Керівник/ця проектів та програм в Інститут лідерства та управління (Львів)

Інститут лідерства та управління шукає людину, яка розуміє громадський сектор в Україні та готова працювати для його розвитку. Ми очікуємо від нового колеги: інноваційних, ефективних навчальних проектів, що будуватимуть середовище підтримки та професійного прориву для сектору. Дедлайн - 15 січня 2017 р.

Трішки про нас: ми Інститут лідерства та управління, є підрозділом  Українського католицького університету. Головним завданням інституту є розвиток громадянського суспільства, і робимо це через свої навчальні програми.

А робимо ми свою роботу яскраво, з ентузіазмом та любов’ю, тому очікуємо цього від Вас :)

Для нас важливо, щоб Ви поділяли цінності  ІЛУ: служіння, повага до гідності кожної особи, щирість та прозорість у діяльності, якість результату.

Динамічне життя, цікаві знайомства, нагода бути каталізатором змін та підтримка команди -  мінімум який ми гарантуємо.

Завдання та обов’язки

2.1. Розробляє та впроваджує середньострокові програми управлінського розвитку для неприбуткового сектору України.

2.2. Розробляє та впроваджує короткотермінові програми, тренінги, семінари, майстер-класи з питань лідерства та управління для громадського сектору України.

2.3.Організовує та проводить щорічну  конференцію ІЛУ. 

2.4. Відповідає за рекрутинг учасників, якісний організаційний супровід програм напрямку, поширення інформації про програми та події Інституту серед цільової аудиторії, партнерів, донорів (у співпраці з PR менеджером).

2.5. Координує  занесення контактів учасників програм управлінського розвитку в базу даних ІЛУ.

2.6.Забезпечує фінансову та ресурсну базу для програм управлінського розвитку ІЛУ.

2.7.Співпрацює з  іншими працівниками ІЛУ залучених до реалізації програм управлінського розвитку, PR менеджером, менеджером з адміністративної діяльності, директором.

2.8. Планує роботу та надає творчий звіт та фінансовий програм напрямку згідно вимог донорів, ІЛУ, УКУ.

2.9. Спілкується з наявними чи потенційними донорами, партнерами, студентами, налагоджує та підтримує контакти з неприбутковими організаціями України та закордону, представляє програми напрямку на різних форумах.

2.10. Представляє фінансові звіти по здійснених витратах згідно нормативних вимог УКУ.

2.11. Координує свою діяльність з іншими працівниками відділу.

2.12Бере участь у нарадах Інституту Лідерства та Управління, викладачів програми, у роботі Дорадчої ради.

2.13. У своїй діяльності дотримується трудового розпорядку, правил з охорони праці та протипожежної безпеки.

3. Права

Керівник проектів та програм, має право:

3.1. Приймати рішення в межах компетенції керівника проектів та програм, визначеними вище.

3.2. Представляти напрямок та його інтереси при спілкуванні з контрагентами стосовно питань, які входять до компетенції керівника проектів та програм.

3.3. Брати участь у нарадах, переговорах та консультаціях, які проводить ІЛУ, пов’язаних з сферою відповідальності.

3.4. Представляти Університет в інших організаціях з питань, які входять до компетенції керівника проектів та програм.

4. Відповідальність

Керівник проектів та програм несе відповідальність за:

4.1. Дотримання норм чинного законодавства у процесі виконання покладених функцій.

4.2.  Якісне та своєчасне виконання обов’язків, покладених цією посадовою інструкцією.

4.3. Дотримання внутрішнього трудового розпорядку та дисципліни; якісне та своєчасне виконання усіх завдань Інституту, виконання вимог і приписів вищестоячих організацій, наказів ректора УКУ, розпоряджень проректорів Університету, директора ІЛУ.

4.4. Відповідність своєї роботи цінностям УКУ.

4.6. Дотримання правил та норм охорони праці, пожежної безпеки в закріплених приміщеннях, правил внутрішнього розпорядку Університету.

4.7. Правильне і за призначенням використання обладнання та інших матеріалів ІЛУ та УКУ; підтримання чистоти і порядку на робочому місці.

4.8.Дотримання правил етики та взаємоповаги у відносинах з колегами та контрагентами.

4.9. Достовірність інформації, наданої у звітах.

 

4.10.     Не розголошення відомостей, які можуть завдати шкоди ІЛУ та Університетові.

Резюме просимо надісилати до 15 січня 2016 року, на поштову скриньку:

[email protected]

+38(097) 851-23-24

Контакти

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 1  - Нi  

Коментарі

  •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом! 

Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.