8 актуальних вакансій тижня

ГУРТ підготував добірку вакансій для тих, хто прагне професійно розвивати громадянське суспільство. Кандидати можуть долучитись до команд громадських організацій у м. Київ, а також в інших областях України. 

 

Менеджер проектів пацієнтської організації БФ «Пацієнти України», Київ

Основні обов’язки: Менеджмент проектів: складання робочих планів діяльності та контроль їхнього виконання, підготовка до спеціальних заходів у межах кампаній, підготовка програмної звітності до донорів; Представлення інтересів БФ «Пацієнти України»: взаємодія з партнерами, участь в зовнішніх заходах; Участь у фандрайзингу для діяльності організації: пошук потенційних донорів, підготовка ідей та розробка проектних пропозицій.

Останній день подання – 2 лютого 2016 року.

Координатори тренінгів реалізації проекту USAID RESPOND, 7 областей

Основні обов’язки: Координування клінічних тренінгів проекту RESPOND в семи пріоритетних регіонах: у Дніпропетровській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій області та м. Києві; Узгодження графіків тренінгів та списків учасників з УКЦС та регіональними командами тренерів; Підтримка зв’язків між проектом RESPOND, регіональними партнерами та логістами, що проводять тренінгові заходи; Допомога із затвердженням курсів технічного удосконалення  в регіональних закладах безперервної медичної освіти; Дотримання вимог МіО проекту RESPOND щодо тренінгів; Виконання інших обов'язків, якщо це необхідно.

Останній день подання – 3 лютого 2016 року.

Спеціаліст з моніторингу та оцінки у ГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я», Київ

Основні обов’язки: Координація аналітичної роботи (допомога у розробці ТЗ для оцінки потенціалу, огляд методологій та баз даних, контроль роботи фахівців, дотримання термінів надання звітної документації; Розробка та проведення плану з моніторингу та оцінки проекту; Виконання та нагляд за діяльністю моніторингу та оцінки, включених до Робочого плану проекту, з особливим акцентом на результати і наслідки; Грантовий менеджмент; У співпраці з PR-менеджер розробка і впровадження системи виявлення, аналізу, документування та розповсюдження накопиченого досвіду; Відповідальність за написання звітів; Підготовка щорічних та щоквартальних робочих планів; співпраця із спеціалістом з PR та партнерами проекту щодо адвокасі; інші.

Останній день подання – 4 лютого 2016 року.

Експерт з адвокації у ГО «КримSOS», Київ

Основні обов’язки: ініціювання необхідних змін у політиці та нормативній базі (права, свободи та iнтepecи ВПО) шляхом здійснення адвокаційної діяльності; налагодження ефективної співпраці ГО  з державними органами; проведення адвокаційних заходів; консультування ВПО.

Останній день подання – 5 лютого 2016 року.

Проектний менеджер у ГО «Інститут Політичної Освіти», Київ

Основні обов’язки: продукування  ідей, пошук грантодавців, написання проектних пропозицій в донорські організації, керівництво та координація підтриманих проектів. Кандидати будуть працювати з такими темами: інноваційні ідеї щодо впровадження реформи децентралізації; політична освіта посадових та обраних осіб місцевого самоврядування; громадянська освіта; адвокасі; боротьба з корупцією; гендерна рівність; політика пам’яті; європейська інтеграція.

Останній день подання – 7 лютого 2016 року.

Виконавчий директор у БО «Громадський фонд «СУМИ»

Основні обов’язки: Загальне операційне керівництво громадською організацією, представлення організації в усіх відомствах і установах, розпорядження в установленому порядку майном та коштами, укладання угод, відкриття рахунків тощо; Здійснення поточного контролю діяльності Організації; Забезпечення розуміння та підтримки персоналом організації її цінностей; Розробка та забезпечення реалізації поточних планів роботи організації на основі її стратегічних цілей; Організаційне та технічне забезпечення втілення рішень вищих керівних органів організації; Розробка, втілення та забезпечення виконання політик і процедур роботи організації відповідно до рішень Правління; Забезпечення інституційної спроможності та сталості розвитку організації (у тому числі фінансової стабільності); Підтримка командного духу та доброзичливого клімату та інші.

Останній день подання – 9 лютого 2016 року.

Головний бухгалтер у ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА», м. Київ

Основні обов’язки: Контроль коректності оформлення первинної бухгалтерської документації та внутрішньої звітності; Забезпечення коректності та своєчасності відображення всіх операцій; Забезпечення порядку проведення інвентаризацій, контроль проведення господарських операцій, дотримання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу; Організація обліку майна, зобов’язань, господарських операцій тощо; Контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов’язань, витрат фонду заробітної плати за встановленими посадовими окладами працівникам організації, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку та звітності, а також документальних ревізій в підрозділах організації; Підготовка статистичної, фінансової та податкової звітності; Внутрішній аудит фінансово-господарської діяльності та інші.

Останній день подання – 10 лютого 2016  року.

Кейс-менеджер у ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА», Київ

Основні обов’язки: Організація програми соціального супроводу клієнтів проекту; Мотиваційне консультування потенційних клієнтів до участі в програмі соціального супроводу; Перенаправлення клієнтів проекту до СНІД-центру; Мотиваційне консультування та проведення роботи щодо формування прихильності до прийому АРВ - терапії; Перенаправлення клієнтів проекту на консультації та обстеження в медичні заклади,  за потребою до програм реабілітації, догляду та підтримки ВІЛ - інфікованих, програм замісної підтримувальної терапії та інших проектів і програм; Ведення первинної облікової документації особистих справ соціального супроводу клієнтів проекту та інші.

Останній день подання – 14 лютого 2016 року. 

Контакти

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 1  - Нi  

Коментарі

  •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом! 

Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.