Мобільна робота з молоддю - успішна реалізація німецького досвіду в Україні

23 лютого 2016 року відбулася презентація результатів проекту «Мобільна робота з молоддю та аналіз соціального середовища Дніпровського р-ну м. Києва», що реалізується Німецько-Польсько-Українським Товариством в Україні у співпраці з Міжнародною організацією по роботі з молоддю ISMO (м. Штутгарт) вже протягом 18 місяців (вересень 2014 – лютий 2016). Проект спрямований на проведення аналізу соціального середовища на рівні окремо взятого району м. Києва з метою визначення основних потреб та проблем молоді. 

За весь період реалізації проекту було здійснено ґрунтовне дослідження та проведено три тренінгові сесії для працівників державних та недержавних установ у сфері захисту прав молоді Дніпровського району м. Києва. За замовченням, концепція мобільної роботи з молоддю може здійснюватися лише базуючись на аналізі місцевих потреб, і в своєму концептуальному обґрунтуванні завжди повинна спиратися на кількісні та якісні дані відповідного регіону. Саме тому робота була спрямована в першу чергу на виявлення причин чи обставин поточної ситуації в районі, отримання відносно точних даних про життєві обставини дітей, підлітків та їх сімей. 

Основними темами, що були розкриті під час тренінгів, є: вулична робота з молоддю, аналіз соціального середовища, технології та моделі соціальної мобільної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями СЖО. Також був проведений глибинний аналіз та картування основних потреб молоді на рівні окремо взятого пілотного району міста Києва – Дніпровського району – з метою створення унікальної для України моделі мобільної роботи з молоддю на рівні району, міста, області та держави. 

Результати дослідження дозволили описати достатньо активний процес реалізації міжгалузевої молодіжної політики в районі. Ґрунтуючись на дослідженні підготовано також книгу «Аналіз соціального середовища Дніпровського району м. Києва. Планування мобільної роботи з молоддю», яку було презентовано під час події. 

Отже, у ході проведеного дослідження виявлено основні проблеми молоді 14-23 років Дніпровського району м. Києва, які можна згрупувати таким чином:

  • Блок проблем, які пов’язані з погано сформованими навичками комунікації. Це проблеми в спілкуванні з батьками, ровесниками, дорослими й представниками влади.
  • До результатів невпевненості в собі в процесі комунікації можна віднести також шкідливу поведінку, таку як паління та вживання алкоголю. Відсутність навичок легко спілкуватися в молодіжному оточенні призводить до бажання в якійсь спосіб полегшити його – випити алкоголю, або закурити сигарету, що з часом стає звичкою.
  • Проблеми, пов’язані з профорієнтацією та занятістю – це пошук роботи або підробітку. Відсутність роботи веде до браку коштів та інших матеріально-економічних проблем. В ході дослідження виявлена досить нова для нашого суспільства проблема: дискримінація молоді у процесі праці. 
  • Проблеми пов’язані з навчанням, які часто обумовленні відсутністю взаєморозуміння між учителями та учнями, невмінням учнів організувати свій вільний час.
  • Проблеми сексуального виховання молоді, пов’язані з відсутністю інформації та навичок адекватної сексуальної поведінки.

Таким чином, німецько-український проект «Мобільної роботи з молоддю» дозволив виявити причини та обставин поточної ситуації щодо молоді в Дніпровському р-ні м.Києва, отримати відносно точні дані про життєві обставини дітей, підлітків та їх сімей, знайти конкретні відповіді на питання з якими труднощами та проблемами стикається молодь. Адже намагання допомогти недієві без розуміння реальних потреб.

 

Контакти

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 1  - Нi  

Коментарі

  •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом! 

Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.