшого обговорення;
 • суспільна значущість або інтерес – новина має висвітлювати питання, які є цікавими суспільству, певним його верствам чи великим соціальним групам, а не одній чи кільком особам;
 • об’єктивність – незаангажованість подачі інформації, відсутність її викривлення чи перекручування, висвітлення різних точок зору на питання;
 • достовірність – подача правдивої інформації з перевірених джерел.

Блог – інтернет-щоденник, який ведеться у вільній формі, записи якого регулярно додаються і є відносно невеликими за розмірами. Блоги на ГУРТі ведуться з метою формування громадської думки, конструктивного вирішення суспільних проблем та формування власної репутації експерта громадського сектору.

Контент - будь-яке інформаційно значуще наповнення порталу – текст, графіка, мультимедіа.

Суспільна інформація – інформація, яка пов’язана з діяльністю інститутів громадянського суспільства, головне призначення якої сприяти у вирішенні конкретних суспільних проблем.

5. ЗАСТОСУВАННЯ

5.1. Принципи користування порталом

 • Дотримуватись Правил користування Порталом
 • Поважати авторське право
 • Подавати правдиву та перевірену інформацію
 • Поважати людську гідність та уникати образ і наклепів
 • Поважати рівність прав усіх відвідувачів Порталу

5.2. Загальні засади редакційної політики:

 • Матеріали, що публікуються на сайті, мають стосуватись відповідних розділів
   
 • Матеріали публікуються в авторській редакції, проте в окремих випадках редакція може внести правки (без зміни змісту тексту). Редакція залишає за собою право видаляти неякісні матеріали, а також матеріали, котрі суперечать Правилам користування Порталом.
   
 • ГУРТ не публікує інформацію з анонімних джерел. У кінці кожного повідомлення обов’язково вказується джерело повідомлення (якщо інформацію взято з відкритих джерел) або ж особу, що надіслала дане повідомлення (якщо вона не є автором повідомлення). Ресурсний центр ГУРТ не несе відповідальності за зміст повідомлень, доданих користувачами порталу ГУРТ.
   
 • Порядок відбору та розміщення повідомлень, доданих користувачами порталу.
   
 • Блоги на порталі ГУРТ можуть вести зареєстровані користувачі порталу ГУРТ, які мають досвід активного користування порталом ГУРТ (коментування, додавання власних новин, поширення контенту порталу тощо) не менше 3 місяців. Рішення про створення, блокування чи видалення блогу приймає редакція порталу. 
   
 • Інформаційні матеріали, які продукуються від імені Ресурсного центру ГУРТ, мають бути об’єктивними, достовірними, не повинні містити викривлених поглядів чи думок протилежної сторони. Автори публікацій повинні чесно розкривати обрану тему незалежно від того, який спектр думок і поглядів – широкий чи звужений – буде у ній викладений.
   
 • Громадські діячі, особи чи організації, які були звинувачені у зловживаннях чи некомпетентності або ж піддані суворій критиці як в інформаційних матеріалах, блогозаписах чи коментарях користувачів, мають право і можливість відповісти на звинувачення або критику на порталі.
   
 • Репутація порталу ГУРТ як національного центру суспільної інформації та експертизи прямо залежить не лише від якості опублікованих матеріалів, але й від взаємодії з читачами, рівня підготовки до інтерв’ю тощо. Модератори порталу, волонтери, журналісти порталу повинні ретельно перевіряти усі дані, прізвища, назви посад, факти і цифри.
   
 • Ресурсний центр ГУРТ заохочує використання, публікацію і розповсюдження матеріалів, опублікованих на порталі ГУРТ. Забороняється використовувати матеріали порталу з метою отримання комерційної вигоди. Передрук матеріалів дозволяється лише за умови гіперпосилання на www.gurt.org.ua
 • Портал ГУРТ, розміщуючи посилання на інші сайти, не несе відповідальності за їх операторів та їх зміст.
 • НОВЕ. Інформаційні повідомлення, які носять звітній характер, запрошують до участі у будь-яких платних заходах, рекламують діяльність окремої особистості та/або певної організації чи установи можуть бути опубліковані у стрічці новин на Порталі ГУРТ в якості платного контенту.
 • Реєструючись на порталі ГУРТ, користувач засвідчує, що добровільно надає персональні дані про себе Ресурсному центру ГУРТ з подальшим занесенням їх до бази персональних даних ГУРТа, підтверджує, що такі дані Ресурсний центр ГУРТ отримав правомірно та володіє ними на законних підставах. Зареєстрований користувач погоджується на обробку Ресурсним центром ГУРТ своїх персональних даних з метою забезпечення функціонування порталу ГУРТ як інформаційно-комунікаційної платформи лідерів громадянського суспільства та забезпечення реалізації інших сфер відносин, що вимагатимуть обробки персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства, умов договорів та/або інших правочинів чи реалізації прав, обов’язків та інтересів як користувача, так і Ресурсного центру ГУРТ. Одночасно зареєстрований користувач надає згоду на збирання, накопичення, зберігання та обробку своїх персональних даних для досягнення зазначеної мети третіми особами без наступного повідомлення про передачу.

5.3. Відповідальність за реалізацію редакційної політики порталу ГУРТ

Відповідальність за ефективну реалізацію редакційної політики порталу ГУРТ покладається на уповноважену особу, яка затверджується виконавчим директором.

6. ІНШІ СФЕРИ, ЩО ПОВ’ЯЗАННІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЦЬОГО ДОКУМЕНТУ

 • Комунікаційна політика Ресурсного центру ГУРТ
 • Правила користування порталом ГУРТ

7. ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДОКУМЕНТУ

Цей документ вступає в дію з дати його затвердження Правлінням організації.
 
Вимоги до новин, які додаються користувачами 

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом! 

Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.