•  

П’ять книг для сприяння потенціалу різноманіття в українському суспільстві

Сприяння різноманітності є джерелом сили громадянського суспільства України. Все більше громадських організацій активно працюють у сфері міжкультурного діалогу, гендерної рівності, навчають бути самокритичними до власних традицій, щоб розуміти інших та уникати упереджень у роботі. ГУРТ пропонує ознайомитися з посібниками, які допоможуть у вашій діяльності з розбудови спроможностей завдяки різноманіттю.

«Екологія мови» в контексті проблеми розмаїття культур і ЗМІ

У межах проекту «Діалог зі ЗМІ – ключ до діалог різних культур» Східно-Європейський Інститут Розвитку підготував посібник, який слугує профілактичним засобом від появи інформаційного бруду у мові ЗМІ. В посібнику мова розглядається як найвищий прояв культури, тобто сукупність результатів і процесів соціальної діяльності людини, динамічне явище, що віддзеркалює політичний та економічний стан розвитку суспільства. Серед розглянутих теоретичних питань можна виокремити концепцію «екології мови», чинники, які впливають на стан сучасної української мови, глобалізаційні процеси та їхні наслідки у сфері медіа.

У другому розділі посібника його укладачі представляють історичний та журналістський погляди на свободу слова в Україні. Ключовою темою є мова ворожнечі: її види, відповідні міжнародні документи і положення, проблема використання мови ворожнечі в українських ЗМІ. Автори посібника також зупинилися на питанні впливу новітніх медіа на молодіжне середовище в Україні. Посібник дає важливе розуміння того, як в умовах сучасних інформаційних процесів різноманіття та толерантність до нього з боку суспільства покращить мову, вберігаючи майбутні покоління від слідів ненависті.

Динаміка різноманіття: як реалізувати потенціал різноманіття під час тренінгу

Посібник допоможе організувати ефективну роботу в групі на засадах різноманіття. Розділ посібника «Абетка різноманіття», присвячений термінам і визначенням, допоможе не плутати, наприклад, інклюзивність з інтеграцією та зрозуміти, в чому різниця між позитивною та негативною дискримінацією. У розділі наведені тлумачення понять транскультурності, участі, стереотипу, влади, ідентичності, ґендеру та інших.

Практична частина посібника містить розділ, що стосується методів саморефлексії, самооцінки, підходів до аналізу групових ідентичностей, у центрі уваги якого – життєві приклади привілеїв і дискримінації на міжособистісних рівнях та суспільних питаннях, загалом – понад 20 вправ. Наприкінці посібника розміщено добірку джерел та ресурсів, які будуть корисними для глибшого ознайомлення з темою. Книга особливо стане в нагоді фасилітаторам, тренерам і модераторам.

Запобігання та протидія дискримінації в Україні: посібник для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування  

Навчально-методичне видання з питань запобігання та протидії дискримінації для органів державної влади і місцевого самоврядування має на меті підвищити рівень обізнаності про проблему. Посібник пропонує ознайомитися з принципом рівності та недискримінації, основними положеннями національного антидискримінаційного законодавства та їх тлумаченням у контексті міжнародного і європейського права.

Посібник також дає огляд інструментів, проілюстрованих як закордонними, так і вітчизняними кращими практиками, які органи державної влади та місцевого самоврядування могли б використовувати для уникнення, запобігання та протидії дискримінації, а також забезпечення справжньої рівності для різних соціальних груп у межах планування та здійснення своєї діяльності, надання адміністративних чи інших послуг. Видання може стати путівником на шляху перетворення проблеми на ресурс для покращення роботи державних органів влади.

Від заборони дискримінації до сприяння рівності

Одним із завдань видання є сприяння розбудові профспілкових організацій щодо впровадження концепцій ґендерної рівності на робочому місці, а також їх спроможності щодо протидії дискримінації та вирішення цих проблем. Цей посібник побудований у вигляді «меню», тренери зможуть адаптувати його до потреб різних цільових груп, щоб також використовувати окремі частини для базової підготовки профспілкових уповноважених (рівень підприємства) з питань протидії дискримінації; підготовки профспілкових активістів; для жіночих структур тощо.

Перша частина посібника побудована як Азбука дискримінації на робочому місці – з прикладами дискримінації та шляхами їх усунення. Оскільки безпосередньою цільовою групою посібника є профспілкові тренери, їхній діяльності присвячений окремий розділ під назвою «Профспілки у діях за рівність». Задля сприяння роботі тренера у посібнику подані письмові матеріали для власної підготовки, а також можливі роздаткові матеріали для учасників. Для кращого розуміння матеріалу тексти проілюстровані конкретними прикладами з різних країн світу. В основі посібника лежить ідея переходу від правового підходу, побудованого винятково на негативному обов’язку «не дискримінувати», до ширшого розуміння, яке охоплює позитивний обов’язок сприяти рівності.

Викладання спірних питань: Освіта для демократичного громадянства і дотримання прав людини

Видання є своєрідним набором інструментів для ефективного викладання спірних питань у навчальних закладах.  Представлений інструментарій має на меті зміцнити потенціал і впевненість вчителів та керівників шкіл, які готові піднімати перед учнями теми культурного різноманіття та необхідності взаєморозуміння. Виконуючи інструкції посібника, вчителі можуть навчити дітей із повагою вести діалог із людьми, чиї цінності різняться від звичних для них.

Корисними для вчителів будуть поради щодо того, як подати матеріал на спірну тематику, уникаючи упереджень. Видання також піднімає питання академічної свободи і значення наявності у вчителя власних переконань і цінностей. Формування у вчителів навиків викладання спірних питань збільшує шанси того, що відмінності стануть для молодих людей не джерелом конфронтації, а фактором культурного збагачення, особливо через призму взаєморозуміння, терпимості і прийняття відмінностей.

Контакти

Share
Чи вважаєте цей матеріал корисним + Так 1  - Нi  

Коментарі

  •   Пiдписатися на новi

Мої активи

Нові можливості з ГУРТом! 

Щоб розмістити свою новину, відкоментувати чи скопіювати потрібний текст, зареєструйтеся та на портал.